Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie czasowych zmian przebiegu geoidy w Polsce przy użyciu globalnych modeli geopotencjału otrzymanych na podstawie danych z misji satelitarnej GRACE

2014/13/B/ST10/02742

Słowa kluczowe:

geoida system odniesienia wysokościowego misja satelitarna GRACE globalny model geopotencjału

Deskryptory:

  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
  • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
  • ST10_3: Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, grawimetria, geomagnetyzm, magnetotelluryka

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Geodezji i Kartografii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Kryński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 307 830 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-04

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony