Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Krystalograficzne i mechaniczne uwarunkowania formowania się niestabilności plastycznego płynięcia w metalach o sieci rsc po zmianie drogi deformacji oraz w procesie monotonicznego odkształcenia

2014/13/B/ST8/04291

Słowa kluczowe:

pasma ścinania tekstura mikrostruktura zmiana drogi odkształcenia transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa modelowanie numeryczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Henryk Paul 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 696 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-10

Zakończenie projektu: 2018-02-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa do realizacji testów ściskania wraz z układem sterowania (zakres głowicy do 100 kN). Za kwotę 170 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Deformation microstructure and texture transformations in fcc metals of medium-to-high stacking fault energy: critical role of macro- and micro- scale shear bands
  Autorzy:
  H. Paul, M. M. Miszczyk
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 2235-2246), Wydawca: Versita
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0369 - link do publikacji
 2. Recrystallization nucleation in stable aluminium-base single crystals: Crystallography and mechanisms
  Autorzy:
  M.M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver, P. Drzymała
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2017, tom: 125, strony: 109-124), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2016.11.054 - link do publikacji
 3. The influence of deformation texture on nucleation and growth of cube grains during primary recrystallization of AA1050 alloy
  Autorzy:
  M.M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver, J. Poplewska
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2017, tom: 129, strony: 378-387), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2017.03.004 - link do publikacji
 4. TEM and SEM analyses of the orientation relations of recrystallized grains in a stable Al-1wt.%Mn single crystals
  Autorzy:
  M. M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2016, tom: 112, strony: 68-80), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2015.12.007 - link do publikacji
 5. Free surface effects on the recrystallization of compressed, stable, Al-Mn single crystals
  Autorzy:
  M.M. Miszczyk, H. Paul, J. Driver
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2018, tom: 146, strony: 135-148), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2018.09.048 - link do publikacji
 6. Mechanism of macroscopic shear band formation in plane strain compressed fine-grained Aluminium
  Autorzy:
  H. Paul, J. Driver, A. Tarasek, W. Wajda, M.M. Miszczyk
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering A (rok: 2015, tom: A 642, strony: 167-180), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2015.06.056 - link do publikacji
 7. TEM study of recrystallization in ultra-fine grain AA3104 alloy processed by high-pressure torsion
  Autorzy:
  H. Paul, A. Morawiec, T. Baudin, T. Czeppe
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2015) pp. (rok: 2015, tom: 60, strony: 131-144), Wydawca: Versita
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0021 - link do publikacji
 1. Micro- and macro- scale shear banding in C{112}<111>-oriented single crystals of fcc metals
  Autorzy:
  H. Paul, M. M. Miszczyk, J.H. Driver
  Konferencja:
  Advancements in Theoretical and Applied Plasticity, The 22 International Symposium on Plasticity and its Current Applications, (rok: 2016, ), Wydawca: ed. Akhtar S. Khan, NEAT PRESS,
  Data:
  konferencja Kona, Big Island (USA) 3-9. 01, 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Plastic flow instabilities formation in nominally stable {110}<001>-oriented copper single crystal
  Autorzy:
  M. M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver,
  Konferencja:
  Advancements in Theoretical and Applied Plasticity, The 22 International Symposium on Plasticity and its Current Applications (rok: 2016, ), Wydawca: ed. Akhtar S. Khan, NEAT PRESS
  Data:
  konferencja Kona, Big Island (USA) 3-9. 01, 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Recrystallization twinning in Stable single crystals of Cu-2%Al and Al-1%Mn alloys
  Autorzy:
  H. Paul, M.M. Miszczyk, J.H. Driver, P. Drzymała
  Konferencja:
  Thermec'2016, International Conference on PROCESSING & MANUFACTURING OF ADVANCED MATERIALS: Processing, Fabrication, Properties, Applications (rok: 2017, ), Wydawca: Trans Tech Publications
  Data:
  konferencja May 29 - June 3, Graz, Austria
  Status:
  Opublikowana
 4. Shear banding in polycrystalline aluminium and copper pre-deformed by ECAP and subsequently plane strain compressed
  Autorzy:
  H. Paul, M.M. Miszczyk
  Konferencja:
  16 International Conference 'Metal Forming (rok: 2016, ), Wydawca: Trans Tech Publications (Key Engineering)
  Data:
  konferencja 18-21-September, 2016, Krakow (Poland)
  Status:
  Opublikowana
 5. On recrystallization twinning in Al-1%Mn single crystals of two stable orientations
  Autorzy:
  M.M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver, P. Drzymała
  Konferencja:
  6th International Conference on Recrystallization and Grain Growth (ReX&GG 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: TMS (The Minerals, Metals & Materials Society)
  Data:
  konferencja Jul 17, 2016 - Jul 21, 2016 Pittsburgh, PA, USA
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Crystallographic aspects of nucleation and grain growth during primary recrystallization in stable single crystals of fcc metals
  Autorzy:
  H. Paul, M. M. Miszczyk and J.H. Driver
  Konferencja:
  36th Riso International Symposium on Materials Science (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Publishing, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 89 (2015) 012010
  Data:
  konferencja 7-11 September 2015, Riso, Denmark
  Status:
  Opublikowana
 7. Mechanism of macroscopic shear bands formation in polycrystalline copper pre-deformed by ECAP and subsequently plane strain compressed
  Autorzy:
  H. Paul, M. M. Miszczyk
  Konferencja:
  Advancements in Theoretical and Applied Plasticity, The 22 International Symposium on Plasticity and its Current Applications, (rok: 2016, ), Wydawca: ed. Akhtar S. Khan, NEAT PRESS
  Data:
  konferencja Kona, Big Island (USA) 3-9. 01, 2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Recrystallization nucleation and grain growth in Al-1%wt.Mn single crystals of stable orientations
  Autorzy:
  Miszczyk M.M., Paul H., Driver J.H
  Konferencja:
  6th International Conference on Recrystallization and Grain Growth (ReX&GG 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2016
  Data:
  konferencja Jul 17, 2016 - Jul 21, 2016 Pittsburgh, PA, USA
  Status:
  Opublikowana
 9. Cube texture formation during the early stages of recrystallization of Al-1%Mn and AA1050 alloys
  Autorzy:
  M. M. Miszczyk, H. Paul
  Konferencja:
  36th Riso International Symposium on Materials Science (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Publishing, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Data:
  konferencja 7-11 September 2015, Riso, Denmark
  Status:
  Opublikowana