Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanomateriały o ściśle zdefiniowanej architekturze - projektowanie, synteza, właściwości.

2014/14/A/ST5/00204

Słowa kluczowe:

polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu wielkocząsteczkowe matryce nanoreaktory nanomateriały hybrydowe

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Ulański 

Liczba wykonawców projektu: 18

Konkurs: MAESTRO 6 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 3 999 990 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-18

Zakończenie projektu: 2022-01-17

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf żelowy. Za kwotę 325 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (36)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Influence of intramolecular crosslinking on gelation in living copolymerization of monomer and divinyl cross-linker. Monte Carlo simulation studies. IF: 3,586
  Autorzy:
  Polanowski, Piotr; Jeszka, Jeremiasz K.; Krysiak, Kamil; Matyjaszewski, Krzysztof
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2015, tom: 79, strony: 171-178), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Matrix-free Particle Brush System with Bimodal Molecular Weight Distribution Prepared by SI-ATRP. IF: 5,554
  Autorzy:
  Yan Jiajun; Kristufek Tyler; Schmitt Michael; Wang Zongyu; Xie Guojun; Dang Alei; Hui Chin Ming; Pietrasik Joanna; Bockstaller Michael R.; Matyjaszewski Krzysztof.
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2015, tom: 48, strony: 8208-8218), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.5b01905 - link do publikacji
 3. Preparation of ZnO hybrid nanoparticles by ATRP. IF: 3,586
  Autorzy:
  Ding Hangjun; Yan Jiajun; Wang Zongyu; Xie Guojun; Mahoney Clare; Ferebee Rachel; Zhong Mingjiang; Daniel William F. M.; Pietrasik Joanna; Sheiko Sergei S.; Bettinger Christopher J. , Bockstaller Michael R.; Matyjaszewski Krzysztof.
  Czasopismo:
  Polymer 2016, 107, 492-502 (rok: 2016, tom: 107, strony: 492-502), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2016.09.022 - link do publikacji
 4. Versatile PISA templates for tailored synthesis of nanoparticles IF: 3,795
  Autorzy:
  Zhang Yaoming; Wang Zhang; Matyjaszewski Krzysztof.; Pietrasik Joanna
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2019, tom: 110, strony: 49-55), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2018.11.014 - link do publikacji
 5. Effect of hybrid TiO2 nanoparticles with controlled morphology on rheological properties of poly(styrene-co-acrylonitrile) nanocomposites IF: 8,301
  Autorzy:
  Krzysztof Jerczyński, Magdalena Lipińska, Wojciech Raj, Miroslav Šlouf, Krzysztof Hałagan, Marcin Kozanecki, Jarosław Grobelny, Krzysztof Matyjaszewski, Joanna Pietrasik
  Czasopismo:
  Materials Today Chemistry , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. Kinetics of the temperature-induced volume phase transition in poly(2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate) hydrogels of various topologies IF: 3,586
  Autorzy:
  Pastorczak Marcin; Okrasa L.idia; Yoon Jeong Ae.; Kowalewski Tomasz.; Matyjaszewski Krzysztof
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2017, tom: 110, strony: 25-35), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2016.12.064 - link do publikacji
 7. Polymer brushes in pores by ATRP: Monte Carlo simulations IF: 4,231
  Autorzy:
  Piotr Polanowski, Jeremiasz K. Jeszka, Krzysztof Matyjaszewski
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2020, tom: 211, strony: 123124), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2020.123124 - link do publikacji
 8. Preparation of Well-Defined Poly(styrene-co-acrylonitrile)/ZnO Hybrid Nanoparticles by an Efficient Ligand Exchange Strategy IF: 3,993
  Autorzy:
  Wang Zongyu; Mahoney Clare; Yan Jiajun; Lu Zhao; Ferebee Rachel; Luo Danli; Bockstaller Michael R.; Matyjaszewski Krzysztof
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2016, tom: 32, strony: 13207-13213), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.6b03827 - link do publikacji
 9. Synthesis and characterization of Ag NPs templated via polymerization induced self-assembly. IF: 3,684
  Autorzy:
  Zhang Yaoming; Filipczak Paulina; He Guping; Nowaczyk Grzegorz; Witczak Łukasz; Raj Wojciech; Kozanecki Marcin; Matyjaszewski Krzysztof; Pietrasik Joanna
