Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie czasowych zmian przebiegu geoidy w Polsce przy użyciu globalnych modeli geopotencjału otrzymanych na podstawie danych z misji satelitarnej GRACE

2014/13/B/ST10/02742

Słowa kluczowe:

geoida system odniesienia wysokościowego misja satelitarna GRACE globalny model geopotencjału

Deskryptory:

 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_3: Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, grawimetria, geomagnetyzm, magnetotelluryka

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geodezji i Kartografii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Kryński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 307 830 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-04

Zakończenie projektu: 2017-02-03

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. oprogramowanie Statistica. Za kwotę 29 500 PLN
 2. oprogramowanie Surfer v12+ polska dokumentacja Win SIngle User.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. On the analysis of temporal geoid height variations obtained from GRACE-based GGMs over the area of Poland IF: 1,061
  Autorzy:
  Godah W., Szelachowska M., Krynski J.
  Czasopismo:
  Acta Geophysica (rok: 2017, tom: 65(4), strony: 713-725), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11600-017-0064-3 - link do publikacji
 2. Application of the PC/EOF method for the analysis and modelling of temporal variations of geoid heights over Poland IF: 0,528
  Autorzy:
  Godah W., Szelachowska M., Krynski J.
  Czasopismo:
  Acta Geodaetica et Geophysica (rok: 2018, tom: 53, strony: 93-105), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s40328-017-0206-8 - link do publikacji
 3. On the selection of GRACE-based GGMs and filtering method for estimating mass variations in the system Earth over Poland
  Autorzy:
  Godah W., Szelachowska M., Krynski J.
  Czasopismo:
  Geoinformation Issues (rok: 2015, tom: Vol. 7 No 1, strony: 44695), Wydawca: Instytut Geodezji i Kartografii
  Status:
  Opublikowana
 1. Investigation of geoid height variations and vertical displacements of the Earth surface in the context of the realization of the modern vertical reference system - A case study for Poland
  Autorzy:
  Godah W., Szelachowska M., Krynski J.
  Książka:
  International Association of Geodesy Symposia, Volume 142, Gravity, Geoid and Height Systems (rok: 2017, tom: 148, strony: 135-141), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Analysis of RL05 GRACE-based and GOCE/GRACE-based GGMs using gravity measurements at Borowa Gora Geodetic-Geophysical Observatory
  Autorzy:
  Godah W., Szelachowska M., Krynski J., Dykowski P.
  Książka:
  European Space Agency-Special Publication (ESA-SP), Proceedings of Living Planet Symposium 2016 (rok: 2016, tom: Volume 740, strony: p.283), Wydawca: ESA Communications ESTEC
  Status:
  Opublikowana