Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych

2014/14/A/ST3/00654

Słowa kluczowe:

układy niskowymiarowe topologiczne stany materii kwantowe zjawisko Halla kryształy dwuwymiarowe grafen nanostruktury półprzewodnikowe

Deskryptory:

 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Arkadiusz Wójs 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: MAESTRO 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 3 733 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-15

Zakończenie projektu: 2021-05-14

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny (notebook) wysokiej mocy obliczeniowej (6 szt.). Za kwotę 36 000 PLN
 2. Laser przestrajalny do pomiarów pobudzania fotoluminescencji (PLE) z wyposażeniem. Za kwotę 470 000 PLN
 3. Przepływowy optyczny kriostat helowy dla pomiarów mikroskopowych z wyposażeniem. Za kwotę 155 000 PLN
 4. Dysk zewnętrzny.
 5. Komputer przenośny (notebook) niskiej mocy obliczeniowej (4 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 6. Układ eksperymentalny do pomiaru widm Ramana i fotoluminescencji* z mikrometrową rozdzielczością przestrzenną. Za kwotę 495 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (38)
 1. Fractionally charged skyrmions in fractional quantum Hall effect IF: 11,329
  Autorzy:
  A. C. Balram, U. Wurstbauer, A. Wójs, A. Pinczuk, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2015, tom: 6, strony: 8981), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/ncomms9981 - link do publikacji
 2. Parton wave function for the fractional quantum Hall effect at nu=6/17
  Autorzy:
  A. C. Balram, A. Wójs
  Czasopismo:
  Physical Review Research (rok: 2021, tom: 3, strony: 33087), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevResearch.3.033087 - link do publikacji
 3. Commutators of Jastrow factors and angular momentum operators IF: 0,525
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 405), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.405 - link do publikacji
 4. Crystallization in topological flat bands in thin torus limit IF: 0,53
  Autorzy:
  M. Kupczyński, B. Jaworowski, P. Kaczmarkiewicz, P. Potasz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 134, strony: 934), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.134.934 - link do publikacji
 5. Energy spectrum of confined positively charged excitons in single quantum dots IF: 3,718
  Autorzy:
  M. R. Molas, A. Wójs, A. A. L. Nicolet, A. Babinski, M. Potemski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 94, strony: 235416), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.235416 - link do publikacji
 6. Fractional quantum Hall effect at nu=2+4/9
  Autorzy:
  A. C. Balram, A. Wójs
  Czasopismo:
  Physical Review Research (rok: 2020, tom: 2, strony: 032035(R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevResearch.2.032035 - link do publikacji
 7. Jack 3/5 state from two-body interaction IF: 0,53
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, Y.-H. Wu, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: A73), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.A-73 - link do publikacji
 8. Jack polynomials and fractional quantum Hall effect at nu=1/3 IF: 0,53
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 607), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.607 - link do publikacji
 9. Landau level mixing and particle-hole symmetry breaking for spin transitions in fractional quantum Hall effect IF: 7,645
  Autorzy:
  Y. Zhang, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2016, tom: 117, strony: 116803), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.117.116803 - link do publikacji
 10. Prevalence of oxygen defects in an in-plane anisotropic transition metal dichalcogenide IF: 3,575
  Autorzy:
  R. Plumadore, M. Baskurt, J. Boddison-Chouinard, G. Lopinski, M. Modarresi, P. Potasz, P. Hawrylak, H. Sahin, F. M. Peeters, A. Luican-Mayer
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 102, strony: 205408), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.102.205408 - link do publikacji
 11. Probing of free and localized excitons and trions in atomically thin WSe2, WS2, MoSe2 and MoS2 in photoluminescence and reflectivity experiments IF: 3,44
  Autorzy:
  J. Jadczak, J. Kutrowska-Girzycka, P. Kapuściński, Y.-S. Huang, A. Wójs, L. Bryja
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2017, tom: 28, strony: 395702), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/aa87d0 - link do publikacji
 12. Quantum Hall state nu=1/3 and antilexicographic order of partitions IF: 0,53