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2017, tom: 129, strony: 144-150), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2017.09.047 - link do publikacji
 10. Synthesis of Ultra-high Molecular Weight SiO2-g-PMMA Particle Brushes IF: 1,425
  Autorzy:
  Zongyu Wang, Tong Liu, Kevin C. Lin, Sipei Li, Jiajun Yan, Mateusz Olszewski, Julian Sobieski, Joanna Pietrasik, Michael R. Bockstaller, Krzysztof Matyjaszewski
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials (rok: 2020, tom: 30, strony: 174–181), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10904-019-01289-8 - link do publikacji
 11. The structure of polymer brushes: the transition from dilute to dense systems: a computer simulation study IF: 3,679
  Autorzy:
  Piotr Polanowski, Andrzej Sikorski
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2021, tom: 17, strony: 10516), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d1sm01306h - link do publikacji
 12. Thermally Degradable Poly(n-butyl acrylate) Model Networks Prepared by PhotoATRP and Radical Trap-Assisted Atom Transfer Radical Coupling IF: 4,329
  Autorzy:
  Michael R. Martinez, Ziye Zhuang, Megan Treichel, Julia Cuthbert , Mingkang Sun, Joanna Pietrasik, Krzysztof Matyjaszewski
  Czasopismo:
  polymers (rok: 2022, tom: 14, strony: 713), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym14040713 - link do publikacji
 13. Transparent and High Refractive Index Thermoplastic Polymer Glasses Using Evaporative Ligand Exchange of Hybrid Particle Fillers IF: 7,145
  Autorzy:
  Wang Zongyu; Lu Zhao; Mahoney Clare; Yan Jiajun; Ferebee Rachel; Luo Danli; Matyjaszewski Krzysztof; Bockstaller Michael R.
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2017, tom: 9, strony: 7515-7522), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.6b12666 - link do publikacji
 14. Tunable Assembly of Block Copolymer Tethered Particle Brushes by Surface-Initiated Atom Transfer Radical Polymerization IF: 6,042
  Autorzy:
  Zongyu Wang, Jaejun Lee, Zhenhua Wang, Yuqi Zhao, Jiajun Yan, Yu Lin, Sipei Li, Tong Liu, Mateusz Olszewski, Joanna Pietrasik, Michael R. Bockstaller, Krzysztof Matyjaszewski
  Czasopismo:
  ACS Macro Letters (rok: 2020, tom: 9, strony: 806-812), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsmacrolett.0c00158 - link do publikacji
 15. Stimuli-responsive Vitamin E-based micelles: effective drug carriers with a controlled anticancer drug release IF: 4,43
  Autorzy:
  Wojciech Raj, Krzysztof Jerczynski, Mahdi Rahimi, Ewa Pavlova, Miroslav Šlouf, Agata Przekora, Joanna Pietrasik
  Czasopismo:
  Polymer , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 16. Effect of zinc oxide modified silica particles on the molecular dynamics of carboxylated acrylonitrile-butadiene rubber composites IF: 3,364
  Autorzy:
  Gaca Magdalena; Pietrasik Joanna; Zaborski Marian; Okrasa Lidia; Boiteux Gisele; Gain Olivier
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2017, tom: 9, strony: 645/1-645/14), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym9120645 - link do publikacji
 17. Evolution of Morphology of POEGMA-b-PBzMA Nano-Objects Formed by PISA IF: 4,441
  Autorzy:
  Zhang Yaoming; Wang Zhang; Matyjaszewski Krzysztof; Pietrasik Joanna
  Czasopismo:
  Macromolecular Rapid Communnications (rok: 2019, tom: 40, strony: 1800331), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/marc.201800331 - link do publikacji
 18. Methodology of Firmware Development for ARUZ-An FPGA-Based HPC System IF: 2,412
  Autorzy:
  Rafał Kiełbik, Kamil Rudnicki, Zbigniew Mudza, Jarosław Jung
  Czasopismo:
  Electronics (rok: 2020, tom: 9, strony: 1482), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/electronics9091482 - link do publikacji
 19. Molecular bottlebrush with pH-responsive cleavable bonds as a unimolecular vehicle for anticancer drug delivery IF: 7,328
  Autorzy:
  Wojciech Raj, Krzysztof Jerczynski, Mahdi Rahimi, Agata Przekora, Krzysztof Matyjaszewski, Joanna Pietrasik
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering C (rok: 2021, tom: 130, strony: 112439), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2021.112439 - link do publikacji
 20. Monte Carlo Simulations of Atom Transfer Radical (Homo)polymerization of Divinyl Monomers: Applicability of Flory-Stockmayer Theory IF: 5,914
