Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja szlaku metabolicznego proliny jako molekularnego celu eksperymentalnej regulacji apoptozy/autofagii w komórkach raka sutka MCF-7.

2014/13/B/NZ7/02196

Słowa kluczowe:

prolina prolidaza oksydaza prolinowa autofagia apoptoza MCF-7

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Pałka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 837 668 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-26

Zakończenie projektu: 2018-07-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Prolidase-proline dehydrogenase/proline oxidase-collagen biosynthesis axis as a potential interface of apoptosis/autophagy. IF: 3,236
  Autorzy:
  Zaręba I., Palka J.
  Czasopismo:
  Biofactors (rok: 2016, tom: 42, strony: 341-348), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/biof.1283 - link do publikacji
 2. Acetylenic derivative of betulin induces apoptosis in endometrial adenocarcinoma cell line. IF: 3,457
  Autorzy:
  Szoka L, Karna E, Hlebowicz-Sarat K, Karaszewski J, Boryczka S, Palka J
  Czasopismo:
  Biomedicine & Pharmacotherapy (rok: 2017, tom: 95, strony: 429-436), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biopha.2017.08.104 - link do publikacji
 3. Functional consequences of intracellular proline levels manipulation affecting PRODH/POX-dependent pro-apoptotic pathways in a novel in vitro cell culture model IF: 5,5
  Autorzy:
  Zareba I, Surazynski A, Chrusciel M, Miltyk W, Doroszko M, Rahman N, Palka J
  Czasopismo:
  Cellular Physiology and Biochemistry (rok: 2017, tom: 43, strony: 670-684), Wydawca: Karger
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1159/000480653 - link do publikacji
 4. Constituents of Propolis: Chrysin, Caffeic Acid, p-Coumaric Acid, and Ferulic Acid Induce PRODH/POX-Dependent Apoptosis in Human Tongue Squamous Cell Carcinoma Cell (CAL-27) IF: 3,831
  Autorzy:
  Katarzyna Celińska-Janowicz, Ilona Zaręba, Urszula Lazarek, Joanna Teul, Michał Tomczyk, Jerzy Pałka, Wojiech Miltyk
  Czasopismo:
  Frontiers in Pharmacology (rok: 2018, tom: 9, strony: 336,p6), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fphar.2018.00336 - link do publikacji
 5. Proline oxidase silencing induces proline-dependent prosurvival pathways in MCF-7 cells IF: 5,168
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Katarzyna Celinska-Janowicz, Arkadiusz Surazynski, Wojciech Miltyk, Jerzy Palka
  Czasopismo:
  Oncotarget (rok: 2018, tom: 9, strony: 13748-13757), Wydawca: Oncotaget
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18632oncotarget.24466 - link do publikacji
 6. Proline Oxidase (POX) as A Target for Cancer Therapy IF: 3,021
  Autorzy:
  Joanna Kononczuk, Urszula Czyzewska, Joanna Moczydlowska, Arkadiusz Surażyński, Jerzy Palka and Wojciech Miltyk
  Czasopismo:
  Current Drug Targets (rok: 2015, tom: 16, strony: 1464-1469), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
 1. Silencing proline oxidase directs proline-dependent pro-survival pathways in MCF-7 human breast cancer cells.
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Izabela Prokop, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka
  Konferencja:
  Analytical Methods to Study Oxidative Damage, Antioxidants and Drugs (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Data:
  konferencja 04-07.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Udział POX w stymulowanym przez agonistów receptora PPAR-delta procesie apoptozy w komórkach raka sutka MCF-7.
  Autorzy:
  Arkadiusz Surażyński, Adam Kazberuk, Karolina Parzych, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka
  Konferencja:
  XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu" (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  Data:
  konferencja 19-22.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. WPŁYWU SYNTETYCZNYCH AGONISTÓW RECEPTORA PPAR-δ NA PROCES APOPTOZY W KOMÓRKACH RAKA SUTKA MCF-7
  Autorzy:
  Arkadiusz Surażyński, Adam Kazberuk, Karolina Parzych, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka
  Konferencja:
  III Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej" (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wrocław
  Data:
  konferencja 6-8 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Wyciszenie ekspresji POX indukuje pro-przyżyciowe szlaki sygnałowe w komórkach MCF-7.
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka.
  Konferencja:
  III Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej" (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wrocław
  Data:
  konferencja 6-8 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Indukcja apoptozy/autofagii przez oksydazę prolinową (POX) jako potencjalna strategia przeciwnowotworowa.
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka
  Konferencja:
  II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia" (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 19-20.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Prolina jako mediator stresu i regulator apoptozy/autofagii w komórkach raka piersi
