Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy elektrochemiczne w układach generator-kolektor w warunkach hydrodynamicznych

2014/15/D/ST4/03003

Słowa kluczowe:

elektrochemia mikrofluidyka efekt elektrozwilżania wirująca kropla konwekcja

Deskryptory:

  • ST4_1: Chemia fizyczna
  • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
  • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Adamiak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 338 589 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-14

Zakończenie projektu: 2017-07-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Płuczka ultradźwiękowa. Za kwotę 1 372 PLN