  Autorzy:
  Jing Lyu; Yongsheng Gao; Zidan Zhang; Udo Greiser; Piotr Polanowski; Jeremiasz K. Jeszka; Krzysztof Matyjaszewski; Hongyun Tai; Wenxin Wang
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2018, tom: 51, strony: 6673-6681), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.8b01630 - link do publikacji
 21. Preparation of Titania Nanoparticles with Tunable Anisotropy and Branched Structures from Core–Shell Molecular Bottlebrushes. IF: 3,586
  Autorzy:
  Xie Guojun; Ding Hangjun; Daniel William F.M.; Wang Zongyu; Pietrasik Joanna; Sheiko Sergei S.; Matyjaszewski Krzysztof.
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2016, tom: 98, strony: 481-486), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2016.03.032 - link do publikacji
 22. Synthesis and characterisation of gibbsite nanoplatelet brushes by surface-initiated atom transfer radical polymerization IF: 3,684
  Autorzy:
  Jianan Zhang; Jaejun Lee; Zongyu Wang; Jiajun Yan; Zhao Lu; Siyuan Liu; Danli Luo; Krzysztof Matyjaszewski; Michael R. Bockstaller
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2017, tom: 126, strony: 126-132), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2017.08.028 - link do publikacji
 23. Toughening PMMA with fillers containing polymer brushes synthesized via atom transfer radical polymerization (ATRP). IF: 3,684
  Autorzy:
  Kubiak Joshua M.; Yan Jiajun; Pietrasik Joanna; Matyjaszewski Krzysztof
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2017, tom: 117, strony: 48-53), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2017.04.012 - link do publikacji
 24. ARUZ — Large-scale, massively parallel FPGA-based analyzer of real complex systems IF: 3,748
  Autorzy:
  Kiełbik, R., Hałagan, K., Zatorski, W., Jung, J., Ulanski, J., Napieralski, A., Rudnicki, K., Jabłoński, G., Stożek, D., Polanowski, P., Mudza, Z., Kupis, J., Panek, P.
  Czasopismo:
  Computer Physics Communications (rok: 2018, tom: 232, strony: 22-34), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cpc.2018.06.010 - link do publikacji
 25. Diffusive properties of water molecules in neighborhood of polymer chain as seen by Monte-Carlo simulations. IF: 3,798
  Autorzy:
  Marcin Kozanecki, Krzysztof Halagan, Jakub Saramak, Krzysztof Matyjaszewski
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2016, tom: 12, strony: 5519-5528), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6sm00569a - link do publikacji
 26. Modification of Silica Nanoparticles with Miktoarm Polymer Brushes via ATRP IF: 1,157
  Autorzy:
  Khabibullin Amir; Kopec Maciej; Matyjaszewski Krzysztof
  Czasopismo:
  J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. (rok: 2016, tom: 26, strony: 1292-1300), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10904-016-0427-2 - link do publikacji
 27. Polymer brush relaxation during and after polymerization – Monte Carlo simulation study IF: 3,771
  Autorzy:
  Polanowski Piotr, Jeszka Jeremiasz, Matyjaszewski Krzysztof
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2019, tom: 173, strony: 190-196), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2019.04.023 - link do publikacji
 28. Structure of block copolymer grafted silica nanoparticles IF: 3,636
  Autorzy:
  Goel Vivek; Pietrasik Joanna; Poling-Skutvik Ryan; Jackson Andrew; Matyjaszewski Krzysztof; Krishnamoorti Ramanan
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2018, tom: 159, strony: 138-145.), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 29. Effective SERS materials by loading Ag nanoparticles into poly(acrylic acid-stat-acrylamide)-block-polystyrene nano-objects prepared by PISA IF: 4,43
  Autorzy:
  Gokhan Demirci, Julita Muszyńska, Onur Cetinkaya, Paulina Filipczak, Yaoming Zhang, Grzegorz Nowaczyk, Krzysztof Hałagan, Jacek Ulanski, Krzysztof Matyjaszewski, Joanna Pietrasik, Marcin Kozanecki
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2021, tom: 224, strony: 123747), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2021.123747 - link do publikacji
 30. Facile Arm-First Synthesis os Star Block-Copolymers via ARGET ATRP with ppm Amount of Catalyst. IF: 5,554
  Autorzy:
  Ding Hangjun; Park Sangwoo; Zhong Mingjiang; Pan Xiangcheng; Pietrasik Joanna; Bettinger Christopher John; Matyjaszewski Krzysztof.
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2016, tom: 49, strony: 6752-6760), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.6b01597 - link do publikacji
 31. From precision polymers to complex materials and systems IF: 28,63
  Autorzy:
  Lutz Jean-François; Lehn Jean-Marie; Meijer E. W.; Matyjaszewski Krzysztof
  Czasopismo:
  Nature Reviews Materials (rok: 2016, tom: 1, strony: 16024), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/natrevmats.2016.24 - link do publikacji
 32. Growth of polymer brushes by "grafting from" via ATRP - Monte Carlo simulations. IF: 3,684
  Autorzy:
  Polanowski Piotr; Hałagan Krzysztof; Pietrasik Joanna; Jeszka Jeremiasz K.; Matyjaszewski, Krzysztof
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2017, tom: 130, strony: 267-279), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 33. Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) brushes synthesized by atom transfer radical polymerization from gold surface as a gate insulator in organic thin-film transistors IF: 1,796
  Autorzy:
  Krysiak Ewa; Janasz Lukasz; Dupont, B. G. R.; Wypych-Puszkarz Aleksandra; Matyjaszewski Krzysztof; Ulanski Jacek
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2019, tom: 669, strony: 133-140), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 34. Raman spectroscopy study on influence of network architecture on hydration of poly(2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate) hydrogels IF: 2,395
  Autorzy:
  Magdalena N. Olejniczak, Marcin Kozanecki, Jakub Saramak, Malgorzata Matusiak, Slawomir Kadlubowski, Krzysztof Matyjaszewski
  Czasopismo:
  Journal of Raman Spectroscopy (rok: 2017, tom: 48, strony: 465-473), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jrs.5048 - link do publikacji
 35. Star polymer–TiO2 nanohybrids to effectively modify the surface of PMMA dielectric layers for solution processable OFETs IF: 7,059
  Autorzy:
  Katarzyna Budzalek, Hangjun Ding, Lukasz Janasz, Aleksandra Wypych-Puszkarz, Onur Cetinkaya, Joanna Pietrasik, Marcin Kozanecki, Jacek Ulanski, Krzysztof Matyjaszewski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2021, tom: 9, strony: 1269-1278), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0tc03137b - link do publikacji
 36. Fully inkjet-printed flexible organic voltage inverters as a basic component in digital NOT gates IF: 4,379
  Autorzy:
  Adam Luczak, Kalyan Y. Mitra, Reinhard R. Baumann, Ralf Zichner, Beata Luszczynska, Jaroslaw Jung
  Czasopismo:
  Scientific Reports , Wydawca: Springer Nature Limited
  Status:
  Złożona
  Doi:
  10.21203/rs.3.rs-1513154/v1 - link do publikacji
 1. Nanocząstki srebra wytwarzane w matrycach polimerowych uzyskanych na drodze polimeryzacji indukującej samoorganizację
  Autorzy:
  Yaoming Zhang, Paulina Filipczak, Guping He, Grzegorz Nowaczyk, Łukasz Witczak, Wojciech Raj, Marcin Kozanecki, Joanna Pietrasik, Krzysztof Matyjaszewski
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. The difference in diffusive properties of bound and bulk water as seen by Monte Carlo simulations
  Autorzy:
  Marcin Kozanecki, Krzysztof Hałagan
  Konferencja:
  Dedicated parallel machines - a breakthrough in computation ARUZ-Workshop 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 01-03.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Hybrid polymer templates synthesized via RAFT and loaded with AgNPs as tool for SERS
  Autorzy:
  J.Muszyńska, Y.Zhang, P.Filipczak, G.Demirci, O.Cetinkaya, M.Kozanecki, J.Pietrasik, K.Matyjaszewski
  Konferencja:
  EUCMOS 2018 - XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy (rok: 2018, ), Wydawca: University of Coimbra
  Data:
