Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako narzedzie pozwalajace na racjonalne projektowanie i ocenę właściwości prozdrowotnych żywności funkcjonalnej zawierającej przeciwutleniające związki fitochemiczne.

2014/14/A/ST4/00640

Słowa kluczowe:

potencjał redoks fitozwiązki stres oksydacyjny chemoprewencja

Deskryptory:

 • ST4_1: Chemia fizyczna
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST1_19: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Konieczka 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: MAESTRO 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 2 900 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-27

Zakończenie projektu: 2021-01-26

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer typu desktop z dedykowanym oprogramowaniem Niezbędny do współpracy on-line z aparaturą do pomiarów fizykochemicznych. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Spektrofotometr i fluorymetr płytkowy z inkubatorem i wstrząsarką Infinite M200 PRO Urządzenie do wielokanałowych pomiarów absorbancji i fluorescencji uzupełni dotychczasowe czytniki, które są bardzo obciążone. Za kwotę 130 000 PLN
 3. Ultrathermostat LABO PLUS Używany podczas prowadzenia pomiarów kinetycznych. Za kwotę 17 000 PLN
 4. Chemiluminescence and Fluorescence System G BOX Chemi XR5, Syngene- system do fluorescencji i chemiluminescencji Urządzenie do dokumentacji żeli znakowanych fluorescencyjnie i chemiluminescency jnie, nowocześniejsze od aktualnie posiadanego. Za kwotę 90 000 PLN
 5. LightCycler 480 Real-Time PCR System, Roche Diagnostic - system do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym. Przykładowe urządzenie do oznaczeń genomicznych i epigenetycznych, oferta w/w aparatury jest bardzo szybko aktualizowana, do zakupu zostanie wybrany model dający najlepsze możliwości badawcze. Za kwotę 200 000 PLN
 6. System do wysokorozdzielczej automatycznej elektroforezy kapilarnej.
 7. System szybkiego próżniowego odparowywania próbek.
 8. Zestawy komputerowe z pełnym oprogramowaniem do obróbki statystycznej, z zewnętrznymi dyskami do bezprzewodowej archiwizacji danych. Niezbędne do analizy i archiwizacji danych zbieranych podczas projektu oraz przygotowywania publikacji i innych prezentacji. Za kwotę 17 000 PLN
 9. Automatyczny system do izolacji materiału genetycznego metoda kolumienkową.
 10. Ultratermostat.
 11. LightCycler 2.0 Complete Instrument lub 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument, with SDS v1.4 Software Applied Biosystems - system do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym do diagnostyki in vitro Urządzenie pozwoli na weryfikację wyników oznaczeń nutrigenomicznych w przypadku wybranych genów. Za kwotę 150 000 PLN
 12. ORP-146CXS Advanced Micro Oxidation- Reduction Measurements System ArrowDOXTM, Shelfscientific - system do pomiaru potencjału redoks w układach biologicznych Urządzenie pozwalające na pomiar potencjału redox w mikroobjętościach, np. komórkach. Za kwotę 10 000 PLN
 13. System do pomiaru potencjałów redox w układach biologicznych.
 14. Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych wraz z wymaganym oprogramowaniem, drukarka i zestawem odczynników.
 15. Zestaw komputerowy z pełnym oprogramowaniem do obróbki graficznej danych i peryferia Niezbędny przy obróbce plików graficznych typu zdjęcia żeli, wyników z testu kometowego oraz obróbki danych z badań genomicznych i epigenetycznych, a także przygotowywania materiału ilustracyjnego do publikacji i innych prezentacji, a także do przygotowania prezentacji na konferencje oraz webinariów on-line z partnerami. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (22)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (31)
 1. Antioxidant properties of ferrous flavanol mixtures IF: 4,529
  Autorzy:
  M. Grzesik, G. Bartosz, A. Dziedzic, D. Narog, J. Namiesnik, I. Sadowska-Bartosza
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2018, tom: 268, strony: 567-576), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2018.06.076 - link do publikacji
 2. Assessment of lipophilicity indices derived from retention behavior of antioxidant compounds in RP-HPLC IF: 3,098
  Autorzy:
  I. Sima, A. Kot-Wasik, A. Wasik, J. Namieśnik, C. Sârbu
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22 (4), strony: 550-559), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22040550 - link do publikacji
 3. Interaction of human serum albumin with volatiles and polyphenols from some berries IF: 4,747
  Autorzy:
  R. B. Shafreen, T. Dymerski, J. Namieśnik, Z. Jastrzębski, S. Vearasilp, S. Gorinstein
  Czasopismo:
  Food Hydrocolloids (rok: 2017, tom: 72, strony: 297-303), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodhyd.2017.06.005 - link do publikacji
 4. Przegląd technik stosowanych do pomiaru potencjału redoks
  Autorzy:
  W. Chrzanowski, K. Suliborska
  Czasopismo:
  Analityka (rok: 2017, tom: 3, strony: 38-45), Wydawca: Wydawnictwo MALAMUT
  Status:
  Opublikowana
 5. State of the art and prospects of methods for determination of lipophilicity of chemical compounds IF: 9,801
  Autorzy:
  Dagmara Kempinska, Tomasz Chmiel, Agata Kot-Wasik, Anna Mroz , Zofia Mazerska, Jacek Namiesnik
  Czasopismo:
  Trends in Analytical Chemistry (rok: 2019, tom: 113, strony: 54-73), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.trac.2019.01.011 - link do publikacji
 6. Sugar matters: sugar moieties as reactivity-tuning factors in quercetin O-glycosides† IF: 4,171
  Autorzy:
  Cezara Zagrean-Tuza, Augustin C. Mot, Tomasz Chmiel, Attila Bende, Ioan Turcu
  Czasopismo:
  Food and Function (rok: 2020, tom: 11 (6), strony: 5293-5307), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0fo00319k - link do publikacji
 7. Comparative evaluation of different methods for determining phytochemicals and antioxidant activity in products containing betalains – verification of beetroot samples IF: 6,306
  Autorzy:
  B. Kusznierewicz, M. Mróz, I. Koss-Mikołajczyk, J. Namieśnik
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2021, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Dietary antioxidants as a source of hydrogen peroxide IF: 4,529
  Autorzy:
  M. Grzesik, G. Bartosz, I. Stefaniuk, M. Pichla, J. Namieśnik, I. Sadowska-Bartosz
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2019, tom: 278, strony: 692-699), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2018.11.109 - link do publikacji
 9. Quality of limes juices based on the aroma and antioxidant properties IF: 3,667
  Autorzy:
  M. Lubinska-Szczygieł, A. Rozanska, J. Namiesnik, T. Dymerski , R. Beema Shafreen, M. Weisz, A. Ezra, S. Gorinstein
  Czasopismo:
  Food Control (rok: 2018, tom: 89, strony: 270-279), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodcont.2018.02.005 - link do publikacji
 10. The impact of lipophilicity on environmental processes, drug delivery and bioavailability of food components IF: 2,746
  Autorzy:
  T. Chmiel, A. Mieszkowska, D. Kempińska-Kupczyka, A. Kot-Wasik, J. Namieśnik, Z. Mazerska
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2019, tom: 146, strony: 393-406), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc.2019.01.030 - link do publikacji
 11. The relationship between standard reduction potentials of catechins and biological activities involved in redox control IF: 7,126
  Autorzy:
  M. Baranowskaa, K. Suliborska, W. Chrzanowski, B. Kusznierewicz, J. Namieśnik, A. Bartoszek
  Czasopismo:
  Redox Biology (rok: 2018, tom: 17, strony: 355-366), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.redox.2018.05.005 - link do publikacji
 12. A novel analytical approach in the assessment of unprocessed Kaffir lime peel and pulp as potential raw materials for cosmetic applications IF: 3,849
  Autorzy:
  M. Lubinska-Szczygeł, A. Różańska, T. Dymerski, J. Namieśnik, E. Katrich, S. Gorinstein
  Czasopismo:
  Industrial Crops & Products (rok: 2018, tom: 120, strony: 313-231), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.indcrop.2018.04.036 - link do publikacji
 13. Metody oznaczania właściwości przeciwutleniających fitozwiązków w systemach komórkowych z wykorzystaniem zjawiska fluorescencji/luminescencji IF: 0,69
  Autorzy:
  I. Koss-Mikołajczyk, M. Baranowska, J. Namieśnik, A. Bartoszek
  Czasopismo:
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (rok: 2017, tom: 71, strony: 602-617), Wydawca: Index Copernicus International, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 14. Antioxidant properties of catechins: Comparison with other antioxidants IF: 4,529
  Autorzy:
  M Grzesik, K Naparło, G. Bartosz, I. Sadowska-Bartosz
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2018, tom: 241, strony: 480-492), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2017.08.117 - link do publikacji
 15. Antyoksydacyjne i przeciwdrobnoustrojowe właściwości bioaktywnych fitozwiązków żurawiny IF: 0,795
  Autorzy:
  M. Baranowska, A. Bartoszek
  Czasopismo:
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (rok: 2016, tom: 70, strony: 1460-1468), Wydawca: Index Copernicus International, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17322693.1227896 - link do publikacji
 16. Human serum interactions with phenolic and aroma substances of Kaffir (Citrus hystrix) and Key lime (Citrus aurantifolia) juices IF: 2,732
  Autorzy:
  R. Beema Shafreen, M. Lubinska-Szczygeł, A. Różańska, T. Dymerski, J. Namieśnik, E. Katrich, S. Gorinstein
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 201, strony: 115-122), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.04.010 - link do publikacji
 17. Interactions between bioactive components determine antioxidant, cytotoxic and nutrigenomic activity of cocoa powder extract IF: 6,17
  Autorzy:
  M. Baranowska, K. Suliborska, V. Todorovic, B. Kusznierewicz, W. Chrzanowski, S. Sobaji, A. Bartoszek
  Czasopismo:
  Free Radical Biology and Medicine (rok: 2020, tom: 154, strony: 48-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.freeradbiomed.2020.04.022 - link do publikacji
 18. Modification of the deoxyribose test to detect strong iron binding IF: 1,159
  Autorzy:
  I. Sadowska-Bartosz, S. Galiniak, G. Bartosz
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63, strony: 44565), Wydawca: Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2016_1385 - link do publikacji
 19. Novel ABTS-dot-blot method for the assessment of antioxidant properties of food packaging IF: 4,244
  Autorzy:
  B. Kusznierewicz, H. Staroszczyk, E. Malinowska-Pańczyk, K. Parchem, A. Bartoszek
  Czasopismo:
  Food Packaging and Shelf Life (rok: 2020, tom: 24, strony: 100478), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fpsl.2020.100478 - link do publikacji
 20. Prophylaxis of non-communicable diseases: Why fruits and vegetables may be better chemopreventive agents than dietary supplements based on isolated phytochemicals? IF: 2,412
  Autorzy:
  I. Koss-Mikolajczyk, M. Baranowska, V. Todorovic, A. Albinic, C.Sansone, P. Andreoletti, M. Cherkaoui-Malki, G. Lizard, D. Noonan, S, Sobajic, A. Bartoszek
  Czasopismo:
  Current Pharmaceutical Design (rok: 2019, tom: 25, strony: 44575), Wydawca: Benthem Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1381612825666190702093301! - link do publikacji
 21. State of the art and prospects of methods for determination of lipophilicity of chemical compounds IF: 7,034
  Autorzy:
  D. Kempinska , T. Chmiel , A. Kot-Wasik, A. Mroz, Z. Mazerska, J. Namisnik
  Czasopismo:
  Trends in Analytical Chemistry (rok: 2019, tom: 113, strony: 54-73), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.trac.2019.01.011 - link do publikacji
 22. Study of pH and temperature effect on lipophilicity of catecholcontaining antioxidants by reversed phase liquid chromatography IF: 2,746
  Autorzy:
  C. Numviyimana, T. Chmiel, A. Kot-Wasik, J. Namieśnik
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2019, tom: 145, strony: 380-387), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Antioxidant and cytotoxic activity of cocoa powders
  Autorzy:
  V. Todorovic, M. Baranowska, B. Kusznierewicz, B. Vidovic, S. Sobajic, A. Bartoszek
  Konferencja:
  Personalized nutrition in aging society: Redox control of major age-related diseases COST Action 16112 NutRedOx (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 19-21.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Comparison of redox properties of flavonoid aglycones and corresponding glycosides and their mixtures in the cellular model
  Autorzy:
  Z. Koziara, M. Baranowska, A. Bartoszek, J. Namieśnik
  Konferencja:
  Natural Products and the Hallmarks of Chronic Diseases-COST Action 16112, Luxemburg (rok: 2019, ), Wydawca: MDPI
  Data:
  konferencja 25-27 marca 2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Flavan-3-ols interaction with antioxidant defence system of cells
  Autorzy:
  M. Baranowska, K. Suliborska, J. Namieśnik, A. Bartoszek
  Konferencja:
  «Towards a Redox Healthy Aging» WGs Meeting of the NutRedOx COST Action CA16112 (rok: 2018, ), Wydawca: University of the Balearic Islands
  Data:
  konferencja 15-16.02
  Status:
  Opublikowana
 4. The impact of flawan-3-ols on expression of genes related to oxidative stress and antioxidant defence
  Autorzy:
  M Baranowska, K. Suliborska, W. Chrzanowski, J. Namieśnik, A. Bartoszek
  Konferencja:
  The NutRedOx COST Action CA16112 & the 6th NutriOx Atelier 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Strasbourg, ECPM, University of Strasbourg, France
  Data:
  konferencja 27-29.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. The influence of catechins and phenolic acids on the redox balance of cells.
  Autorzy:
  M. Baranowska, K. Suliborska, W. Chrzanowski, J. Namieśnik, A. Bartoszek
  Konferencja:
  Personalized Nutrition in aging society: redox control of major age-related diseases COST Action 16112 NutRedOx (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 19-21.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Catechins as potential epigenetic modulators
  Autorzy:
  P. Jakubek, M. Baranowska, J. Rajić, M. Vidaković, A. Bartoszek, J. Namieśnik
  Konferencja:
  3rd European Summer School on Nutrigenomics (rok: 2018, ), Wydawca: Karger
  Data:
  konferencja 25-29.06
  Status:
  Opublikowana
 7. Katechiny jako związki chroniące przed nitracją, chlorowaniem i utlenianiem w układach bezkomórkowych i w komórkach in vitro
  Autorzy:
  M. Grzesik, K. Naparło, M. Żuberek, A. Grzelak, G. Bartosz, I. Sadowska-Bartosz
  Konferencja:
  III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW NAUK O ŻYCIU - BIOOPEN (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 11-12.05
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ temperatury na standardowy potencjał redukcji dla przeciwutleniaczy – tworzenie szeregu mocy przeciwutleniającej
  Autorzy:
  K. Suliborska, M. Baranowska, A. Bartoszek, W. Chrzanowski, J. Namieśnik
  Konferencja:
  IX Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 3-7.09
  Status:
  Opublikowana
 9. A three-step approach to estimation of reduction potentials of natural mixtures of antioxidants based on DPPH test; Illustration for catechins and cocoa
  Autorzy:
  B. Kusznierewicz, M. Baranowska, K. Suliborska, W. Chrzanowski, J. Namieśnik, A. Bartoszek
  Konferencja:
  Konferencja Natural Products and the Hallmarks of Chronic Diseases—COST Action 16112", Luksemburg (rok: 2019, ), Wydawca: MDPI
  Data:
  konferencja 25-27 marca 2019
  Status:
  Opublikowana
 10. Antioxidant Power Series - Verification of concept in cellular system for catechins
  Autorzy:
  M. Baranowska, K. Suliborska, J. Namieśnik, W.Chrzanowski , A. Bartoszek
  Konferencja:
  Workshop NutriOx 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: University of Kaiserslautern
  Data:
  konferencja 21-23. 09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Catechins and other flavonoids as protectors against undesired modifications of biomolecules
  Autorzy:
  M. Grzesik , K. Naparło, G. Bartosz , I. Sadowska-Bartosz
  Konferencja:
  Reactive Oxygen species and lipid Peroxidation in Human Health and Disease (rok: 2017, ), Wydawca: Free Radical Biology and Medicine, S. Zeler et al.
  Data:
  konferencja 14-15.09
  Status:
  Opublikowana
 12. Determination of antioxidant activity of vitamin C by voltammetric methods
  Autorzy:
  K. Suliborska, Monika Baranowska , A. Bartoszek, W. Chrzanowski, J. Namieśnik
  Konferencja:
  Natural Products and the Hallmarks of Chronic Diseases—COST Action 16112, Luxembourg, (rok: 2019, ), Wydawca: MDPI
  Data:
  konferencja 25-27 marca 2019
  Status:
  Opublikowana
 13. Optimization of headspace solid-phase microextraction for chromatographic determination of aroma-active monoterpenes in berries using experimental design and response surface methodology
  Autorzy:
  Chmiel T., Kupska M., Wardencki W., Górecki T., Namieśnik J
  Konferencja:
  20th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech 2018) (rok: 2018, ), Wydawca: Iowa State University, USA
  Data:
  konferencja 19-22.06
  Status:
  Opublikowana
 14. Regulation of Cellular Redox Homeostasis by (–)-Epicatechin and Cocoa Extracts—A Pilot Study
  Autorzy:
  V. Todorovic, M. Baranowska, S. Sobajic, A. Bartoszek
  Konferencja:
  Natural Products and the Hallmarks of Chronic Diseases—COST Action 16112, Luxembourg (rok: 2019, ), Wydawca: MDPI
  Data:
  konferencja 25-27 marca 2019
  Status:
  Opublikowana
 15. Właściwości przeciwutleniające kwasu L-askorbinowego i jego pochodnych
  Autorzy:
  P. Jakubek, K. Suliborska, M. Baranowska, B. Kusznierewicz, W. Chrzanowski, J. Namieśnik, P. Konieczka, A. Bartoszek
  Konferencja:
  XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne (rok: 2020, ), Wydawca: Gdański Uniwersytet Medyczny
  Data:
  konferencja 28-29.09.2020
  Status:
  Opublikowana
 16. Antioxidant Power Series as a tool for predicting antioxidant activity of phytochemicals under physiological conditions
  Autorzy:
  M. Baranowska, K. Suliborska, W. Chrzanowski, A. Bartoszek, J. Namieśnik
  Konferencja:
  IUBMB Advanced School "A molecular view of the food-health relationship" (rok: 2017, ), Wydawca: International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)
  Data:
  konferencja 15-19. 05. 2017
  Status:
  Opublikowana
 17. Antioxidant Power Series as a tool for rational design and assessment of health-promoting properties of functional foods based on antioxidant phytochemicals
  Autorzy:
  K. Suliborska, M. Baranowska, J. Namieśnik, W. Chrzanowski, A. Bartoszek
  Konferencja:
  The 1st International Conference on FOOD BIOACTIVES & HEALTH (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Food Research
  Data:
  konferencja 13-15. 09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 18. Antioxidant Power Series first results on the way to "proof the concept"
  Autorzy:
  A. Bartoszek, K. Suliborska , M. Baranowska, I. Koss-Mikołajczyk, B. Kusznierewicz, W. Chrzanowski, J. Namieśnik
  Konferencja:
  Workshop NutriOx 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: University of Kaiserslautern, Niemcy
  Data:
  konferencja 21-23. 09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 19. Antioxidant Power Series - Verification of concept in cell-free system for catechins
  Autorzy:
  K. Suliborska, J. Namieśnik, W. Chrzanowski, A. Bartoszek
  Konferencja:
  Workshop NutriOx 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: University of Kaiserslautern, Niemcy
  Data:
  konferencja 21-23. 09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 20. Antioxidant Power Series as a tool for rational design and assessment of health-promoting properties of functional foods based on antioxidant phytochemicals
  Autorzy:
  M. Baranowska, K. Suliborska, J. Namieśnik, W. Chrzanowski, A. Bartoszek
  Konferencja:
  2nd European Summer School on Nutrigenomics, Camerino, Włochy (rok: 2016, ), Wydawca: Karger AG, Basel
  Data:
  konferencja 5-9. 09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 21. Antioxidant Power Series project; state of art after three years
  Autorzy:
  A. Bartoszek, K. Suliborska, M. Baranowska, B. Kusznierewicz, A. Kot-Wasik ,W. Chrzanowski, J. Namieśnik
  Konferencja:
  «Towards a Redox Healthy Aging» WGs Meeting of the NutRedOx COST Action CA16112 (rok: 2018, ), Wydawca: University of the Balearic Islands;
  Data:
  konferencja 15-16.02
  Status:
  Opublikowana
 22. Catechins as epigenetic modulators
  Autorzy:
  P. Jakubek, M. Baranowska, J. Rajić, M. Vidaković, A. Bartoszek, J. Namieśnik
  Konferencja:
  Personalized nutrition in aging society: Redox control of major age-related diseases COST Action 16112 NutRedOx (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 19-21.09
  Status:
  Opublikowana
 23. Charakterystyka wybranych roślin rodzimych oraz egzotycznych pod kątem zawartości betalain
  Autorzy:
  B. Kusznierewicz, M. Konderak, M. Murawska
  Konferencja:
  XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne (rok: 2020, ), Wydawca: Gdański Uniwersytet Medyczny
  Data:
  konferencja 28-29.09.2020
  Status:
  Opublikowana
 24. Combinations of cocoa antioxidants: what they tell us about the chemopreventive relevance of interactions between food components?
