Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Organometaliczne podejście do wytwarzania nanostrukturalnych form ZnO

2014/13/B/ST5/04420

Słowa kluczowe:

nanocząstki tlenek cynku synteza budowa kompleksy cynkoorganiczne

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Lewiński 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 238 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2017-08-17

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektofotometr UV-Vis wyposażony w sferę integracyjną UV-Vis-NIR.
 2. Aparat do pomiarów wydajności kwantowej luminescencji. Za kwotę 80 000 PLN
 3. Inkubator do prowadzenia reakcji w ściśle kontrolowanych warunkach temperatury, wilgotności i zawartości CO2. Za kwotę 120 000 PLN
 4. laptop. Za kwotę 5 733 PLN
 5. Aparat do wyznaczania wielkości nanocząstek za pomocą pomiarów dynamicznego rozpraszania światła.. Za kwotę 290 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Hydrogen evolution with nanoengineered ZnO interfaces decorated using a beetroot extract anda hydrogenase mimic
  Autorzy:
  M. V. Pavliuk, A.M. Cieślak, M. Abdellah, A. Budinská, S. Pullen,K. Sokołowski, D.L.A. Fernandes, J. Szlachetko, E.L. Bastos, S. Ott, L. Hammarström, T. Edvinsson, J. Lewiński, J. Sá
  Czasopismo:
  Sustainable Fuel & Energy (rok: 2017, tom: 1, strony: 69-75), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6se00066e - link do publikacji
 2. Photoactive Langmuir–Blodgett, Freely Suspended and Free Standing Films of Carboxylate Ligand-Coated ZnO Nanocrystals IF: 7,145
  Autorzy:
  J. Paczesny, M Wolska-Pietkiewicz, I. Binkiewicz, M. Wadowska, Z. Wróbel, K. Matula, W. Nogala, J. Lewiński, R. Hołyst
  Czasopismo:
  Applied Materials & Interfaces (rok: 2016, tom: 8, strony: 13532–13541), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.6b03579 - link do publikacji
 3. Synthesis, Characterization and Application to Catalysis of ZnO Nanocrystals IF: 4,17
  Autorzy:
  I. Zielinska, J. Szlachetko, A. M. Cieślak, K. Sokołowski, J. Lewiński, J. Sá
  Czasopismo:
  Chemical Science Review and Letters (rok: 2015, tom: 14, strony: 735 - 745), Wydawca: Aufau Periodicals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  CS28204605 - link do publikacji
 4. Remarkable water-soluble ZnO nanocrystals: from 'click' functionalization to a supramolecular aggregation enhanced emission phenomenon
  Autorzy:
  A. Grala, M. Wolska-Pietkiewicz, Z. Wróbel, T. Ratajczyk, J. Kuncewicz, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Material Chemistry Frontiers (rok: 2018, tom: 2, strony: 1104--1111), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7qm00586e - link do publikacji
 5. 'Clickable' ZnO nanocrystals: the superiority of a novel organometallic approach over the inorganic sol–gel procedure† IF: 6,567
  Autorzy:
  A. Grala, M. Wolska-Pietkiewicz, W. Danowski, Z. Wróbel, J. Grzonka, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2016, tom: 52, strony: 7317–7410), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6cc01430e - link do publikacji
 6. An organometallic route to chiroptically active ZnO nanocrystals IF: 7,367
  Autorzy:
  E. Chwojnowska, M. Wolska-Pietkiewicz, J. Grzonkaa, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: 9, strony: 14782–14786), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nr02843a - link do publikacji
 7. Applying mechanochemistry for bottom-up synthesis and host-guest surface modification of semiconducting nanocrystals: A case of water-soluble β-cyclodextrin-coated zinc oxide IF: 5,731
  Autorzy:
  P. Krupiński, A. Kornowicz, K. Sokołowski, A. M. Cieślak, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chemistry – a European Journal (rok: 2016, tom: 22, strony: 7817 – 7823), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201600182 - link do publikacji
 8. From ethylzinc guanidinate to [Zn10O4]-supertetrahedron. IF: 4,029
  Autorzy:
  M. K. Leszczyński, I. Justyniak, K. Zelga, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 12404–12407), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt01619k - link do publikacji
 9. Photo-induced interfacial electron transfer of ZnO nanocrystals to control supramolecular assembly in water IF: 7,367
  Autorzy:
  A. M. Cieślak, E. R. Janecek, K. Sokołowski, T. Ratajczyk, M. K. Leszczyński, O. A. Scherman, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: 9, strony: 16128-16132), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nr03095a - link do publikacji
 10. Safe-by-design' ligand coated-ZnO nanocrystals engineered by an organometallic approach: unique physicochemical properties and low negative toxicological effect toward lung cells IF: 5,731
  Autorzy:
  M. Wolska-Pietkiewicz, K. Tokarska, A. Grala, A. Wojewódzka, E. Chwojnowska, J. Grzonka, P. Cywiński, K. Kruczała, Z. Sojka, M. Chudy, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chemistry – A European Journal (rok: 2018, tom: 24, strony: 4033-4042), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201704207 - link do publikacji