  konferencja 19-24.08.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Polimerowe hybrydy syntezowane metodą PISA zawierające nanocząstki srebra jako podłoża do badań SERS
  Autorzy:
  J.Muszyńska, Y.Zhang, P.Filipczak, G.Demirci, O.Cetinkaya, M.Kozanecki, J.Pietrasik, K.Matyjaszewski
  Konferencja:
  Kryształy Molekularne 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 03-07.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Polimery gwiaździste jako szablony do syntezy nanocząstek TiO2
  Autorzy:
  K.Budzałek, H.Ding, A.Wypych-Puszkarz, J.Pietrasik, M.Kozanecki, J.Ulański, K.Matyjaszewski
  Konferencja:
  Kryształy Molekularne 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 03-07.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Polymerization of complex macromolecules using ATRP method - computer simulation studies
  Autorzy:
  Piotr Polanowski, Jeremiasz Jeszka, Krzysztof Matyjaszewski
  Konferencja:
  Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie (rok: 2016, ), Wydawca: Jan Kochanowski University
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. The dedicated simulator for soft matter systems dynamics - ARUZ
  Autorzy:
  K.Hałagan, J.Jung, P.Polanowski, J.Ulański, K.Matyjaszewski
  Konferencja:
  BDS 2018- 10th Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications (rok: 2018, ), Wydawca: Universite Libre de Bruxelles (ULB)
  Data:
  konferencja 26-31.08.2018
  Status:
  Opublikowana
 8. Simulations of living polymerization in complex polymer systems by DLL Method
  Autorzy:
  Jeremiasz Jeszka, Piotr Polanowski
  Konferencja:
  Dedicated parallel machines - a breakthrough in computation ARUZ-Workshop 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 01-03.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Symulacje Monte Carlo kopolimeryzacji metodą ATRP prowadzącej do żelowania
  Autorzy:
  P.Polanowski, J.K.Jeszka, K.Matyjaszewski
  Konferencja:
  61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Właściwości szczotek polimerowych wytwarzanych metodą kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej. Symulacje Monte-Carlo.
  Autorzy:
  J.K. Jeszka, P. Polanowski
  Konferencja:
  Kryształy Molekularne 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 03-07.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 1. Vibrational Spectroscopy in analysis of stimuli-responsive polymer-water systems
  Autorzy:
  Marcin Kozanecki, Marcin Pastorczak, Krzysztof Hałagan
  Książka:
  Molecular Spectroscopy - Experiment and Theory. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics (rok: 2019, tom: 26, strony: 223-271), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Synthesis of High k Nanoparticles by Controlled Radical Polymerization
  Autorzy:
  Jiajun Yan, Joanna Pietrasik, Aleksandra Wypych-Puszkarz, Magdalena Ciekańska, Krzysztof Matyjaszewski
  Książka:
  Solution-Processable Components for Organic Electronic Devices (rok: 2019, tom: 1, strony: 181-226), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
 3. Macromolecular templates for synthesis of inorganic nanoparticles
  Autorzy:
  Pietrasik Joanna; Budzalek Katarzyna; Zhang Yaoming; Halagan Krzysztof; Kozanecki Marcin
  Książka:
  ACS Symposium Series; Reversible Deactivation Radical Polymerization: Materials and Applications (rok: 2018, tom: 1285, strony: 169-200), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
 4. Polymer Brushes by Atom Transfer Radical Polymerization
  Autorzy:
  Xie Guojun; Khabibullin Amir; Pietrasik Joanna; Yan Jiajun; Matyjaszewski Krzysztof
  Książka:
  Polymer and Biopolymer Brushes (rok: 2018, tom: 1, strony: 29-95), Wydawca: Edited by Azzaroni, Omar; Szleifer, Igal; Wiley
  Status:
  Opublikowana