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 1183), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.1183 - link do publikacji
 13. Theoretical phase diagram of two-component composite fermions in double-layer graphene IF: 3,736
  Autorzy:
  W. N. Faugno, A. C. Balram, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 101, strony: 85412), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.101.085412 - link do publikacji
 14. Topological phases in Bi/Sb planar and buckled honeycomb monolayers IF: 1,863
  Autorzy:
  N. Nouri, M. Bieniek, M. Brzezińska, M. Modarresi, S. Zia Borujeni, Gh. Rashedi, A. Wójs, P. Potasz
  Czasopismo:
  Physics Letters A (rok: 2018, tom: 382, strony: 2952), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physleta.2018.06.037 - link do publikacji
 15. Upconversion of Light into Bright Intravalley Excitons via Dark Intervalley Excitons in hBN-Encapsulated WSe2 Monolayers IF: 15,881
  Autorzy:
  J. Jadczak, M. Glazov, J. Kutrowska-Girzycka, J. J. Schindler, J. Debus, C.-H. Ho, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Bayer, L. Bryja
  Czasopismo:
  ACS Nano , Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1021/acsnano.1c08286 - link do publikacji
 16. Analysis of optical properties of MoS2 monolayer using minimal-basis tight-binding models IF: 0,525
  Autorzy:
  N. Nouri, P. Potasz, S. Z. Borujeni, A. Wójs, G. Rashedi
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 313), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.313 - link do publikacji
 17. Band nesting and exciton spectrum in monolayer MoS2 IF: 3,736
  Autorzy:
  M. Bieniek, L. Szulakowska, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 101, strony: 125423), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.101.125423 - link do publikacji
 18. Experimental and Theoretical Studies of the Electronic Band Structure of Bulk and Atomically Thin Mo1-xWxSe2 Alloys IF: 3,512
  Autorzy:
  J. Kopaczek, T. Woźniak, M. Tamulewicz-Szwajkowska, S. J. Zelewski, J. Serafińczuk, P. Scharoch, R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2021, tom: 6, strony: 19893-19900), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.1c02788 - link do publikacji
 19. Fractional corner charges in spin-orbit coupled crystals
  Autorzy:
  F. Schindler, M. Brzezińska, W. A. Benalcazar, M. Iraola, A. Bouhon, S. S. Tsirkin, M. G. Vergniory, T. Neupert
  Czasopismo:
  Physical Review Research (rok: 2019, tom: 1, strony: 33074), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevResearch.1.033074 - link do publikacji
 20. Ground states of quantum Hall three-body short-range" repulsion and mean field approximation: Correlation functions and overlaps IF: 0,545
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, G. J. Sreejith, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2019, tom: 135, strony: 82), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.135.82 - link do publikacji
 21. Optical properties of geometrically optimized graphene quantum dots IF: 1,904
  Autorzy:
  P. Bugajny, L. Szulakowska, B. Jaworowski, P. Potasz
  Czasopismo:
  Physica E (rok: 2017, tom: 85, strony: 294-301), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physe.2016.08.030 - link do publikacji
 22. Probing negatively charged and neutral excitons in MoS2/hBN and hBN/MoS2/hBN van der Waals heterostructures IF: 3,551
  Autorzy:
  J. Jadczak, J. Kutrowska-Girzycka, M. Bieniek, T. Kazimierczuk, P. Kossacki, J. Schindler, J. Debus, K. Watanabe, T. Taniguchi, C.-H. Ho, A. Wójs, P. Hawrylak, L. Bryja
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2021, tom: 32, strony: 145717), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/abd507 - link do publikacji
 23. Quantum bits with macroscopic topologically protected states in semiconductor devices IF: 2,217
  Autorzy:
  B. Jaworowski, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Applied Sciences (Switzerland) (rok: 2019, tom: 9, strony: 474), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/app9030474 - link do publikacji
 24. Topology in the Sierpiński-Hofstadter problem IF: 3,718
  Autorzy:
  M. Brzezińska, A. M. Cook, T. Neupert
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 98, strony: 205116), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.205116 - link do publikacji
 25. Electronic structure, magnetoexcitons and valley polarized electron gas in 2D crystals IF: 1,492
  Autorzy:
