Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie dynamicznego modelowania GIS w rekonstrukcji ewolucji wysoczyzn w Polsce Środkowej w świetle analizy multidyscyplinarnej

2014/15/B/ST10/03809

Słowa kluczowe:

czwartorzęd paleogeografia ewolucja działów wodnych paleoekologia modelowanie GIS Polska Środkowa

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Leszek Marks 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 379 410 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-15

Zakończenie projektu: 2020-01-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony