Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie, charakterystyka oraz modyfikacja właściwości elektrycznych materiałów kompozytowych o wysokiej porowatości opartych na nanokrystalicznym SrTiO3

2014/14/E/ST5/00763

Słowa kluczowe:

perowskity struktury porowate materiały kompozytowe właściwości elektryczne kataliza

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ewa Drożdż 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 983 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-07

Zakończenie projektu: 2018-11-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Analizator chemisorpcji z możliwością temperaturowo programowanej desorpcji (TPD) redukcji (TPR) i utleniania (TPO). Za kwotę 250 000 PLN
 2. Układ do wysokotemperaturowego pomiaru rezystancji i współczynnika Seebecka.
 3. Waga analityczna. Za kwotę 4 428 PLN
 4. Piec komorowy. Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (25)
 1. Structural and electrical properties of Cr-doped SrTiO3 porous materials IF: 4,064
  Autorzy:
  Agnieszka Łącz, Łukasz Łańcucki, Radosław Lach, Bartosz Kamecki, Ewa Drożdż
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2018, tom: 43, strony: 8999-9005), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2018.03.180 - link do publikacji
 2. Synthesis and properties of the materials in Ni/SrTi1-xCrxO3 system IF: 3,45
  Autorzy:
  Adrian Mizera, Agnieszka Łącz, Ewa Drożdż
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2019, tom: 45, strony: 21235–21241), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2019.07.105 - link do publikacji
 3. Synthesis, microstructural properties and chemical stability of 3DOM structures of Sr1−xYxTiO3 IF: 1,617
  Autorzy:
  Drożdż Ewa, Łańcucki Łukasz, Łącz Agnieszka
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2016, tom: 125, strony: 1225-1231), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-5463-1 - link do publikacji
 4. Electronic structure and structural properties of Cr-doped SrTiO3 - Theoretical investigation IF: 3,315
  Autorzy:
  Andrzej Mikuła, Ewa Drożdż, Andrzej Koleżyński
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 749, strony: 931-938), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.03.317 - link do publikacji
 5. Synthesis of Highly Porous SrTiO3 Materials IF: 0,489
  Autorzy:
  Adrian Mizera, Ewa Drożdż, Łukasz Łańcucki
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 133, strony: 873-875), Wydawca: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.873 - link do publikacji
 6. Synthesis, structural characterization, electrical properties and chemical stability of a (ZrO2)0.97(Y2O3)0.03-: X(MgO)2 x solid solution IF: 3,485
  Autorzy:
  Drożdż Ewa
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 84752-84759), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra12295g - link do publikacji
 7. The structure, electrical properties and chemical stability of porous Nb-doped SrTiO3-experimental and theoretical studies IF: 3,257
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Andrzej Koleżyński
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 28898-28908), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra04205a - link do publikacji
 8. DEPOSITION OF NiO ON 3 mol% yttria-stabilized zirconia and Sr0.96Y0.04TiO3 MATERIALS BY IMPREGNATION METHOD IF: 1,617
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Agnieszka Łącz, Zuzanna Spałek
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2017, tom: 130, strony: 291-299), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-017-6406-1 - link do publikacji
 9. Electrical properties of silica-doped 3 mol% yttria-stabilized tetragonal zirconia IF: 2,288
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Jan Wyrwa, Krystyna Schneider, Mieczyslaw Rękas
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2017, tom: 52, strony: 674-685), Wydawca: Springer New York LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-016-0361-2 - link do publikacji
 10. Porous Y and Cr doped SrTiO3 materials - electrical and redox properties IF: 2,531
  Autorzy:
  Agnieszka Łącz, Ewa Drożdż
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2019, tom: 23, strony: 2989–2997), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-019-04386-3 - link do publikacji
 11. Synthesis and properties of porous Sr0.96Y0.04Ti1−xNbxO3 IF: 2,607
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Jakub Karczewski