  L. Szulakowska, M. Bieniek, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Solid-State Electronics (rok: 2019, tom: 155, strony: 105), Wydawca: Pergamon-Elsevier Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sse.2019.03.002 - link do publikacji
 26. Emergence of Jack ground states from two-body pseudopotentials in fractional quantum Hall systems IF: 3,718
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 97, strony: 245125), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.245125 - link do publikacji
 27. Mean-field approximations for short-range four-body interactions at nu=3/5 IF: 3,736
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, A. Wójs, G. J. Sreejith
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2019, tom: 99, strony: 235141), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.99.235141 - link do publikacji
 28. Spontaneous polarization of composite fermions in the n=1 Landau level of graphene IF: 3,718
  Autorzy:
  A. C. Balram, C. Tőke, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 92, strony: 205120), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.205120 - link do publikacji
 29. Colour management system: Monte Carlo implementation for camouflage pattern generation IF: 1,5
  Autorzy:
  W. Przybył, W. Radosz, A. Januszko
  Czasopismo:
  Coloration Technology (rok: 2020, tom: 136, strony: 407–416), Wydawca: Society of Dyers and Colourists
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/cote.12483 - link do publikacji
 30. Effect of valley, spin, and band nesting on the electronic properties of gated quantum dots in a singlelayer of transition metal dichalcogenides IF: 3,736
  Autorzy:
  M. Bieniek, L. Szulakowska, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 101, strony: 35401), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.101.035401 - link do publikacji
 31. Fractional quantum Hall effect in graphene: Quantitative comparison between theory and experiment IF: 3,718
  Autorzy:
  A. C. Balram, C. Tőke, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 92, strony: 75410), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.075410 - link do publikacji
 32. High-pressure Raman scattering in bulk HfS2: comparison of density functional theory methods in layered MS2 compounds (M = Hf, Mo) under compression IF: 4,122
  Autorzy:
  J. Ibanez, T. Wozniak, F. Dybala, R. Oliva, S. Hernandez, R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 12757), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-31051-y - link do publikacji
 33. Interplay between fractional quantum Hall liquid and crystal phases at low filling IF: 3,575
  Autorzy:
  Z.-W. Zuo, A. C. Balram, S. Pu, J. Zhao, T. Jolicoeur, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 102, strony: 75307), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.102.075307 - link do publikacji
 34. On complex structure of local free volume in bond fluctuation model of polymer matrix IF: 3,771
  Autorzy:
  W. Radosz, R. Orlik, G. Pawlik, A. C. Mitus
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2019, tom: 177, strony: 1), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2019.05.068 - link do publikacji
 35. Room temperature multi-phonon upconversion photoluminescence in monolayer semiconductor WS2 IF: 11,329
  Autorzy:
  J. N. Jadczak, L. Bryja, J. Kutrowska-Girzycka, P. Kapuściński, M. Bieniek, Y. S. Huang, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2019, tom: 10, strony: 107), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41467-018-07994-1 - link do publikacji
 36. Room-temperature multi-phonon upconversion photoluminescence in monolayer semiconductor WS2 IF: 0,56
  Autorzy:
  J. Jadczak, L. Bryja, J. Kutrowska-Girzycka, P. Kapuściński, M. Bieniek, Y. S. Huang, P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering (rok: 2020, tom: 11298, strony: 112980K), Wydawca: International Society for Optical Engineering
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1117/12.2554270 - link do publikacji
 37. The enigma of the nu=2+3/8 fractional quantum Hall effect IF: 3,718
  Autorzy:
  J. A. Hutasoit, A. C. Balram, S. Mukherjee, Y.-H. Wu, S. S. Mandal, A. Wójs, V. Cheianov, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 125302), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.125302 - link do publikacji
 38. Wigner crystallization in topological flat bands IF: 3,579
  Autorzy:
  B. Jaworowski, A. D. Güçlü, P. Kaczmarkiewicz, M. Kupczyński, P. Potasz, A. Wójs
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 6323), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/aac690 - link do publikacji