Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rekonstrukcja działalności gospodarczej wczesnośredniowiecznych społeczności ludzkich w oparciu o badania zmian kopalnych zbiorowisk roślinnych i ich bioróżnorodności na przykładzie modelowego stanowiska w Radomiu

2014/13/N/HS3/04592

Słowa kluczowe:

archeobotanika bioróżnorodność wczesne średniowiecze

Deskryptory:

  • NZ8_4: Różnorodność biologiczna
  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Grzegorz Skrzyński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 149 805 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-02

Zakończenie projektu: 2019-01-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony