Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sprzężenia i anizotropia magnetyczna wieloskładnikowych nanokompozytów i ferrofluidów badane technikami wysokorozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej

2014/14/E/ST3/00026

Słowa kluczowe:

uporządkowanie magnetyczne anizotropia magnetyczna kompozyty magnetyczne nanocząstki magnetyczne ferrofluidy ferrofluidy wieloskładnikowe magnetometria promieniowanie synchrotronowe magnetyczny dichroizm kołowy spektroskopia emisji rentgenowskiej spektroskopia absorpcji rentgenowskiej mikroskopia magnetyczna

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_13: Fizyka mezoskopowa

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Sikora 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 1 674 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-27

Zakończenie projektu: 2021-05-26

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw urządzeń do badania ferrofluidów metodami wysokorozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej składający się z dwóch analizatorów monokrystalicznych, elektromagnesu laboratoryjnego, kompaktowego spektrometru rentgenowskiego oraz pompy do cieczy magnetycznych.
 2. Zestaw analizatorów monokrystalicznych(4 sztuki) z osprzętem elektro-mechanicznym. Za kwotę 230 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. Nanoscale Distribution of Magnetic Anisotropies in Bimagnetic Soft Core–Hard Shell MnFe2O4@CoFe2O4 Nanoparticles IF: 4,27
  Autorzy:
  Niéli Daffé, Marcin Sikora, Mauro Rovezzi, Nadejda Bouldi, Véronica Gavrilov, Sophie Neveu, Fadi Choueikani, Philippe Ohresser, Vincent Dupuis, Dario Taverna, Alexandre Gloter, Marie-Anne Arrio, Philippe Sainctavit, and Amélie Juhin
  Czasopismo:
  Advanced Materials Interfaces (rok: 2017, tom: 2017, strony: 1700599), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/admi.201700599 - link do publikacji
 2. Noncollinear Ordering of the Orbital Magnetic Moments in Magnetite IF: 9,227
  Autorzy:
  H. Elnaggar, Ph. Sainctavit, A. Juhin, S. Lafuerza, F. Wilhelm, A. Rogalev, M.-A. Arrio, Ch. Brouder, M. van der Linden, Z. Kakol, M. Sikora, M. W. Haverkort, P. Glatzel, F. M. F. de Groot
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2019, tom: 123, strony: 207201), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.123.207201 - link do publikacji
 3. Bad neighbour, good neighbour: how magnetic dipole interactions between soft and hard ferrimagnetic nanoparticles affect macroscopic magnetic properties in ferrofluids IF: 6,895
  Autorzy:
  N. Daffé, J. Zečević, K. N. Trohidou, M. Sikora, M. Rovezzi, C. Carvallo, M. Vasilakaki, S. Neveu, J. D. Meeldijk, N. Bouldi, V. Gavrilov, Y. Guyodo, F. Choueikani, V. Dupuis, D. Taverna, P. Sainctavit, and A. Juhin
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2020, tom: 12, strony: 11222), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0NR02023K - link do publikacji
 4. Determination of oxygen vacancy limit in Mn substituted yttria stabilized zirconia IF: 2,176
  Autorzy:
  Joanna Stępień, Marcin Sikora, Czesław Kapusta, Daria Pomykalska, Mirosław M. Bućko
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2018, tom: 123, strony: 185108), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5019984 - link do publikacji
 5. Possible absence of trimeron correlations above the Verwey temperature in Fe3O4 IF: 3,736
  Autorzy:
  H. Elnaggar, R. Wang, S. Lafuerza, E. Paris, A. C. Komarek, H. Guo, Y. Tseng, D. McNally, F. Frati, M. W. Haverkort, M. Sikora, T. Schmitt, F. M. F. de Groot
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 101, strony: 85107), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.101.085107 - link do publikacji
 6. The First Experimental Results from the 04BM (PEEM/XAS) Beamline at Solaris IF: 1,27
  Autorzy:
  M. Zając, T. Giela, K. Freindl, K. Kollbek, J. Korecki, E. Madej, K. Pitala, A. Kozioł-Rachwał, M. Sikora, N. Spiridis, J. Stępień, A. Szkudlarek, M. Ślęzak, T. Ślęzak, and D. Wilgocka-Ślęzak
  Czasopismo:
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms (rok: 2021, tom: 492, strony: 43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nimb.2020.12.024 - link do publikacji
 7. Prenormative verification and validation of a protocol for measuring magnetite–maghemite ratios in magnetic nanoparticles IF: 3,157
  Autorzy:
  Lara K Bogart, Jeppe Fock, Geraldo M da Costa, Kerstin Witte, Jean-Marc Greneche, Jan Zukrowski, Marcin Sikora, Drew E Latta, Michelle M Scherer, Mikkel Fougt Hansen, Cathrine Frandsen, Quentin A Pankhurst
  Czasopismo:
  Metrologia (rok: 2022, tom: 59, strony: 15001), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1681-7575/ac36b6 - link do publikacji
 8. 3D printed composites with uniform distribution of Fe3O4 nanoparticles and magnetic shape anisotropy IF: 10,998
  Autorzy:
  Adrianna Kania, Katarzyna Berent, Tomasz Mazur, Marcin Sikora
  Czasopismo:
  Additive Manufacturing (rok: 2021, tom: 46, strony: 102149), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.addma.2021.102149 - link do publikacji
 9. Enhanced hyperthermic properties of biocompatible zinc ferrite nanoparticles with a charged polysaccharide coating IF: 5,047
  Autorzy:
  Dorota Lachowicz, Weronika Gorka, Angelika Kmita, Andrzej Bernasik, Jan Zukrowski, Wojciech Szczerba, Marcin Sikora, Czesław Kapusta, Szczepan Zapotoczny
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry B (rok: 2019, tom: 7, strony: 2962), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9tb00029a - link do publikacji
 10. Interplay of local structure, charge, and spin in bilayered manganese perovskites IF: 3,836
  Autorzy:
  D. Rybicki, M. Sikora, J. Przewoznik, C. Kapusta, J. F. Mitchell
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 97, strony: 115158), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.115158 - link do publikacji
 11. Magnetic Contrast at Spin-Flip Excitations: An Advanced X-Ray Spectroscopy Tool to Study Magnetic-Ordering IF: 8,456
  Autorzy:
  Hebatalla Elnaggar, Ru-Pan Wang, Sara Lafuerza, Eugenio Paris, Yi Tseng, Daniel McNally, Alexander Komarek, Maurits Haverkort, Marcin Sikora, Thorsten Schmitt, Frank M. F. de Groot
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 36213-36220), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.9b10196 - link do publikacji
 12. One-Step Synthesis of Long Term Stable Superparamagnetic Colloid of Zinc Ferrite Nanorods in Water IF: 2,972
  Autorzy:
  Angelika Kmita, Dorota Lachowicz, Jan Zukrowski, Marta Gajewska, Wojciech Szczerba, Juliusz Kuciakowski, Szczepan Zapotoczny, Marcin Sikora
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 1048), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12071048 - link do publikacji
 13. Selective magnetometry of superparamagnetic iron oxide nanoparticles in liquids IF: 6,895
  Autorzy:
  J. Kuciakowski, A. Kmita, D. Lachowicz, M. Wytrwal-Sarna, K. Pitala, S. Lafuerza, D. Koziej, A. Juhin, and M. Sikora
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2020, tom: 12, strony: 16420), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0NR02866E - link do publikacji
 14. 1s2p Resonant Inelastic X-ray Scattering Magnetic Circular Dichroism as a probe for the local and non-local orbitals in CrO2 IF: 1,661
  Autorzy:
  P. Zimmermann, N. Bouldi, M.O.J.Y. Hunault, M. Sikora, J.M. Ablett, J.-P. Rueff, B. Lebert, P. Sainctavit, F.M.F. de Groot, and A. Juhin
  Czasopismo:
  Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena (rok: 2018, tom: 222, strony: 74-87), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elspec.2017.08.004 - link do publikacji
 15. Pushing up the magnetisation values for iron oxide nanoparticles via zinc doping: X-ray studies on the particle's sub-nano structure of different synthesis routes IF: 4,449
  Autorzy:
  Wojciech Szczerba, Jan Żukrowski, Marek Przybylski, Marcin Sikora, Olga Safonova, Aleksey Shmeliov, Valeria Nicolosi, Michael Schneider, Tim Granath, Maximilian Oppmann, Marion Straßer and Karl Mandel
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2016, tom: 18, strony: 25221), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6cp04221j - link do publikacji