Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja, charakterystyka i filogenetyczne porównanie genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji korzeni, łodyg i liści Solanum tuberosum L. i Solanum dulcamara L.

2014/15/D/NZ9/00605

Słowa kluczowe:

kolonizacja pektynolityczne Erwinia mikroskop konfokalny GFP korzenie łodygi Solanum tuberosum Solanum dulcamara

Deskryptory:

  • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
  • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
  • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Robert Czajkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 775 480 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-01

Zakończenie projektu: 2018-08-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Stereoskopowy mikroskop epifluorescencyjny z filtrem GFP i kamerą cyfrową. Za kwotę 100 000 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (5)
  1. Oxygen Availability Influences Expression of Dickeya solani Genes Associated With Virulence in Potato (Solanum tuberosum L.) and Chicory (Cichorium intybus L.) IF: 3,678
    Autorzy:
    Lisicka, W., Fikowicz-Krosko, J., Jafra, S., Narajczyk, M., Czaplewska, P., Czajkowski, R., (autor korespondencyjny)
    Czasopismo:
    Frontiers in Plant Science; Section: Plant Microbe Interactions (rok: 2018, tom: 9 (article 374), strony: 44576), Wydawca: Frontiers
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3389/fpls.2018.00374 - link do publikacji
  2. First report on isolation of soft rot Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum from symptomless bittersweet nightshade occuring in rural are in Poland IF: 1,038
    Autorzy:
    Fikowicz-Krosko, J., Wszalek-Rozek, K., Smolarska, A., Czajkowski, R. (autor korespondencyjny)
    Czasopismo:
    Journal of Plant Pathology (rok: 2017, tom: 99 (1), strony: 1), Wydawca: Italian Society for Plant Pathology
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.4454/jpp.v99i1.3772 - link do publikacji
  3. Genome-wide identification of Dickeya solani genes upregulated in response to plant tissues from a crop-host Solanum tuberosum and a weed-host Solanum dulcamara IF: 3,649
    Autorzy:
    R. Czajkowski (autor korespondencyjny), J. Fikowicz-Krosko, T. Maciag, L. Rabalski, P. Czaplewska, S. Jafra, M. Richert, M. Krychowiak-Masnicka, N. Hugouvieux-Cotte-Pattat
    Czasopismo:
    Molecular Plant Microbe Interactions (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: The American Phytopathological Society (APS)
    Status:
    Złożona
  4. Fast and reliable screening system to preselect candidate Dickeya solani Tn5 mutants in plant tissue-induced genes IF: 1,478
    Autorzy:
    Fikowicz-Krosko, J., Czajkowski, R. (autor korespondencyjny)
    Czasopismo:
    European Journal of Plant Pathology (rok: 2017, tom: 149 (4), strony: 1023-1027), Wydawca: Springer Netherlands
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s10658-017-1238-1 - link do publikacji
  5. Systemic colonization and expression of disease symptoms on bittersweet nightshade (Solanum dulcamara) infected with a GFP-tagged Dickeya solani IPO2222 (IPO2254) IF: 3,02
    Autorzy:
    Fikowicz-Krosko, J., Czajkowski, R. (autor korespondencyjny)
    Czasopismo:
    Plant Disease (rok: 2018, tom: 102, strony: 619-627), Wydawca: APS Journals
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1094/PDIS-08-17-1147-RE - link do publikacji