Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie niestandardowych teorii oddziaływań fundamentalnych w świetle odkrycia bozonu Higgsa

2014/13/B/ST2/03969

Słowa kluczowe:

model standardowy oddziaływań elektrosłabych cząstki Higgsa ciężkie kwarki poprawki QCD do słabych rozpadów łamanie CP

Deskryptory:

 • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mikołaj Misiak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 387 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29

Zakończenie projektu: 2018-01-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Clockwork Goldstone Bosons IF: 4,643
  Autorzy:
  A. Ahmed and B.M. Dillon
  Czasopismo:
  Physical Review D (ISSN:2470-0010) (rok: 2017, tom: 96, strony: nr artykułu: 115031 (21 stron)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.96.115031 - link do publikacji
 2. Isospin-violating dark-matter-nucleon scattering via two-Higgs-doublet-model portals IF: 5,81
  Autorzy:
  A. Drozd, B. Grzadkowski, J.F. Gunion i Y. Jiang
  Czasopismo:
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (ISSN:1475-7516) (rok: 2016, tom: 10, strony: nr artykułu: 040 (14 stron)), Wydawca: IOPscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1475-7516/2016/10/040 - link do publikacji
 3. CP-Violation in the ZZZ and ZWW vertices at e+e− colliders in Two-Higgs-Doublet Models IF: 6,111
  Autorzy:
  B. Grzadkowski, O.M. Ogreid i P. Osland
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (ISSN:1126-6708) (rok: 2016, tom: 5, strony: nr artykułu: 025 (28 stron)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP05(2016)025 - link do publikacji
 4. Exact SU(5) Yukawa matrix unification in the General Flavour Violating MSSM IF: 6,111
  Autorzy:
  M. Iskrzyński i K. Kowalska
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (ISSN:1126-6708) (rok: 2015, tom: 4, strony: nr artykułu: 120 (29 stron)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP04(2015)120 - link do publikacji
 5. Heavy Higgs of the Twin Higgs Models IF: 6,111
  Autorzy:
  A. Ahmed
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (ISSN:1126-6708) (rok: 2018, tom: 2, strony: nr artykułu: 048 (34 strony)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP02(2018)048 - link do publikacji
 6. A stable Higgs portal with vector dark matter IF: 6,111
  Autorzy:
  M. Duch, B. Grządkowski i M. McGarrie
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (ISSN:1126-6708) (rok: 2015, tom: 9, strony: nr artykułu: 162 (32 strony)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP09(2015)162 - link do publikacji
 7. Implications of the absence of high-mass radion signals IF: 4,643
  Autorzy:
  A. Ahmed, B. M. Dillon, B. Grzadkowski, J. F. Gunion i Y. Jiang
  Czasopismo:
  Physical Review D (ISSN:2470-0010) (rok: 2017, tom: D95, strony: nr artykułu 095019 (16 stron)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.95.095019 - link do publikacji
 8. NNLO QCD counterterm contributions to B -> Xs gamma for the physical value of m_c IF: 6,131
  Autorzy:
  M. Misiak, A. Rehman i M. Steinhauser
  Czasopismo:
  Physics Letters B (ISSN:0370-2693) (rok: 2017, tom: 770, strony: 431-439), Wydawca: Elsevier Scence BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2017.05.008 - link do publikacji
 9. Resonance enhancement of dark matter interactions: the case for early kinetic decoupling and velocity dependent resonance width IF: 6,111
  Autorzy:
  M. Duch i B. Grzadkowski
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (ISSN:1126-6708) (rok: 2017, tom: 9, strony: nr artykułu: 159 (17 stron)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP09(2017)159 - link do publikacji
 10. Updated NNLO QCD predictions for the weak radiative B-meson decays IF: 7,512
  Autorzy:
  M. Misiak, H.M. Asatrian, R. Boughezal, M. Czakon, T. Ewerth, F. Ferroglia, P. Fiedler, P. Gambino, C. Greub, U. Haisch, T. Huber, M. Kamiński, G. Ossola, M. Poradziński, A. Rehman, T. Schutzmeier, M. Steinhauser i J. Virto
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (ISSN:0031-9007) (rok: 2015, tom: 114, strony: nr artykułu: 221801 (5 stron)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.114.221801 - link do publikacji
 11. Weak Radiative Decays of the B Meson and Bounds on M_{H^\pm} in the Two-Higgs-Doublet Model IF: 5,084
  Autorzy:
  M. Misiak i M. Steinhauser
  Czasopismo:
  European Physical Journal C (ISSN:1434-6044) (rok: 2017, tom: 77, strony: nr artykułu: 201 (9 stron)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-017-4776-y - link do publikacji
 12. Higgs dark matter from a warped extra dimension — the truncated-inert-doublet model IF: 6,111
  Autorzy:
  A. Ahmed, B. Grządkowski, J.F. Gunion i Y. Jiang
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (ISSN:1126-6708) (rok: 2015, tom: 10, strony: nr artykułu: 033 (39 stron)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP10(2015)033 - link do publikacji
 13. Spontaneous CP violation in the 2HDM: physical conditions and the alignment limit IF: 4,643
  Autorzy:
  B. Grzadkowski, O.M. Ogreid i P. Osland
  Czasopismo:
  Physical Review D (ISSN:2470-0010) (rok: 2016, tom: 94, strony: nr artykułu 115002 (13 stron)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.94.115002 - link do publikacji
 14. The (Q_7 - Q_{1,2}) contribution to B -> X_s gamma at O(alpha_s^2) IF: 6,111
  Autorzy:
  M. Czakon, P. Fiedler, T. Huber, M. Misiak, T. Schutzmeier i M. Steinhauser
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (ISSN:1126-6708) (rok: 2015, tom: 4, strony: nr artykułu: 168 (38 stron)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP04(2015)168 - link do publikacji
 1. Evolution of Dark Matter Density with Early Kinetic Decoupling in the Case of Resonant Annihilation
  Autorzy:
  M. Duch i B. Grzadkowski
  Konferencja:
  XLI International Conference of TheoreticalPhysics Matter to the Deepest" (rok: 2017, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B 48 (2017) 2413, Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 3-8.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Multiloop corrections to rare B decays
  Autorzy:
  M. Misiak
  Konferencja:
  Sixth International Workshop on Theory, Phenomenology and Experiments in Flavour Physics (rok: 2016, ), Wydawca: Nuclear and Particle Physics Proceedings, Elsevier Science BV
  Data:
  konferencja 11-13.06
  Status:
  Opublikowana
 3. Bounds on M_{H^\pm} from B -> X_{s,d} gamma decays
  Autorzy:
  M. Misiak
  Konferencja:
  XLI International Conference of TheoreticalPhysics Matter to the Deepest" (rok: 2017, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B 48 (2017) 2173, Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 3-8.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Higgs Dark Matter from a Warped Extra Dimension
  Autorzy:
  A. Ahmed, B. Grządkowski, J.F. Gunion i Y. Jiang
  Konferencja:
  18th International Conference From the Planck Scale to the Electroweak Scale (Planck 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Proceedings of Science, SISSA
  Data:
  konferencja 25-29.05
  Status:
  Opublikowana
 5. Radius stabilization and dark matter with a bulk Higgs in warped extra dimension
  Autorzy:
  A. Ahmed, B. Grządkowski, J.F. Gunion i Y. Jiang
  Konferencja:
  39th International Conference of Theoretical Physics: Matter to the Deepest, Recent Developments in Physics of Fundamental Interactions (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B 46 (2015) 2205, Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 13-18.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Some Properties of the Generic 2HDM in the Alignment Limit
  Autorzy:
  B. Grzadkowski, O.M. Ogreid, P. Osland
  Konferencja:
  XLI International Conference of TheoreticalPhysics Matter to the Deepest" (rok: 2017, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B 48 (2017) 2381, Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 3-8.09
  Status:
  Opublikowana
 7. The NNLO counterterm contributions to BR(B -> X_s gamma) for an arbitrary charm quark mass
  Autorzy:
  M. Misiak, A. Rehman i M. Steinhauser
  Konferencja:
  12th International Symposium on Radiative Corrections (Radcor 2015) and LoopFest XIV (Radiative Corrections for the LHC and Future Colliders) (rok: 2015, ), Wydawca: Proceedings of Science, SISSA
  Data:
  konferencja 15-19.06
  Status:
  Opublikowana
 8. Towards BR(B -> X_s gamma) for an arbitrary charm quark mass
  Autorzy:
  A. Rehman
  Konferencja:
  39th International Conference of Theoretical Physics: Matter to the Deepest, Recent Developments in Physics of Fundamental Interactions (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B 46 (2015) 2205, Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 13-18.09
  Status:
  Opublikowana
 9. Vacuum stability from vector dark matter
  Autorzy:
  M. Duch, B. Grządkowski i M. McGarrie
  Konferencja:
  39th International Conference of Theoretical Physics: Matter to the Deepest, Recent Developments in Physics of Fundamental Interactions (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B 46 (2015) 2199, Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 13-18.09
  Status:
  Opublikowana