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2018, tom: 320, strony: 305-309), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2018.03.018 - link do publikacji
 12. Experimental and theoretical studies of structural and electrical properties of highly porous Sr1-xYxTiO3 IF: 2,506
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Agnieszka Łącz, Andrzej Koleżyński, Andrzej Mikuła, Krzysztof Mars
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2017, tom: 302, strony: 173-179), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2016.11.014 - link do publikacji
 13. Application of impregnation methods towards synthesis the materials in Sr0.96Y0.04TiO3–V2O5 system IF: 3,019
  Autorzy:
  Agnieszka Lacz, Radoslaw Lach, Ewa Drozdz
  Czasopismo:
  Materials Letters , Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2019.126991 - link do publikacji
 1. Nb - doped SrTiO3 as potential anode material for SOFC
  Autorzy:
  Zuzanna Czwarkiel, Ewa Drożdż
  Konferencja:
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki
  Data:
  konferencja 17-19 maj
  Status:
  Opublikowana
 2. Structural and electrical characterization of Y-doped SrTiO3 materials
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Agnieszka Łącz
  Konferencja:
  12th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT-12) (rok: 2016, ), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Data:
  konferencja 3-7 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis and Properties of Porous Ni/SrTiO3/YSZ Composites
  Autorzy:
  E. Drożdż, A. Łącz
  Konferencja:
  8th Forum On New Materials (CIMTEC) (rok: 2018, ), Wydawca: International Ceramic Federation and the International Union of the Materials Research Societies
  Data:
  konferencja 10.06-14.06
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis and properties of Ni-SrTi1-xCrxO3
  Autorzy:
  A. Łącz, A. Mizera, E. Drożdż
  Konferencja:
  Przewodniki Szybkich Jonów (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 26-29.09.
  Status:
  Opublikowana
 5. The oxidation/reduction properties of doped strontium titanate
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Agnieszka Łącz
  Konferencja:
  13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2018, ), Wydawca: Maria Curie-Skłodowska University Press
  Data:
  konferencja 2.09-6.09.
  Status:
  Opublikowana
 6. Tytanian strontu domieszkowany niobem - synteza i właściwości
  Autorzy:
  Zuzanna Czwarkiel
  Konferencja:
  53 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego (rok: 2016, ), Wydawca: AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA Im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Data:
  konferencja 5 maja
  Status:
  Opublikowana
 7. Experimental and theoretical analysis of structural, electronic and bonding properties of yttrium doped SrTiO3
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Andrzej Mikuła, Andrzej Koleżyński
  Konferencja:
  12th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT-12) (rok: 2016, ), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Data:
  konferencja 3-7 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 8. Synthesis and properties of highly porous Sr0.96Y0.04Ti1-xNbxO3
  Autorzy:
  Jakub Karczewskia, Adrian Mizera, Ewa Drożdż
  Konferencja:
  21st International Conference of Solid State Ionics (SSI-21) (rok: 2017, ), Wydawca: University of Padua
  Data:
  konferencja 18-23 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 9. Synthesis and structural characterization of nanoscaled Nb doped SrTiO3
  Autorzy:
  Andrzej Mikuła, Zuzanna Czwarkiel, Andrzej Koleżyński, Ewa Drożdż
  Konferencja:
  NanoTech Poland International Conference & Exhibition (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 22-25 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 10. Synthesis of Composites in the Y-doped ABO3 Perovskite Type Structure - V2O5 Systems by Impregnation Method
  Autorzy:
  A. Lącz, E. Drożdż
  Konferencja:
  8th Forum On New Materials (CIMTEC) (rok: 2018, ), Wydawca: International Ceramic Federation and the International Union of the Materials Research Societies
  Data:
  konferencja 10.06-14.06
  Status:
  Opublikowana
 11. Mechanizm redukcji cermetu niklowego za pomocą wodoru
  Autorzy:
  Zuzanna Czwarkiel
  Konferencja:
  II Seminarium Analizy Termicznej (SeAT'2016) (rok: 2016, ), Wydawca: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 17-20 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 12. Preparation and properties of Y-doped SrTiO3 materials
