Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sekwencjonowanie nowej generacji transkryptomu miRNA i badania funkcjonalne in vitro w celu poznania patomechanizmow i heterogenności dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z limfocytów T (T-ALL)

2014/15/B/NZ2/03394

Słowa kluczowe:

ostra białaczka limfoblastyczna typu T sekwencjonowanie nowej generacji miRNA badania funkcjonalne in vitro - inhibicja/mimikra miRNA bioinformatyczna predykcja i modulacja in vitro docelowych mRNA

Deskryptory:

  • NZ2_1: Genetyka molekularna
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Człowieka PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Michał Witt 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 395 010 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-05

Zakończenie projektu: 2021-02-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony