Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie dynamicznego modelowania GIS w rekonstrukcji ewolucji wysoczyzn w Polsce Środkowej w świetle analizy multidyscyplinarnej

2014/15/B/ST10/03809

Słowa kluczowe:

czwartorzęd paleogeografia ewolucja działów wodnych paleoekologia modelowanie GIS Polska Środkowa

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Leszek Marks 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 379 410 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-15

Zakończenie projektu: 2020-01-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikroskop biologiczny.
 2. Mikroskop polaryzacyjny z wbudowanym aparatem cyfrowym i oprogramowaniem. Za kwotę 26 000 PLN
 3. dysk przenośny do gromadzenia danych 2 szt..
 4. Drukarka laserowa.
 5. Komputer stacjonarny o wysokich parametrach sprzętowych. Za kwotę 10 000 PLN
 6. Monitor.
 7. Program komputerowy Agisoft PhotoScan. Za kwotę 2 243 PLN
 8. Oprogramowanie komputerowe. Za kwotę 301 PLN
 9. Urządzenie do nawigacji GPS. Za kwotę 999 PLN
 10. Wirówka laboratoryjna.
 11. Zestaw wiertniczy Eijkelkamp (z dwoma próbnikami: do wierceń w osadach mineralnych i osadach torfowych). Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 1. Cechy litologiczne wypełnień wybranych zagłębień bezodpływowych obszaru Wysoczyzny Łódzkiej
  Autorzy:
  Jacek Forysiak , Aleksandra Majecka, Leszek Marks, Anna Tołoczko-Pasek, Daniel Okupny
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2017, tom: nr 106, strony: 195 – 210), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26485/AGL/2017/106/15 - link do publikacji
 2. Eemian and Vistulian (Weichselian) development of the meltout depression on the watershed between the Mroga and Mrożyca Rivers (Central Poland) based on lithological and pollen analysis IF: 2,067
  Autorzy:
  Aleksandra Majecka, Zofia Balwierz, Jacek Forysiak, Juliusz Twardy
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2018, tom: 467A, strony: 79-95), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2016.08.012 - link do publikacji
 3. Eemian to Early Weichselian organic deposits in watershed kettle-hole basins in central Poland IF: 1,622
  Autorzy:
  Jacek Forysiak, Aleksandra Majecka, Leszek Marks, Daniel Okupny
  Czasopismo:
  Bulletin of the Geological Society of Finland (rok: 2018, tom: 90, strony: 199-208), Wydawca: The Geological Society of Finland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17741/bgsf/90.2.005 - link do publikacji
 4. Lithological diversity of the deposits of closed depressions in central Poland as a result of their origin conditions IF: 2,488
  Autorzy:
  Aleksandra Majecka, Jacek Forysiak, Leszek Marks, Anna Tołoczko-Pasek
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2019, tom: 501, strony: 208-218), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2018.02.018 - link do publikacji
 1. Relic pingo at Józefów in central Poland
  Autorzy:
  Jacek Forysiak, Aleksandra Majecka, Leszek Marks, Daniel Okupny
  Konferencja:
  Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group "From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg" (rok: 2019, ), Wydawca: STR 19/01. GFZ German Research Centre for Geosciences.
  Data:
  konferencja 07-13.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Sytuacja geologiczna i geomorfologiczna wybranych zagłębień interglacjału eemskiego w regionie łódzkim
  Autorzy:
  Jacek Forysiak, Aleksandra Majecka, Leszek Marks
  Konferencja:
  VII SEMINARIUM GENEZA, LITOLOGIA I STRATYGRAFIA UTWORÓW CZWARTORZĘDOWYCH TOM VII (rok: 2018, ), Wydawca: INSTYTUT GEOEKOLOGII I GEOINFORMACJI WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
  Data:
  konferencja 22-23.11
  Status:
  Opublikowana
 3. Transformacja wododziałów na obszarze rzeźby staroglacjalnej na Wysoczyźnie Łódzkiej, Centralna Polska
  Autorzy:
  Aleksandra Majecka, Jacek Forysiak, Anna Tołoczko-Pasek, Piotr Majecki, Leszek Marks
  Konferencja:
  PALEOKLIMAT 2. Konferencja Naukowa Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 24-25.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Zróżnicowanie litologiczne wypełnień zagłębień bezodpływowych obszaru Wzniesień Łódzkich jako efekt ich uwarunkowań genetycznych
  Autorzy:
  Aleksandra Majecka, Jacek Forysiak, Leszek Marks, Anna Tołoczko-Pasek