  Autorzy:
  Adrian Mizera, Łukasz Łańcucki, Ewa Drożdż
  Konferencja:
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki
  Data:
  konferencja 17-19 maj
  Status:
  Opublikowana
 13. Properties of highly porous Cr-doped SrTiO3 as potential anode material for SOFC
  Autorzy:
  Łukasz Łańcucki, Ewa Drożdż
  Konferencja:
  OMEE 2017 : International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and application (rok: 2017, ), Wydawca: Lviv Polytechnic National University
  Data:
  konferencja 29.05-2.06
  Status:
  Opublikowana
 14. Structural and electrical properties of Cr-doped SrTiO3 porous materials
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Agnieszka Łącz, Łukasz Łańcucki
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 15. Synthesis of highly porous SrTiO3 nanomaterials
  Autorzy:
  Adrian Mizera, Ewa Drożdż, Łukasz Łańcucki
  Konferencja:
  OMEE 2017 : International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and application (rok: 2017, ), Wydawca: Lviv Polytechnic National University
  Data:
  konferencja 29.05-2.06
  Status:
  Opublikowana
 16. DEPOSITION OF NiO ON YSZ, Sr0.96Y0.04TiO3 AND YSZ-Sr0.96Y0.04TiO3 MATERIALS BY IMPREGNATION METHOD
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Agnieszka Łącz, Łukasz Łańcucki
  Konferencja:
  11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Warszawska Filia w Płocku
  Data:
  konferencja 26-28 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 17. Preparation of three-dimensionally ordered macroporous Y-doped strontium titanate
  Autorzy:
  Adrian Mizera, Łukasz Łańcucki, Ewa Drożdż
  Konferencja:
  1 s t W o r k s h o p o n P o r o u s M e d i a (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Data:
  konferencja 1-3 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 18. Stabilność Chemiczna materiałów opartych na SrTiO3
  Autorzy:
  Agnieszka Łącz, Ewa Drożdż, Łukasz Łańcucki
  Konferencja:
  Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystw Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 19. Electronic structure and structural properties of Cr-doped SrTiO3 - theoretical investigation
  Autorzy:
  Andrzej Mikuła, Andrzej Koleżyński, Ewa Drożdż
  Konferencja:
  Composites and Ceramic Materials - Technology, Application and Testing (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  Data:
  konferencja 10-13 maj
  Status:
  Opublikowana
 20. Preparation and characterization of three-dimensionally ordered structures of YSZ-SrTiO3 composite materials
  Autorzy:
  Łukasz Łańcucki, Magdalena Ziąbka, Ewa Drożdż
  Konferencja:
  CCTA 12th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS of the POLISH SOCIETY OF CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS (rok: 2015, ), Wydawca: Maria Curie-Skłodowska University Press
  Data:
  konferencja 6-10 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 21. Preparation of macroporous SrTiO3 materials using polimethyl metacrylate template
  Autorzy:
  Zuzanna Czwarkiel, Ewa Drożdż
  Konferencja:
  1 s t W o r k s h o p o n P o r o u s M e d i a (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Data:
  konferencja 1-3 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 22. Preparatyka oraz właściwości makroporowatego tytanianu strontu
  Autorzy:
  Adrian Mizera
  Konferencja:
  II Seminarium Analizy Termicznej (SeAT'2016 (rok: 2016, ), Wydawca: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 17-20 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 23. Reactivity of perovskite structure materials. Towards melted V2O5
  Autorzy:
  Agnieszka Łącz, Ewa Drożdż, Radosław Lach
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 24. Structural and electrical properties of Cr and Y doped SrTiO3 porous materials
  Autorzy:
  Łukasz Łańcucki, Ewa Drożdż, Agnieszka Łącz
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 25. Synthesis, microstructural properties and chemical stability of 3DOM structures of SrTi1-xYxO3
  Autorzy:
  Łukasz Łańcucki, Agnieszka Łącz, Adrian Mizera, Ewa Drożdż
  Konferencja:
  CCTA 12th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS of the POLISH SOCIETY OF CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS (rok: 2015, ), Wydawca: Maria Curie-Skłodowska University Press
  Data:
  konferencja 6-10 wrzesień
  Status:
  Opublikowana