Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy konwersji w górę w szkłach i układach szklano-ceramicznych domieszkowanych lantanowcami podczas wzbudzenia diodą laserową pracy ciągłej i laserem femtosekundowym

2014/13/B/ST7/01729

Słowa kluczowe:

procesy konwersji w górę luminescencja jony ziem rzadkich szkła układy szklano-ceramiczne dioda laserowa pracy ciągłej laser femtosekundowy czujniki optyczne

Deskryptory:

 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
 • ST7_4: Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wojciech Pisarski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 695 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-20

Zakończenie projektu: 2018-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przystawka wysokotemperaturowa. Za kwotę 97 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Erbium-doped lead silicate glass for near-infrared emission and temperature-dependent up-conversion applications IF: 1,449
  Autorzy:
  W.A. Pisarski, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Opto-Electronics Review (rok: 2017, tom: 25, strony: 238-241), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.opelre.2017.06.011 - link do publikacji
 2. Influence of temperature on up-conversion luminescence in Er3+/Yb3+ doubly doped lead-free fluorogermanate glasses for optical sensing IF: 5,401
  Autorzy:
  W.A. Pisarski, J. Janek, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators B: Chemical (rok: 2017, tom: 253, strony: 85-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.snb.2017.06.074 - link do publikacji
 3. Up-conversion luminescence of Er3+ ions in lead-free germanate glasses under 800 nm and 980 nm cw diode laser excitation IF: 2,238
  Autorzy:
  J. Janek, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, J. Pisarska, W.A. Pisarski
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2017, tom: 74, strony: 105-108), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2017.03.045 - link do publikacji
 4. Electrical and optical properties of glasses and glass-ceramics IF: 2,124
  Autorzy:
  M. Sołtys, A. Górny, J. Pisarska, W.A. Pisarski
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2018, tom: 498, strony: 352-363), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  j.jnoncrysol.2018.03.033 - link do publikacji
 5. Replacement of glass-former B2O3 by GeO2 in an amorphous host evidenced by optical methods
  Autorzy:
  J. Pisarska, W.A. Pisarski
  Czasopismo:
  Photonics Letters of Poland (rok: 2017, tom: 9, strony: 113-115), Wydawca: Photonics Society of Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.v9i4.790 - link do publikacji
 6. Crystallization of lead-based and lead-free oxyfluoride germanate glasses doped with erbium during heat treatment process IF: 2,124
  Autorzy:
  J. Pisarska, M. Sołtys, J. Janek, A. Górny, E. Pietrasik, T. Goryczka, W.A. Pisarski
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2018, tom: 501, strony: 121-125), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  j.jnoncrysol.2018.01.005 - link do publikacji
 7. Er3+/Yb3+ co-doped lead silicate glasses and their optical temperature sensing ability IF: 3,307
  Autorzy:
  W.A. Pisarski, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2017, tom: 25, strony: 28501-28509), Wydawca: The Optical Society (OSA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.25.028501 - link do publikacji
 8. Influence of excitation wavelengths on up-converted luminescence sensing behavior of Er3+ ions in lead-free germanate glass IF: 2,686
  Autorzy:
  W.A. Pisarski, J. Janek, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 193, strony: 34-38), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.09.003 - link do publikacji
 9. Er3+/Yb3+ co-doped lead germanate glasses for up-conversion luminescence temperature sensors IF: 2,201
  Autorzy:
  W.A. Pisarski, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators A: Physical (rok: 2016, tom: 252, strony: 54-58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sna.2016.11.010 - link do publikacji
 10. Green up-conversion luminescence of erbium-doped oxyfluoride germanate fiber under continuous-wave laser-diode excitation IF: 2,572
  Autorzy:
  W.A. Pisarski, J. Janek, J. Pisarska, M. Kochanowicz, J. Żmojda, J. Dorosz, M. Sitarz, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2018, tom: 216, strony: 131-134), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2018.01.012 - link do publikacji
 11. Sensitive optical temperature sensor based on up-conversion luminescence spectra of Er3+ ions in PbO–Ga2O3–XO2 (X = Ge, Si) glasses IF: 2,183
  Autorzy:
  W.A. Pisarski, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2016, tom: 59, strony: 87-90), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2016.01.037 - link do publikacji
 1. Green and red up-conversion luminescence of Er3+ in lead silicate glass under excitation of Yb3+
  Autorzy:
  W.A. Pisarski, J. Janek, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski
  Konferencja:
  17th Conference on Optical Fibres and Their Applications (rok: 2017, ), Wydawca: Proc. of SPIE
  Data:
  konferencja 23-27.01.2017
  Status:
  Opublikowana