  Konferencja:
  XXIV Konferencja Naukowo –Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej". Wawrzkowizna k/Bełchatowa (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 4 – 8 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Przykłady struktur peryglacjalnych z obszaru Meklemburgii i środkowej Polski
  Autorzy:
  Jacek Forysiak, Andreas Börner, Aleksandra Majecka, Leszek Marks
  Konferencja:
  XII Zjazd Geomorfologów Polskich (rok: 2021, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 14-16 10. 2021
  Status:
  Opublikowana
 6. Zagłębienie po-pingo w Józefowie koło Łodzi
  Autorzy:
  Jacek Forysiak , Aleksandra Majecka , Leszek Marks , Daniel Okupny , Anna Tołoczko-Pasek
  Konferencja:
  XXVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski PLEJSTOCEN I PALEOLIT PRZEDPOLA SUDETÓW (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
  Data:
  konferencja 2019-09-02 - 2019-09-06
  Status:
  Opublikowana
 7. Geneza zagłębienia bezodpływowego w Józefowie (Wysoczyzna Łódzka) w świetle badań palinologicznych i nowych wyników badań geofizycznych
  Autorzy:
  Aleksandra Majecka , Leszek Marks, Jacek Forysiak, Anna Tołoczko-Pasek, Piotr Majecki
  Konferencja:
  X Sympozjum Archeologii Środowiskowej/Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego Zjazd palinologów polskich "W 100. rocznicę powstania analizy pyłkowej" Poznań, Polska (rok: 2016, ), Wydawca: Środowisko i kultura. Environment and human culture t. 11
  Data:
  konferencja 2016-10-13 - 2016-10-15
  Status:
  Opublikowana
 8. Zmiany środowiska przyrodniczego na przełomie eem/vistulian i we wczesnym vistulianie (na podstawie badań z regionu áódzkiego)
  Autorzy:
  Aleksandra Majecka, Jacek Forysiak, Leszek Marks, Daniel Okupny
  Konferencja:
  XXV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, pt. Plejstocen Gór Świętokrzyskich (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  Data:
  konferencja 3-7.09
  Status:
  Opublikowana
 9. New botanical records from the fossil closed depressions in the central Poland
  Autorzy:
  Aleksandra Majecka, Jacek Forysiak, Leszek Marks, Anna Tołoczko-Pasek, Renata Stachowicz-Rybka, Katarzyna Korzeń
  Konferencja:
  Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group "From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg" (rok: 2019, ), Wydawca: STR 19/01. GFZ German Research Centre for Geosciences.
  Data:
  konferencja 7-13.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 10. Organic deposits (Eemian-Vistulian) in selected kettle-hole basins in Central Poland
  Autorzy:
  Jacek Forysiak, Aleksandra Majecka, Leszek Marks, Daniel Okupny
  Konferencja:
  From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017. Rovaniemi, Finland (rok: 2017, ), Wydawca: Geological Survey of Finland
  Data:
  konferencja 20 -25 August
  Status:
  Opublikowana
 11. Diversity of the fillings of the glacigenic kettle-holes in the area of the Łódź Plateau (Central Poland)
  Autorzy:
  Jacek Forysiak, Aleksandra Majecka, Leszek Marks, Anna Tołoczko-Pasek, Piotr Majecki
  Konferencja:
  QUATERNARY GEOLOGY OF THE NORTH-CENTRAL POLAND: FROM THE BALTIC COAST TO THE LGM LIMIT. INQUA PERIBALTIC WORKING GROUP MEETING 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Committee for Quaternary Research of Polish Akademy of Sciences; Printed by 5xMedia
  Data:
  konferencja 28.08-2016-02.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. WIek bezwzględny i charakter procesów peryglacjalnych zapisanych w osadach z Józefowa, Wysoczyzna Łódzka
  Autorzy:
  Aleksandra Majecka, Jacek Forysiak, Piotr Moska, Daniel Okupny, Leszek Marks, Anna Tołoczko-Pasek
  Konferencja:
  Seminarium Naukowe pt. Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej (rok: 2021, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Data:
  konferencja 9-10 września 2021
  Status:
  Opublikowana
 13. Zróżnicowanie typów kopalnych zbiorników jeziornych w Polsce Środkowej w świetle nowych danych paleośrodowiskowych
  Autorzy:
  Aleksandra Majecka, Jacek Forysiak, Leszek Marks, Daniel Okupny, Renata Stachowicz -Rybka, Katarzyna Korzeń, Anna Tołoczko-Pasek
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Krakowie pod hasłem "Botanika bez granic" (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 01-07.07.2019
  Status:
  Opublikowana