Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozpad beta w jądrach atomowych z zastosowaniem do testowania Modelu Standardowego teorii cząstek elementarnych w obliczeniach bazujących na metodach DFT.

2014/15/N/ST2/03454

Słowa kluczowe:

rozpad beta metody rzutowe funkcjonał gęstości symetria izospinowa macierz Cabbibo-Kobayashiego-Maskawy stała sprzężenia prądów osiowych bezneutrinowy podwójny rozpad beta

Deskryptory:

  • ST2_3: Fizyka jądrowa
  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
  • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Maciej Konieczka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 125 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-07

Zakończenie projektu: 2019-06-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. komputer przenośny. Za kwotę 7 000 PLN