Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od późnego neolitu do środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i specjalistycznych

2014/15/D/HS3/01304

Słowa kluczowe:

neolit wczesna epoka brązu rekonstrukcja diety datowanie radiowęglowe badania antropologiczne kopalne DNA

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Pospieszny 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 394 766 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-07

Zakończenie projektu: 2018-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop z podstawowym oprogramowaniem (MS Office 2013) i wyposażeniem. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. New AMS 14C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe IF: 3,998
  Autorzy:
  Dragana Filipović, John Meadows, Marta Dal Corso, Wiebke Kirleis, Almuth Alsleben, Örni Akeret, Felix Bittmann, Giovanna Bosi, Beatrice Ciută, Dagmar Dreslerová, Henrike Effenberger, Ferenc Gyulai, Andreas G. Heiss, Monika Hellmund, Susanne Jahns, Thorsten Jakobitsch, Magda Kapcia, Stefanie Klooß, Marianne Kohler-Schneider, Helmut Kroll, Przemysław Makarowicz, Elena Marinova, Tanja Märkle, Aleksandar Medović, Anna Maria Mercuri, Aldona Mueller-Bieniek, Renato Nisbet, Galina Pashkevich, Renata Perego, Petr Pokorný, Łukasz Pospieszny, Marcin Przybyła, Kelly Reed, Joanna Rennwanz, Hans-Peter Stika, Astrid Stobbe, Tjaša Tolar, Krystyna Wasylikowa, Julian Wiethold, Tanja Zerl
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 44944), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-70495-z - link do publikacji
 2. Investigating kinship of Neolithic post-LBK human remains from Krusza Zamkowa, Poland using ancient DNA IF: 4,988
  Autorzy:
  Anna Juras, Maciej Chyleński, Marta Krenz-Niedbała, Helena Malmström, Edvard Ehler, Łukasz Pospieszny, Sylwia Łukasik, Józef Bednarczyk, Janusz Piontek, Mattias Jakobsson, Miroslawa Dabert
  Czasopismo:
  Forensic Science International: Genetics (rok: 2017, tom: 26, strony: 30-39), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Przyczynek do badań nad problematyką grobowców korytarzowych kultury amfor kulistych w Polsce
  Autorzy:
  Szymon Nowaczyk, Łukasz Pospieszny, Iwona Sobkowiak-Tabaka
  Książka:
  VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (rok: 2019, tom: nd, strony: 121-132), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Zespół grobów z wczesnej epoki brązu na stanowisku 6 w Gąsawie, woj. kujawsko-pomorskie
  Autorzy:
  Anna Grossman, Łukasz Maurycy Stanaszek, Wiesław Kapla, Łukasz Pospieszny
  Książka:
  VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (rok: 2019, tom: nd, strony: 71-87), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. Analizy izotopowe późnoneolitycznych szczątków ludzkich i zwierzęcych z grobowca megalitycznego w Kierzkowie
  Autorzy:
  Łukasz Pospieszny
  Książka:
  Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia (rok: 2017, tom: 12, strony: 287-310), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupińskie Prace Archeologiczne
  Status:
  Opublikowana
 4. Putting earthen long barrows back on the map: remarks about the Middle Neolithic monumentality of northern Poland
  Autorzy:
  Łukasz Pospieszny, Michał Jakubczak, Grzegorz Kiarszys
  Książka:
  Monumentalising Life in the Neolithic: Narratives of Change and Continuity (rok: 2020, tom: nd, strony: 173-183), Wydawca: Oxbow
  Status:
  Opublikowana
 5. Datowanie absolutne ludzkich i zwierzęcych szczątków kostnych z grobowca megalitycznego w Kierzkowie
  Autorzy:
  Łukasz Pospieszny
  Książka:
  Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia (rok: 2017, tom: 12, strony: 267-286), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupińskie Prace Archeologiczne
  Status:
  Opublikowana