Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie i weryfikacja współbieżnego modelu RCAFE (losowych automatów komórkowych - elementów skończonych) uwzględniającego wirtualną reprezentację mikrostruktury do symulacji pękania w metalicznych materiałach wielofazowych.

2014/14/E/ST8/00332

Słowa kluczowe:

wielofazowe materiały metaliczne metoda automatów komórkowych wirtualna reprezentacja materiału

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Madej 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 428 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-15

Zakończenie projektu: 2018-05-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Serwer obliczeniowy. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Development and validation of multi scale failure model for dual phase steels IF: 2,451
  Autorzy:
  K. Perzyńskia, A. Wrożyna, R. Kuziak, A. Legwanda, L. Madeja
  Czasopismo:
  Finite Elements in Analysis and Design (rok: 2017, tom: Vol. 124, strony: 44763), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. VALIDATION OF THE DUAL-PHASE STEEL FAILURE MODEL AT THE MICROSCALE IF: 1,271
  Autorzy:
  Konrad Perzynski, Yuriy Ososkov, David S.Wilkinson, Mukesh Jain, JiangtingWang, Lukasz Madej
  Czasopismo:
  International Journal for Multiscale Computational Engineering, (rok: 2017, tom: Vol. 15, nr 5, strony: 443 - 458), Wydawca: BEGELL HOUSE INC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1615/IntJMultCompEng.2017020395 - link do publikacji
 3. Complex Hybrid Numerical Model in Application to Failure Modelling in Multiphase Materials IF: 5,71
  Autorzy:
  Konrad Perzynski, Lukasz Madej
  Czasopismo:
  Archives of Computational Methods in Engineering (rok: 2017, tom: Vol. 24, Nr 4, strony: 870 - 890), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11831-016-9195-y - link do publikacji
 4. Identification of critical strains for the random cellular automata finite element failure model based on in-situ tensile test IF: 2,958
  Autorzy:
  Perzynski K., Wang J., Radwanski K., Muszka K., Madej L.,
  Czasopismo:
  Mechanics of Materials (rok: 2019, tom: 133, strony: 154-164), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mechmat.2019.03.013 - link do publikacji
 5. Numeryczny model pękania dla stali dwufazowych
  Autorzy:
  Perzyński, K., Madej, Ł.
  Czasopismo:
  Hutnik, Wiadomości Hutnicze (rok: 2016, tom: Vol. 83, nr 4, strony: 141-146), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/24.2016.4.3 - link do publikacji
 6. Fracture modeling in dual-phase steel grades based on the random cellular automata finite element approach IF: 0,73
  Autorzy:
  Konrad Perzynski and Lukasz Madej
  Czasopismo:
  Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International. (rok: 2015, tom: vol. 92 iss. 2, strony: 195–207), Wydawca: Simulation with Cellular Automata
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0037549715622280 - link do publikacji
 1. Development of the numerical procedure for identification of the random cellular automata finite element fracture model parameters based on the in-situ tensile test.
  Autorzy:
  Konrad Perzyński, Jinagting Wang, Krzysztof Radwański, Łukasz Madej
  Konferencja:
  CMM-2017 – 22nd Computer Methods in Mechanics (rok: 2017, ), Wydawca: Lublin University of Technology
  Data:
  konferencja September 13–16, 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. REPRESENTATIVENESS ASPECTS OF DIGITAL MATERIAL REPRESENTATION MODEL OF DUAL PHASE STEEL
  Autorzy:
  Łukasz Madej, Aneta Muzyk, Konrad Perzyński, Jiangting Wang
  Konferencja:
  MS&T 17 - Materials Science & Technology Conference & Exhibition (rok: 2017, ), Wydawca: The American Ceramic Society
  Data:
  konferencja 8 -12 October 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. XFE/FE multiscale brittle-ductile fracture model based on the digital material representation concept
  Autorzy:
  K. Perzynski, A. Wrożyna, R. Kuziak, L. Madej
  Konferencja:
  Special workshop Multiscale Modeling of Heterogeneous Structures (rok: 2016, ), Wydawca: Leibniz University Hannover
  Data:
  konferencja 21-23 09
  Status:
  Opublikowana
 4. HYBRID FE/XFE FINITE ELEMENT MODEL FOR SIMULATION OF BRITTLE-DUCTILE FRACTURES IN DUAL-PHASE STEEL GRADES.
  Autorzy:
  K. Perzyński, L. Madej
  Konferencja:
  ECCOMAS Congress 2016 VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (rok: 2016, ), Wydawca: Eccomas
  Data:
  konferencja 5–10 June 2016
  Status:
  Opublikowana