Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych

2014/14/A/ST3/00654

Słowa kluczowe:

układy niskowymiarowe topologiczne stany materii kwantowe zjawisko Halla kryształy dwuwymiarowe grafen nanostruktury półprzewodnikowe

Deskryptory:

 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Arkadiusz Wójs 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: MAESTRO 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 3 733 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-15

Zakończenie projektu: 2021-05-14

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny (notebook) niskiej mocy obliczeniowej (4 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 2. Komputer przenośny (notebook) wysokiej mocy obliczeniowej (6 szt.). Za kwotę 36 000 PLN
 3. Przepływowy optyczny kriostat helowy dla pomiarów mikroskopowych z wyposażeniem. Za kwotę 155 000 PLN
 4. Laser przestrajalny do pomiarów pobudzania fotoluminescencji (PLE) z wyposażeniem. Za kwotę 470 000 PLN
 5. Dysk zewnętrzny.
 6. Układ eksperymentalny do pomiaru widm Ramana i fotoluminescencji* z mikrometrową rozdzielczością przestrzenną. Za kwotę 495 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (38)
 1. Commutators of Jastrow factors and angular momentum operators IF: 0,525
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 405), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.405 - link do publikacji
 2. Energy spectrum of confined positively charged excitons in single quantum dots IF: 3,718
  Autorzy:
  M. R. Molas, A. Wójs, A. A. L. Nicolet, A. Babinski, M. Potemski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 94, strony: 235416), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.235416 - link do publikacji
 3. Jack 3/5 state from two-body interaction IF: 0,53
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, Y.-H. Wu, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: A73), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.A-73 - link do publikacji
 4. Jack polynomials and fractional quantum Hall effect at nu=1/3 IF: 0,53
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 607), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.607 - link do publikacji
 5. Parton wave function for the fractional quantum Hall effect at nu=6/17
  Autorzy:
  A. C. Balram, A. Wójs
  Czasopismo:
  Physical Review Research (rok: 2021, tom: 3, strony: 33087), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevResearch.3.033087 - link do publikacji
 6. Quantum Hall state nu=1/3 and antilexicographic order of partitions IF: 0,53
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 1183), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.1183 - link do publikacji
 7. Quantum bits with macroscopic topologically protected states in semiconductor devices IF: 2,217
  Autorzy:
  B. Jaworowski, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Applied Sciences (Switzerland) (rok: 2019, tom: 9, strony: 474), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/app9030474 - link do publikacji
 8. Emergence of Jack ground states from two-body pseudopotentials in fractional quantum Hall systems IF: 3,718
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 97, strony: 245125), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.245125 - link do publikacji
 9. Fractionally charged skyrmions in fractional quantum Hall effect IF: 11,329
  Autorzy:
  A. C. Balram, U. Wurstbauer, A. Wójs, A. Pinczuk, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2015, tom: 6, strony: 8981), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/ncomms9981 - link do publikacji
 10. High-pressure Raman scattering in bulk HfS2: comparison of density functional theory methods in layered MS2 compounds (M = Hf, Mo) under compression IF: 4,122
  Autorzy:
  J. Ibanez, T. Wozniak, F. Dybala, R. Oliva, S. Hernandez, R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 12757), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-31051-y - link do publikacji
 11. Mean-field approximations for short-range four-body interactions at nu=3/5 IF: 3,736
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, A. Wójs, G. J. Sreejith
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2019, tom: 99, strony: 235141), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.99.235141 - link do publikacji
 12. Optical properties of geometrically optimized graphene quantum dots IF: 1,904
  Autorzy:
  P. Bugajny, L. Szulakowska, B. Jaworowski, P. Potasz
  Czasopismo:
