Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanomateriały o ściśle zdefiniowanej architekturze - projektowanie, synteza, właściwości.

2014/14/A/ST5/00204

Słowa kluczowe:

polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu wielkocząsteczkowe matryce nanoreaktory nanomateriały hybrydowe

Deskryptory:

  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
  • ST5_21: Chemia polimerów
  • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Matyjaszewski 

Liczba wykonawców projektu: 18

Konkurs: MAESTRO 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 3 999 990 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-18

Zakończenie projektu: 2022-01-17

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony