Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy prowadzące do intensywnego wietrzenia hałd żużlowych (hałda po wytopie rud Zn i Pb w Świętochłowicach)

2014/13/B/ST10/01120

Słowa kluczowe:

wietrzenie żużla zanieczyszczone gleby

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rafał Tyszka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 313 170 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-26

Zakończenie projektu: 2019-02-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Experimental simulations of Zn-Pb slag weathering and its impact on the environment: Effects of acid rain, soil solution, and microbial activity IF: 3,764
  Autorzy:
  Rafał Tyszka, Anna Pietranik, Anna Potysz, Jakub Kierczak, Bernhard Schulz
  Czasopismo:
  Journal of Geochemical Exploration (rok: 2021, tom: 228, strony: 106808 (1-15)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gexplo.2021.106808 - link do publikacji
 2. Cadmium distribution in Pb-Zn slags from Upper Silesia, Poland: Implications for cadmium mobility from slag phases to the environment IF: 2,147
  Autorzy:
  Rafal Tyszka, Anna Pietranik, Jakub Kierczak, Grzegorz Zielinski, James Darling
  Czasopismo:
  Journal of Geochemical Exploration (rok: 2018, tom: 186, strony: 215-224), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gexplo.2017.12.001 - link do publikacji
 3. Understanding Heterogeneity of a Slag-Derived Weathered Material: The Role of Automated SEM-EDS Analyses IF: 2,644
  Autorzy:
  Pietranik A., Kierczak J., Tyszka R., Schultz B.
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2018, tom: 8, 513, strony: 44945), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min8110513 - link do publikacji
 1. Environemental Impact of the Weathered Zn-Pb Slag Heap in Upper Silesia, Poland
  Autorzy:
  Tyszka R , Pietranik A
  Konferencja:
  Goldschmidt 2017 Paris (rok: 2017, ), Wydawca: Goldschmidt conferences
  Data:
  konferencja 13-18 sierpień 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Cadmium rich smelting wastes issued from processing of Zn-Pb ores in Poland (Central Europe).
  Autorzy:
  Kierczak J., Tyszka R., Pietranik A.
  Konferencja:
  Goldschmidt Yokohama (rok: 2016, ), Wydawca: Cambridge Publications
  Data:
  konferencja 26.06-01.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. MOBILITY OF POTENTIALLY TOXIC ELEMENTS IN THE ŚWIĘTOCHŁOWICE SLAG HEAP: EVIDENCE FROM MINERAL LIBERATION ANALYZES
  Autorzy:
  Tyszka R., Pietranik A., Stankowska S.
  Konferencja:
  2nd European Mineralogical Conference (rok: 2016, ), Wydawca: www
  Data:
  konferencja 11.09-15.09.2016
  Status:
  Opublikowana