  Physica E (rok: 2017, tom: 85, strony: 294-301), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physe.2016.08.030 - link do publikacji
 13. Room temperature multi-phonon upconversion photoluminescence in monolayer semiconductor WS2 IF: 11,329
  Autorzy:
  J. N. Jadczak, L. Bryja, J. Kutrowska-Girzycka, P. Kapuściński, M. Bieniek, Y. S. Huang, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2019, tom: 10, strony: 107), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41467-018-07994-1 - link do publikacji
 14. Room-temperature multi-phonon upconversion photoluminescence in monolayer semiconductor WS2 IF: 0,56
  Autorzy:
  J. Jadczak, L. Bryja, J. Kutrowska-Girzycka, P. Kapuściński, M. Bieniek, Y. S. Huang, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering (rok: 2020, tom: 11298, strony: 112980K), Wydawca: International Society for Optical Engineering
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1117/12.2554270 - link do publikacji
 15. Spontaneous polarization of composite fermions in the n=1 Landau level of graphene IF: 3,718
  Autorzy:
  A. C. Balram, C. Tőke, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 92, strony: 205120), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.205120 - link do publikacji
 16. Analysis of optical properties of MoS2 monolayer using minimal-basis tight-binding models IF: 0,525
  Autorzy:
  N. Nouri, P. Potasz, S. Z. Borujeni, A. Wójs, G. Rashedi
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 313), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.313 - link do publikacji
 17. Crystallization in topological flat bands in thin torus limit IF: 0,53
  Autorzy:
  M. Kupczyński, B. Jaworowski, P. Kaczmarkiewicz, P. Potasz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 134, strony: 934), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.134.934 - link do publikacji
 18. Electronic structure, magnetoexcitons and valley polarized electron gas in 2D crystals IF: 1,492
  Autorzy:
  L. Szulakowska, M. Bieniek, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Solid-State Electronics (rok: 2019, tom: 155, strony: 105), Wydawca: Pergamon-Elsevier Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sse.2019.03.002 - link do publikacji
 19. Experimental and Theoretical Studies of the Electronic Band Structure of Bulk and Atomically Thin Mo1-xWxSe2 Alloys IF: 3,512
  Autorzy:
  J. Kopaczek, T. Woźniak, M. Tamulewicz-Szwajkowska, S. J. Zelewski, J. Serafińczuk, P. Scharoch, R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2021, tom: 6, strony: 19893-19900), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.1c02788 - link do publikacji
 20. Fractional corner charges in spin-orbit coupled crystals
  Autorzy:
  F. Schindler, M. Brzezińska, W. A. Benalcazar, M. Iraola, A. Bouhon, S. S. Tsirkin, M. G. Vergniory, T. Neupert
  Czasopismo:
  Physical Review Research (rok: 2019, tom: 1, strony: 33074), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevResearch.1.033074 - link do publikacji
 21. Ground states of quantum Hall three-body short-range" repulsion and mean field approximation: Correlation functions and overlaps IF: 0,545
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, G. J. Sreejith, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2019, tom: 135, strony: 82), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.135.82 - link do publikacji
 22. Prevalence of oxygen defects in an in-plane anisotropic transition metal dichalcogenide IF: 3,575
  Autorzy:
  R. Plumadore, M. Baskurt, J. Boddison-Chouinard, G. Lopinski, M. Modarresi, P. Potasz, P. Hawrylak, H. Sahin, F. M. Peeters, A. Luican-Mayer
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 102, strony: 205408), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.102.205408 - link do publikacji
 23. Effect of valley, spin, and band nesting on the electronic properties of gated quantum dots in a singlelayer of transition metal dichalcogenides IF: 3,736
  Autorzy:
  M. Bieniek, L. Szulakowska, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 101, strony: 35401), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.101.035401 - link do publikacji
 24. Fractional quantum Hall effect at nu=2+4/9
  Autorzy:
  A. C. Balram, A. Wójs
  Czasopismo:
  Physical Review Research (rok: 2020, tom: 2, strony: 032035(R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevResearch.2.032035 - link do publikacji
 25. Fractional quantum Hall effect in graphene: Quantitative comparison between theory and experiment IF: 3,718
  Autorzy:
  A. C. Balram, C. Tőke, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 92, strony: 75410), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.075410 - link do publikacji
 26. On complex structure of local free volume in bond fluctuation model of polymer matrix IF: 3,771
  Autorzy:
  W. Radosz, R. Orlik, G. Pawlik, A. C. Mitus
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2019, tom: 177, strony: 1), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2019.05.068 - link do publikacji
 27. Probing of free and localized excitons and trions in atomically thin WSe2, WS2, MoSe2 and MoS2 in photoluminescence and reflectivity experiments IF: 3,44
  Autorzy:
  J. Jadczak, J. Kutrowska-Girzycka, P. Kapuściński, Y.-S. Huang, A. Wójs, L. Bryja
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2017, tom: 28, strony: 395702), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/aa87d0 - link do publikacji
 28. The enigma of the nu=2+3/8 fractional quantum Hall effect IF: 3,718
  Autorzy:
  J. A. Hutasoit, A. C. Balram, S. Mukherjee, Y.-H. Wu, S. S. Mandal, A. Wójs, V. Cheianov, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 125302), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.125302 - link do publikacji
 29. Wigner crystallization in topological flat bands IF: 3,579
  Autorzy:
  B. Jaworowski, A. D. Güçlü, P. Kaczmarkiewicz, M. Kupczyński, P. Potasz, A. Wójs
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 6323), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/aac690 - link do publikacji
 30. Band nesting and exciton spectrum in monolayer MoS2 IF: 3,736
  Autorzy:
  M. Bieniek, L. Szulakowska, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 101, strony: 125423), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.101.125423 - link do publikacji
 31. Colour management system: Monte Carlo implementation for camouflage pattern generation IF: 1,5
  Autorzy:
  W. Przybył, W. Radosz, A. Januszko
  Czasopismo:
  Coloration Technology (rok: 2020, tom: 136, strony: 407–416), Wydawca: Society of Dyers and Colourists
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/cote.12483 - link do publikacji
 32. Interplay between fractional quantum Hall liquid and crystal phases at low filling IF: 3,575
  Autorzy:
  Z.-W. Zuo, A. C. Balram, S. Pu, J. Zhao, T. Jolicoeur, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 102, strony: 75307), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.102.075307 - link do publikacji
 33. Landau level mixing and particle-hole symmetry breaking for spin transitions in fractional quantum Hall effect IF: 7,645
  Autorzy:
  Y. Zhang, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2016, tom: 117, strony: 116803), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.117.116803 - link do publikacji
 34. Probing negatively charged and neutral excitons in MoS2/hBN and hBN/MoS2/hBN van der Waals heterostructures IF: 3,551
  Autorzy:
  J. Jadczak, J. Kutrowska-Girzycka, M. Bieniek, T. Kazimierczuk, P. Kossacki, J. Schindler, J. Debus, K. Watanabe, T. Taniguchi, C.-H. Ho, A. Wójs, P. Hawrylak, L. Bryja
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2021, tom: 32, strony: 145717), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/abd507 - link do publikacji
 35. Theoretical phase diagram of two-component composite fermions in double-layer graphene IF: 3,736
  Autorzy:
  W. N. Faugno, A. C. Balram, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 101, strony: 85412), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.101.085412 - link do publikacji
 36. Topological phases in Bi/Sb planar and buckled honeycomb monolayers IF: 1,863
  Autorzy:
  N. Nouri, M. Bieniek, M. Brzezińska, M. Modarresi, S. Zia Borujeni, Gh. Rashedi, A. Wójs, P. Potasz
  Czasopismo:
  Physics Letters A (rok: 2018, tom: 382, strony: 2952), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physleta.2018.06.037 - link do publikacji
 37. Topology in the Sierpiński-Hofstadter problem IF: 3,718
  Autorzy:
  M. Brzezińska, A. M. Cook, T. Neupert
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 98, strony: 205116), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.205116 - link do publikacji
 38. Upconversion of Light into Bright Intravalley Excitons via Dark Intervalley Excitons in hBN-Encapsulated WSe2 Monolayers IF: 15,881
  Autorzy:
  J. Jadczak, M. Glazov, J. Kutrowska-Girzycka, J. J. Schindler, J. Debus, C.-H. Ho, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Bayer, L. Bryja
  Czasopismo:
  ACS Nano , Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1021/acsnano.1c08286 - link do publikacji