Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tworzenie nowych materiałów na bazie nanorurek węglowych i polimerów z odwzorowanymi jonami metali (CNT-IIP)

2014/13/N/ST5/01563

Słowa kluczowe:

nanorurki węglowe polimery z odwzorowanymi jonami elektrody modyfikowane

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Markiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-26

Zakończenie projektu: 2019-08-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Carbamohydrazonothioate derivative - experimental and theoretical explorations of the crystal and molecular structure IF: 1,854
  Autorzy:
  Barbara Bankiewicz, Sławomir Wojtulewski,* Karolina H. Markiewicz, Agnieszka Z. Wilczewska
  Czasopismo:
  Structural Chemistry (rok: 2017, tom: 28, strony: 801-812), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11224-016-0874-y - link do publikacji
 2. Magnetic nanoparticles with chelating shells prepared by RAFT/MADIX polymerization IF: 3,277
  Autorzy:
  Karolina H. Markiewicz,* Paula Zembko, Katarzyna Półtorak, Iwona Misztalewska, Sławomir Wojtulewski, Emilia Fornal, Agnieszka Z. Wilczewska*
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: 40, strony: 9223-9231), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6NJ01938B - link do publikacji
 3. Carbamohydrazonothioate-based polymer-magnetic nanohybrids: Fabrication, characterization and bactericidal properties IF: 3,298
  Autorzy:
  Karolina H. Markiewicz,* Iwona Misztalewska-Turkowicz, Katarzyna Niemirowicz, Robert Bucki, Anna M. Majcher, Agnieszka Z. Wilczewska*
  Czasopismo:
  Arabian Journal of Chemistry (rok: 2019, tom: 12, strony: 5187-5199), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.arabjc.2016.12.014 - link do publikacji