Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro

2014/13/B/ST8/01195

Słowa kluczowe:

biozgodność nanorurki węglowe nanowłokna włókna węglowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marta Błażewicz 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 614 564 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-04-10

Zakończenie projektu: 2018-04-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (21)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. CNTs alter the biocompatibility of PAN-derived CNFs
  Autorzy:
  A.Benko, B.Kolecka, M.Nocuń, E. Menszek, M.Błażewicz
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials Inżynieria Biomateriałów (rok: 2017, tom: 143, strony: 71), Wydawca: Polskie Stowarzyszenia Biomateriałów, WIMiC AGH, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 2. Carbon nanocomposite membrane with bioactive fillers
  Autorzy:
  E. Stodolak -Zych, P. Szatkowski, M. Błażewicz
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2016, tom: 137, strony: 57), Wydawca: Polish Society for Biomaterials - Kraków
  Status:
  Opublikowana
 3. Carbon nanotube/iron oxide hybrid particles and their PCL-based 3D composites for potential bone regeneration IF: 4,995
  Autorzy:
  Małgorzata Święteka, Antonín Brož, Jacek Tarasiuk, Sebastian Wroński, Waldemar Tokarz, Agata Kozieł, Marta Błażewicz, Lucie Bačáková
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering C (rok: 2019, tom: 104, strony: 44942), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2019.109913 - link do publikacji
 4. Carbon nanotubes, carbon nanofibers - In vitro study
  Autorzy:
  E. Menaszek, E. Długoń,I. Bania, J. Markowski, J. Pilch, M. Błażewicz
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials Inżynieria Biomateriałów (rok: 2017, tom: 143, strony: 80), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, WIMiC AGH Kraków
  Status:
  Opublikowana
 5. Raman studies of the interactions of fibrous carbon nanomaterials with albumin IF: 2,536
  Autorzy:
  Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Krzysztof Morajka, EwaStodolak-Zych, Elżbieta Długoń, Maria Dużyja,Tomasz Lis, Maciej Gubernat , Magdalena Ziąbka, Marta Błażewicz
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 196, strony: 262-267), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/jsaa.201808.027 - link do publikacji
 6. Carbon Nanofibers Coated with Silicon/Calcium-Based Compounds for Medical Application IF: 2,233
  Autorzy:
  Wojciech Smolka,Elzbieta Dlugon, Piotr Jelen, Wiktor Niemiec, Agnieszka Panek, Czeslawa Paluszkiewicz, Barbara Zagrajczuk, Elzbieta Menaszek, Jaroslaw Markowski, Marta Blazewicz
  Czasopismo:
  Journal of Nanomaterials (rok: 2019, tom: 2019, strony: 44938), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2019/7172641 - link do publikacji
 7. Carbon nanofibers for medical applications
  Autorzy:
  J. Końko, M. Chrzanowski, M. Boguń, E. Długoń, I. Krucińska, M. Błażewicz
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2016, tom: 137, strony: 91), Wydawca: Polish Society for Biomaterials - Kraków
  Status:
  Opublikowana
 8. Fabrication of CNT/ION Hybrids and Their Impact on the Biomedical Applicability of PCL-Based Composite Films IF: 2,268
  Autorzy:
  Małgorzata Swiętek, Waldemar Tokarz, Aleksandra Benko, Marek Nocun, Eliška Mázl-Chánová, Marta Błazewicz
  Czasopismo:
  POLYMER COMPOSITES (rok: 2019, tom: 1823, strony: 44939), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pc.25170 - link do publikacji
 9. 2D correlation Raman spectroscopy of model micro- and nano-carbon layers in interactions with albumin, human and animal IF: 2,12
  Autorzy:
  Aleksandra Wesełucha-Birczynska, Paulina Moskal, Maria Duzyja, Ewa Stodolak-Zych, Elzbieta Długon, Stanisława Kluska, Julia Sacharz, Marta Błazewicz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2018, tom: 1171, strony: 587-593), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.016/j.molstruc.2018.06.049 - link do publikacji
 10. Diluent changes the physicochemical and electrochemical properties of the electrophoretically-deposited layers of carbon nanotubes IF: 3,38
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Marek Nocuń, Katarzyna Berent, Marta Gajewska, Łukasz Klita, Jan Wyrwa, Marta Błażewicz
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 403, strony: 206-2017), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.01.146 - link do publikacji
 11. Raman microspectroscopic investigations of polymer nanocomposites: evaluation of physical and biophysical properties IF: 2,263
  Autorzy:
  Anna Kołodzieja, Aleksandra Wesełucha-Birczynska, Małgorzata Swietek, Łukasz Skalniaka, Marta Błazewicz
  Czasopismo:
  INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS (rok: 2019, tom: 68, strony: 44-52), Wydawca: Taylor & Francis Group, LC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00914037.2018.1525722 - link do publikacji
