Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena wpływu interakcji między klopidogrelem i statynami o odmiennych właściwościach farmakokinetycznych na efekt terapeutyczny klopidogrelu u pacjentów poddawanych angiografii/angioplastyce tętnic wieńcowych

2014/15/B/NZ7/00869

Słowa kluczowe:

farmakokinetyka agregacja płytek farmakogenetyka atorwastatyna rosuwastatyna

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Karaźniewicz-Łada 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 472 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-11

Zakończenie projektu: 2019-08-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. aparat Multiplate do oceny funkcji płytek. Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Development and validation of an RP-HPLC method for determination of atorvastatin and its hydroxyl metabolites in human plasma IF: 0,75
  Autorzy:
  Dagmara Sowińska, Alicja Pogorzelska, Marlena Rakicka, Justyna Sznura, Justyna Janowska, Patrycja Gorzycka, Mateusz Malak, Marta Karaźniewicz-Łada
  Czasopismo:
  Current Pharmaceutical Analysis (rok: 2020, tom: 16, strony: 238-245), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1573412914666180912110154 - link do publikacji
 2. Genetic and non-genetic determinants of the pharmacological activity of statins IF: 2,847
  Autorzy:
  Marta Karaźniewicz-Łada, Anna Główka, Jakub Mikołajewski, Juliusz Przysławski
  Czasopismo:
  Current Drug Metabolism (rok: 2016, tom: 17, strony: 877-896), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1389200217666160919104241 - link do publikacji
 3. INFLUENCE OF STATIN TREATMENT ON PHARMACOKINETICS AND PHARMACODYNAMICS OF CLOPIDOGREL AND ITS METABOLITES IN PATIENTS AFTER CORONARY ANGIOGRAPHY/ANGIOPLASTY IF: 3,457
  Autorzy:
  Marta Karaźniewicz-Łada, Janusz Rzeźniczak, Franciszek Główka, Adriana Gumienna, Filip Dolatowski, Marek Słomczyński, Paweł Burchardt
  Czasopismo:
  Biomedicine&Pharmacotherapy (rok: 2019, tom: 116, strony: 108991), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biopha.2019.108991 - link do publikacji
 4. Determinants of high on-treatment platelet reactivity and agreement between VerifyNow and Multiplate assays IF: 1,471
  Autorzy:
  Dorota Danielak, Anna Komosa, Aleksandra Tomczak, Agnieszka Graczyk-Szuster, Maciej Lesiak, Franciszek Główka, Marta Karaźniewicz-Łada
  Czasopismo:
  Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation (rok: 2017, tom: 77, strony: 190-198), Wydawca: Taylor&Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00365513.2017.1286686 - link do publikacji
 5. IMPACT OF GENETIC VARIANTS OF SELECTED CYTOCHROME P450 ISOENZYMES ON PHARMACOKINETICS AND PHARMACODYNAMICS OF CLOPIDOGREL IN PATIENTS CO-TREATED WITH ATORVASTATIN OR ROSUVASTATIN IF: 2,641
  Autorzy:
  Marta Karaźniewicz-Łada, Dagmara Krzyżańska, Dorota Danielak, Janusz Rzeźniczak, Franciszek Główka, Marek Słomczyński, Paweł Burchardt
  Czasopismo:
  European Journal of Clinical Pharmacology (rok: 2020, tom: 76, strony: 419-430), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00228-019-02822-x - link do publikacji
 6. Influence of genetic co-factors on the population pharmacokinetic model for clopidogrel and its active thiol metabolite IF: 2,902
  Autorzy:
  Dorota Danielak, Marta Karaźniewicz-Łada, Anna Komosa, Paweł Burchardt, Maciej Lesiak, Łukasz Kruszyna, Agnieszka Graczyk-Szuster, Franciszek Główka
  Czasopismo:
  European Journal of Clinical Pharmacology (rok: 2017, tom: 73, strony: 1623-1632), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00228-017-2334-z - link do publikacji
 1. Influence of statin treatment on pharmacokinetics and pharmacodynamics of clopidogrel and its metabolites in patients undergoing coronary angiography/angioplasty
  Autorzy:
  M. Karaźniewicz-Łada, B. Burchardt, D. Danielak, M. Słomczyński, J. Rzeźniczak, A. Gumienna, F. Główka
  Konferencja:
  XXVIII International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: International PBA Scientific Committee
  Data:
  konferencja 2-5.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Simultaneous analysis of atorvastatin and its two active metabolites in human plasma by UPLC-MS/MS method
  Autorzy:
  M. Karaźniewicz-Łada, K. Bąba, F. Główka
  Konferencja:
  2nd Summer School on Oral Dosage Forms: Fundamentals, Challenges and Future Opportunities, ORBIS Workshop on Dosage Forms and Drug Delivery Systems (rok: 2019, ), Wydawca: University of Helsinki
  Data:
  konferencja 18-20.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 1. Zastosowanie metody UHPLC-MS/MS do badań farmakokinetycznych klopidogrelu i jego metabolitów w osoczu pacjentów poddawanych angiografii/angioplastyce tętnic wieńcowych
  Autorzy:
  Marta Karaźniewicz-Łada, Alicja Dobrowolska, Adriana Gumienna.
  Książka:
  Współczesne problemy medycyny - przegląd zagadnień. (rok: 2018, tom: b.d., strony: 130-141), Wydawca: Wydaw. Nauk. TYGIEL, 2018
  Status:
  Opublikowana