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka
  Konferencja:
  XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu". (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  Data:
  konferencja 19-22 IX 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Proline availability represents molecular switch for PRODH/POX dependent apoptosis in MCF-7 cells.
  Autorzy:
  Zareba I., Surazynski A., Siemionow K., Miltyk W., Palka J.
  Konferencja:
  12th International Congress of Cell Biology, Prague (Czech Republic) (rok: 2016, ), Wydawca: International Federation of Cell Biology
  Data:
  konferencja 21-25 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 8. Proline oxidase silencing facilitates pro-survival phenotype of MCF-7 human breast cancer cell line.
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Katarzyna Celińska-Janowicz, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka
  Konferencja:
  3rd Conference "Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs" Advanced analytical (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Data:
  konferencja 24-26.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 9. An overview on current advanced pharmacotherapy of cancer and further perspectives. Proline oxidase-mediated apoptosis/autophagy as a novel, potential anti-cancer strategy
  Autorzy:
  Jerzy Palka
  Konferencja:
  30a Riunione Nazionale "A. Castellani" dei Dottorandi di Ricerca in Discipline Biochimiche (rok: 2018, ), Wydawca: Universita delgi Studi di Pavia
  Data:
  konferencja 4-8.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Coumaric acid and caffeic acid induce pox-dependent apoptosis in skin melanoma cancer C32 cells.
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Katarzyna Celińska-Janowicz, Edyta Rysiak, Jerzy Pałka, Wojciech Miltyk.
  Konferencja:
  11th World Congress on Polyphenols Applications (rok: 2017, ), Wydawca: University of Vienna
  Data:
  konferencja 20-21.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 11. Proline oxidase (POX) dependent apoptosis/autophagy as a potential antineoplastic strategy.
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka.
  Konferencja:
  III Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej" (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wrocław
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 12. Inhibition of P53 expression in POX-knock down MCF-7 human breast cancer cells.
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Izabela Prokop, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka
  Konferencja:
  3rd Conference "Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs" Advanced analytical (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Data:
  konferencja 24-26.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 13. Metformin induces PRODH/POX expression by AMPK signalling in MCF-7 cells.
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Katarzyna Celińska-Janowicz, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka
  Konferencja:
  Italian-Spanish-Portuguese Joint Meeting in Medicinal Chemistry MedChemSicily2018 (rok: 2018, ), Wydawca: MedChemSicily
  Data:
  konferencja 17-20.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 14. Prolidase - dependent pro-survival phenotype of MCF-7 cells.
  Autorzy:
  Arkadiusz Surażyński, Ilona Zaręba, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka
  Konferencja:
  Italian-Spanish-Portuguese Joint Meeting in Medicinal Chemistry MedChemSicily2018 (rok: 2018, ), Wydawca: MedChemSicily
  Data:
  konferencja 17-20.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 15. Proline oxidase-mediated Apoptosis/Autophagy as a potential Anti-Cancer strategy.
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka
  Konferencja:
  9 NZW Dresden Onkologisch-Pharmazeutischer Fachkongress Praxisnahe Fortbildung - mit Sicherheit Unter Schirmherrschaft der Sächsischen Landesapothekerkammer, (rok: 2017, ), Wydawca: ConEvent GmbH : Dresden
  Data:
  konferencja 9-10.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 16. The role of proline dehydrogenase/proline oxidase (PRODH/POX) in metformin-induced apoptosis/autophagy in breast cancer MCF-7 cells.
  Autorzy:
  Ilona Zareba, Arkadiusz Surazynski, Wojciech Miltyk, Jerzy Palka
  Konferencja:
  Polish Scientific Networks Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Scientific Networks
  Data:
  konferencja 21-23.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 1. Rola metabolizmu kolagenu w regulacji apoptozy i autofagii - poszukiwanie molekularnych celów farmakoterapii raka.
  Autorzy:
  Ilona Zaręba, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka.
  Książka:
  Kierunki rozwoju chemii leków. Ksiega Jubileuszowa profesor Marianny Zająć. Pod redakcja Anny Jelińskiej i Izabeli Muszalskiej. (rok: 2017, tom: brak, strony: 146-155), Wydawca: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana