Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Idumea i Idumejczycy w okresie perskim, hellenistycznym i wczesnorzymskim: orientalny etnos na skrzyżowaniu kultur semickich

2014/15/D/HS3/01303

Słowa kluczowe:

Idumejczycy Idumea Judejczycy Żydzi Judea Nabatea Rzym

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no
  • HS3_9: Numizmatyka i epigrafika

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Marciak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 284 870 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-01

Zakończenie projektu: 2019-08-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony