Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Szumy małej częstotliwości nowoczesnych fotonowych detektorów średniej podczerwieni.

2014/13/N/ST7/03074

Słowa kluczowe:

szumy małej częstotliwości detektory podczerwieni

Deskryptory:

 • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Ciura 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 143 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-04

Zakończenie projektu: 2018-03-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. 1/ f Noise in Mid-Wavelength Infrared Detectors With InAs/GaSb Superlattice Absorber IF: 2,472
  Autorzy:
  Łukasz Ciura, Andrzej Kolek, Jarosław Wróbel, Waldemar Gawron, and Antoni Rogalski
  Czasopismo:
  IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES (rok: 2015, tom: 62, strony: 2022-2026), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TED.2015.2423555 - link do publikacji
 2. Investigation of a near mid-gap trap energy level in mid-wavelength infrared InAs/GaSb type-II superlattices IF: 2,19
  Autorzy:
  Jarosław Wróbel, Łukasz Ciura, Marcin Motyka, Frank Szmulowicz, Andrzej Kolek, Andrzej Kowalewski, Paweł Moszczyński, Mateusz Dyksik, Paweł Madejczyk, Sanjay Krishna and Antoni Rogalski
  Czasopismo:
  Semiconductor Science and Technology (rok: 2015, tom: 30, strony: 115004 (10pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0268-1242/30/11/115004 - link do publikacji
 3. 1/f Noise modeling of InAs/GaSb superlattice mid-wavelength infrared detectors IF: 1,055
  Autorzy:
  Łukasz Ciura, Andrzej Kolek, Jarosław Jureńczyk, Krzysztof Czuba, Agata Jasik, Iwona Sankowska, Janusz Kaniewski
  Czasopismo:
  Optical and Quantum Electronics (rok: 2018, tom: 50, strony: 44938), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11082-017-1308-9 - link do publikacji
 4. Investigation of trap levels in HgCdTe IR detectors through low frequency noise spectroscopy IF: 2,098
  Autorzy:
  Ł. Ciura, A. Kolek, A. Kębłowski, D. Stanaszek, A. Piotrowski, W. Gawron, J. Piotrowski
  Czasopismo:
  Semiconductor Science and Technology (rok: 2016, tom: 31, strony: 35004), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0268-1242/31/3/035004 - link do publikacji
 5. Wykrywalność detektorów średniej podczerwieni wykonanych z supersieci InAs/GaSb
  Autorzy:
  Łukasz Ciura, Andrzej Kolek , Krzysztof Czuba, Jarosław Jureńczyk, Agata Jasik, Iwona Sankowska, Janusz Kaniewski
  Czasopismo:
  Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania (rok: 2016, tom: 9, strony: 45275), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/13.2016.9.2 - link do publikacji
 1. Absence of 1/f noise from diffusion and generation-recombination currents in p-i-n type-II superlattice MWIR detector
  Autorzy:
  Ciura, L.; Kolek, A. ; Zawislak, Z. ; Ptak, P. ; Kowalewski, A. ; Markowska, O. ; Wrobel, J. ; Rogalski, A.
  Konferencja:
  2015 International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 2-6.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Low frequency noise spectroscopy of high operating temperature HgCdTe infrared detectors
  Autorzy:
  Ł Ciura, A Kolek, W Gawron, D Stanaszek and D Stępień
  Konferencja:
  39th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2015 Conference (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 20-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Low-frequency noise versus deep level transient spectroscopy of InAs/GaSb superlattice mid-wavelength infrared detectors
  Autorzy:
  Ł. Ciura, A. Kolek, J. Wróbel, P. Martyniuk
  Konferencja:
  2017 International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF) (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 20-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana