Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika silnie skorelowanych gazów bozonowych na sieciach optycznych z relatywistyczną dyspersją

2014/15/N/ST2/03459

Słowa kluczowe:

bozonowy model Hubbarda silnie oddziałujące bozony sieci optyczne

Deskryptory:

 • ST2_5: Fizyka gazów i plazmy
 • ST2_13: Termodynamika

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Adam Sajna 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 57 020 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-22

Zakończenie projektu: 2017-09-21

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny - laptop. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Phase diagrams and Hofstadter butterflies in the strongly correlated bosonic systems on the lattices with Dirac points IF: 2,367
  Autorzy:
  A. S. Sajna, T. P. Polak
  Czasopismo:
  Annals of Physics (rok: 2018, tom: 393, strony: 215-233), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aop.2018.03.021 - link do publikacji
 2. Tuning linear response dynamics near the Dirac points in the bosonic Mott insulator IF: 2,367
  Autorzy:
  A. S. Sajna
  Czasopismo:
  Annals of Physics (rok: 2019, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.aop.2019.02.011 - link do publikacji
 3. Effects of higher-order energy bands and temperature on the bosonic Mott insulator in a periodically modulated lattice IF: 2,765
  Autorzy:
  A. S. Sajna
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2016, tom: 94, strony: strony od 043612-1 do 043612-9), Wydawca: American Physical Society, APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.94.043612 - link do publikacji