  Autorzy:
  A. Bartoszek, K. Suliborska , M. Baranowska, I. Koss-Mikołajczyk, B. Kusznierewicz, W. Chrzanowski, J. Namieśnik
  Konferencja:
  Nutraceuticals in balancing redox status in ageing and age-related diseases (rok: 2020, ), Wydawca: COST Action CA16112
  Data:
  konferencja 02-03.03.2020
  Status:
  Opublikowana
 25. DNA methylation changes induced by redox-active compounds—choosing the right PCR-based method
  Autorzy:
  P. Jakubek, J. Rajić, M. Baranowska, M. Vidaković, A. Bartoszek, J. Namieśnik
  Konferencja:
  Natural Products and the Hallmarks of Chronic Diseases—COST Action 16112, Luxemburg (rok: 2019, ), Wydawca: MDPI
  Data:
  konferencja 25-27 marca 2019
  Status:
  Opublikowana
 26. Potentiometric titration as a reliable method of determination of standard reduction potentials of antioxidant compounds on the way to the Antioxidant Power Series
  Autorzy:
  K. Suliborska, M. Baranowska, A. Bartoszek, C. Jacob, J. Namieśnik, W. Chrzanowski
  Konferencja:
  The NutRedOx COST Action CA16112 & the 6th NutriOx Atelier 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Strasbourg, ECPM, University of Strasbourg, France
  Data:
  konferencja 27-29. 09. 2017
  Status:
  Opublikowana
 27. The impact of catechins on DNA methylation level within promoter area of sulfiredoxin-1 gene in HT29 cell line
  Autorzy:
  Patrycja Jakubek, Jovana Rajic, Monika Baranowska, Melita Vidakovic, Jacek Namieśnik, Agnieszka bartoszek
  Konferencja:
  Nutraceuticals in balancing redox status in ageing and age-related diseases (rok: 2020, ), Wydawca: University of Belgrad
  Data:
  konferencja 2-3.03.2020
  Status:
  Opublikowana
 28. The impact of redox active compounds belonging to different flavonoid groups on the antioxidant activity system of HT29 cells.
  Autorzy:
  Z. Koziara, M. Baranowska, J. Namieśnik, A. Bartoszek
  Konferencja:
  Personalized nutrition in aging society: Redox control of major age-related diseases COST Action 16112 NutRedOx (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 19-21.09
  Status:
  Opublikowana
 29. The influence of phenolic acids on antioxidant defence system of cells
  Autorzy:
  M. Baranowska, K. Suliborska, W. Chrzanowski, A. Bartoszek, J. Namieśnik
  Konferencja:
  3rd European Summer School on Nutrigenomics (rok: 2018, ), Wydawca: Karger
  Data:
  konferencja 25-29.06
  Status:
  Opublikowana
 30. The relationship between standard reduction potential and thermodynamic constants of antioxidant compounds – creation of Antioxidant Power Series
  Autorzy:
  K. Suliborska, M. Baranowska, A. Bartoszek, J. Namieśnik, W. Chrzanowski
  Konferencja:
  «Towards a Redox Healthy Aging» WGs Meeting of the NutRedOx COST Action CA16112 (rok: 2018, ), Wydawca: University of the Balearic Islands
  Data:
  konferencja 15-16.02
  Status:
  Opublikowana
 31. Zależność pomiędzy potencjałem redukcyjnym, a aktywnością przeciwutleniającą wyznaczaną w modelu komórkowym dla wybranych bioaktywnych fitozwiązków
  Autorzy:
  M. Baranowska, K. Suliborska, W. Chrzanowski, J. Namieśnik, A. Bartoszek
  Konferencja:
  XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk "ŻYWNOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI" (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 4-5. 07. 2017
  Status:
  Opublikowana