 12. Addition of carbon nanotubes to electrospun polyacrylonitrile as a way to obtain carbon nanofibers with desired properties IF: 3,78
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, , Marek Nocun, Marta Gajewska, Marta Błazewicz
  Czasopismo:
  Polymer Degradation and Stability (rok: 2019, tom: 161, strony: 260-276), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymerdegradstab.2016.01033 - link do publikacji
 13. Comparative study of the structure and microstructure of PAN-based nano- and micro-carbon fibers IF: 2,661
  Autorzy:
  P. Musioł, Piotr Szatkowski, Maciej Gubernat, A. Wesełucha-Burczyńska, S. Blażewicz
  Czasopismo:
  Ceramic International (rok: 2016, tom: 42, strony: 11603-11610), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
 14. Fabrication of multi-walled carbon nanotube layers with selected properties via electrophoretic deposition: physicochemical and biological characterization IF: 1,444
  Autorzy:
  Aleksandra BENKO, Agata Przekora, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Marek Nocuń, Grażyna Ginalska, Marta Błażewicz
  Czasopismo:
  Applied Physics. A, Materials Science & Processing (rok: 2016, tom: 122, strony: 447, 1-13), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00339-016-9984-z - link do publikacji
 15. Genotoxicity Study of Carbon Nanoforms Using a Comet Assay IF: 0,43
  Autorzy:
  A. Panek, A. Frączek-Szczypta, E. Długoń, M. Nocuń, C. Paluszkiewicz, M. Błażewicz
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA (rok: 2018, tom: 133, strony: 306-309), Wydawca: Instytut Fizyki (Polska Akademia Nauk); Polskie Towarzystwo Fizyczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.306 - link do publikacji
 16. Nanocomposite coating for medical applications
  Autorzy:
  E. Długoń, J. Markowski, J. Pilch, A. Wiecheć, M. Błażewicz
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2016, tom: 137, strony: 92), Wydawca: Polish Society for Biomaterials
  Status:
  Opublikowana
 17. Spectroscopic studies of the influence of CNTs on the thermal conversion of PAN fibrous membranes to carbon nanofibers IF: 1,602
  Autorzy:
  E. Stodolak-Zych, A. Benko, P. Szatkowski, E. Długoń, M. Nocuń, C. Paluszkiewicz, M. Błażewicz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1126, strony: 94-102), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.01.022 - link do publikacji
 1. Carbon nanofibers as scaffolds for osteochondral tissue regenerative medicine
  Autorzy:
  Ewa Stodolak-Zych , Elżbieta Menaszek , Piotr Szatkowski , Aleksandra Mucha , Marta Blazewicz
  Konferencja:
  WBC 2016 World Biomaterials Congress (rok: 2016, ), Wydawca: WBC Canada
  Data:
  konferencja 17.V. - 22.V.
  Status:
  Opublikowana
 2. Spectroscopic studies of membranes fabricated of the modyfied carbon nanofibers
  Autorzy:
  A. Wesełucha-Birczyńska, E. Długoń, K. Morajka, M.Michalec, M.Błażewicz
  Konferencja:
  International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: XIV th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY From Molecules to Functional Materials Organized by Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-University of Science and Technology, Kraków, Poland
  Data:
  konferencja 03.-07.09.
  Status:
  Opublikowana
 3. TYPE AND AMOUNT OF FUNCTIONAL GROUPS IN THE MWCNTS AFFECTS THERMAL CONVERSION OF PAN NANOFIBERS INTO CARBON NANOFIBERS
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Ewa Stodolak - Zych, Marek Nocuń, Marta Błażewicz
  Konferencja:
  CARBON (rok: 2016, ), Wydawca: AMERICAN CARBON SOCI ETY
  Data:
  konferencja 10-15.07.
  Status:
  Opublikowana
 4. Włókniste Nanokompozyty Węglowe do Zastosowań w Medycynie
  Autorzy:
  E. Długoń, J. Końko, M. Błażewicz
  Konferencja:
  Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 09-12.
  Status:
  Opublikowana
 5. FTIR/ATR Study of Hybrid Ceramic Coatings Modified by CNT and Silica Nanoparticles
  Autorzy:
  E. Stodolak-Zych, A. Weselucha-Birczyńska, E.Dlugoń, W. Niemiec, M. Błażewicz
  Konferencja:
  XIII th International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 09.IX -13.IX.
  Status:
  Opublikowana
 6. Nanoformy węgla dla zastosowan medycznych
  Autorzy:
  E. Długoń, W. Niemiec, M. Gawęda, M. Błażewicz
  Konferencja:
  Diagnostyka 17 (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 21-27.01.
  Status:
  Opublikowana
 7. Nanokompozyty polimerowe modyfikowane nanoformami węgla
  Autorzy:
  Elżbieta Długoń, Ewa Stodolak-Zych, Marta Błażewicz
  Konferencja:
  Diagnostyka 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 12.03 -19.03
  Status:
  Opublikowana
 8. Porównanie cytotoksyczności i stresu oksydacyjnego indukowanego przez nanowłókna i nanorurki węglowe
  Autorzy:
  I.Bania, A. Frączek -Szczypta, E. Długoń, M. Błażewicz, E. Menaszek
  Konferencja:
  NanoBioMateriały 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 29-31. 05.
  Status:
  Opublikowana
 9. 2 D COS solves the carbon nanofibers genotoxicity puzzle
  Autorzy:
  A. Weselucha-Birczyńska, E. Długoń, A. Panek, C. Pluszkiewicz, M. Błażewicz
  Konferencja:
  The 26th International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS 2018) (rok: 2018, ), Wydawca: The 26th International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS 2018)
  Data:
  konferencja 45181
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 10. Dodatek nanorurki węglowej wpływa na proces obróbki termicznej nanowłókien PAN
  Autorzy:
  A.Benko, M. Błażewicz
  Konferencja:
  Diagnostyka 17 (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 22-27.01.
  Status:
  Opublikowana
 11. Nanotechnologia w Medycynie - Perspektywy i Zagrożenia
  Autorzy:
  M. Błażewicz
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-23.06.
  Status:
  Opublikowana
 12. Nanowłókna węglowe w ochronie środowiska i zastosowaniach medycznych
  Autorzy:
  M. Błażewicz
  Konferencja:
  NanoBioMateriały - teoria i praktyka 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 29-31.05
  Status:
  Opublikowana
 13. Comperative analysis of carbon fibrous membrane modyfied by ceramic nanofillers
  Autorzy:
  E. Stodolak-Zych, W.Lisiecki, M.Kocot, P.Jeleń
  Konferencja:
  International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: XIV th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY From Molecules to Functional Materials Organized by Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-University of Science and Technology, Kraków, Poland
  Data:
  konferencja 03. -07. 09.
  Status:
  Opublikowana
 14. Spectroscopic Studies of Thermal Conversion of Electrospun Membrane from Polyacrylonitrile (PAN) Precursor to Carbon Nanofibers
  Autorzy:
  E. Stodolak-Zych, P. Szatkowski, E. Długoń, M. Błażewicz1
  Konferencja:
  XIII th International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 09.IX - 13.IX.
  Status:
  Opublikowana
 15. Carbon Nanfibers for Medical Applications
  Autorzy:
  E. Stodolak-Zych, P. Szatkowski, E. Menaszek, M. Błażewicz
  Konferencja:
  6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection (rok: 2015, ), Wydawca: Poznan University of Technology, Polish Carbon Society
  Data:
  konferencja 18.10-22.10
  Status:
  Opublikowana
 16. Funkcjonalizowane nanowłókna węglowe
  Autorzy:
  J.Końko, M.Błażewicz
  Konferencja:
  Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 11-12.03
  Status:
  Opublikowana
 17. Genotoxicity study of carbon nanofillers modyfied with organosilicon resin using a comet assay
  Autorzy:
  M.Gubernat, P.Palka, A.Panek, E. Długoń, C.Paluszkiewicz, M.Błażewicz
  Konferencja:
  7th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection (rok: 2017, ), Wydawca: Universite De Lyon
  Data:
  konferencja 23-26.11.
  Status:
  Opublikowana
 18. Nanocomposite implants for maxillofacial and laryngeal surgery.
  Autorzy:
  Jarosław Markowski, Katarzyna Nowicka, Elżbieta M. Menaszek, Marta Błażewicz, Jan Pilch Pilch
  Konferencja:
  World Cancer Congress 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: World Cancer Congress
  Data:
  konferencja 31.X. -03.XI.
  Status:
  Opublikowana
 19. Nanoformy wegla w inzynierii biomaterialów
  Autorzy:
  E. Stodolak-Zych, A. Frączek-szczypta, M. Świętek, A. Benko, M.Błażewicz
  Konferencja:
  Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe (rok: 2016, ), Wydawca: S.I i T.P.Ch. Gliwice
  Data:
  konferencja 20-22.04.
  Status:
  Opublikowana
 20. Nanoformy węgla w medycynie regeneracyjnej
  Autorzy:
  J. Końko, J. Markowski, J. Pilch, M. Błażewicz
  Konferencja:
  Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Węglowe
  Data:
  konferencja 4-7 Kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 21. Polymer nanocomposites containig carbon nanoforms; carbon nanotubes, carbon nanofibers
  Autorzy:
  E. Długoń, M.Świetek, M. Gawęda, M. Błażewicz
  Konferencja:
  Diagnostyka 18 (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 21-27.01.
  Status:
  Opublikowana
 1. Tytuły rozdziałów; 1.Nanorurki i Nanowłókna Węglowe, 2.Materiały dla Medycyny Regenracyjnej, 3.Nanomateriały i Nanomedycyna
  Autorzy:
  A. Frączek - Szczypta, Ewa Stodolak- Zych, M. Świętek, M. Błażewicz
  Książka:
  Biomateriały 4 (rok: 2017, tom: 4, strony: 647-657, 733-772, 787-810), Wydawca: Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
  Status:
  Opublikowana