Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nadprzewodnictwo i korelacje w nanourządzeniach i materiałach litych

2014/13/B/ST3/04451

Słowa kluczowe:

nadprzewodnictwo układy silnie skorelowanych elektronów kropki kwantowe stany Andreeva zjawiska transportowe

Deskryptory:

 • ST3_8: Nadprzewodnictwo
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tadeusz Domański 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 595 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-06

Zakończenie projektu: 2018-02-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (38)
 1. Analytic investigation of holographic phase transitions influenced by dark matter sector IF: 4,643
  Autorzy:
  Ł. Nakonieczny, M. Rogatko, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Phys. Rev. D (rok: 2015, tom: 92, strony: 66008), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.92.066008 - link do publikacji
 2. Constructive influence of the induced electron pairing on the Kondo state IF: 5,228
  Autorzy:
  T. Domański, I. Weymann, M. Barańska, G. Górski
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 23336), Wydawca: Nature Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep23336 - link do publikacji
 3. Cooper Pair Splitting Efficiency in the Hybrid Three-Terminal Quantum Dot IF: 1,02
  Autorzy:
  G. Michałek, T. Domański, K.I. Wysokiński,
  Czasopismo:
  Journal of Superconductivity and Novel Magnetism (rok: 2017, tom: 30, strony: 135-138), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10948-016-3757-y - link do publikacji
 4. Correlation effects in superconducting quantum dot systems IF: 1,874
  Autorzy:
  V. Pokorný, M. Žonda
  Czasopismo:
  Physica B: Condensed Matter (rok: 2018, tom: 536, strony: 488), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physb.2017.08.059 - link do publikacji
 5. Interplay between correlations and Majorana mode in proximitized quantum dot IF: 4,525
  Autorzy:
  G. Górski, J. Barański, I. Weymann, T. Domański
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 15717), Wydawca: Nature Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-33529-1 - link do publikacji
 6. Josephson-phase-controlled interplay between correlation effects and electron pairing in a three-terminal nanostructure IF: 3,718
  Autorzy:
  T. Domański, M. Žonda, V. Pokorný, G. Górski, V. Janiš, and T. Novotný
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 95, strony: 45104), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.045104 - link do publikacji
 7. Leakage of the Majorana quasiparticles in Rashba nanowire deposited on superconducting--normal substrate IF: 0,43
  Autorzy:
  A. Kobiałka, A. Ptok
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2019, tom: 135, strony: 64), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.135.64 - link do publikacji
 8. Majorana quasiparticles of an inhomogeneous Rashba chain IF: 3,718
  Autorzy:
  M.M. Maśka, A. Gorczyca-Goraj, J. Tworzydło, and T. Domański
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 95, strony: 45429), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.045429 - link do publikacji
 9. Novel non-local effects in three-terminal hybrid devices with quantum dot IF: 5,578
  Autorzy:
  G. Michałek, T. Domański, B.R. Bułka, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2015, tom: 5, strony: 14572), Wydawca: Nature Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep14572 - link do publikacji
 10. Quantum dot attached to superconducting leads: Relation between symmetric and asymmetric coupling IF: 3,718
  Autorzy:
  A. Kadlecová, M. Žonda, and T. Novotný
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 95, strony: 195114), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.195114 - link do publikacji
 11. Spin-sensitive interference due to Majorana state on the interface between normal and superconducting leads IF: 2,209
  Autorzy:
  J. Barański, A. Kobiałka, and T. Domański
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2017, tom: 29, strony: 75603), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-648X/aa5214 - link do publikacji
 12. Spin-symmetric solution of an interacting quantum dot attached to superconducting leads: Andreev states and the 0−Pi transition IF: 1,34
  Autorzy:
  V. Janiš, V. Pokorný, M. Žonda
  Czasopismo:
  European Physical Journal B (rok: 2016, tom: 89, strony: 197), Wydawca: EDP Sciences, SIF, Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjb/e2016-70299-7 - link do publikacji
 13. Two interacting current model of holographic Dirac fluid in graphene IF: 4,568
  Autorzy:
  M. Rogatko, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2018, tom: 97, strony: 24053), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.97.024053 - link do publikacji
 14. Holographic Superconductivity in the Presence of Dark Matter: Basic Issues IF: 0,43
  Autorzy:
  M. Rogatko, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 558-563), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.558 - link do publikacji
 15. Holographic calculation of the magneto-transport coefficients in Dirac semimetals IF: 6,063
  Autorzy:
  M. Rogatko, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2018, tom: 1, strony: 78), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP01(2018)078 - link do publikacji
 16. Holographic calculation of the magneto-transport coefficients in the Dirac semimetals IF: 0,43
  Autorzy:
  M. Rogatko, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2019, tom: 135, strony: 51), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.135.51 - link do publikacji
 17. Interplay between pairing and correlations in spin-polarized bound states IF: 3,13
  Autorzy:
  S. Głodzik, A. Kobiałka, A. Gorczyca-Goraj, A. Ptok, G. Górski, M.M. Maśka, T. Domański
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2018, tom: 9, strony: 1370), Wydawca: Beistein Institut in Frankfurt am Main, Germany
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.9.129 - link do publikacji
 18. Perturbation theory for an Anderson quantum dot asymmetrically attached to two superconducting leads IF: 3,736
  Autorzy:
  M. Žonda, V. Pokorný, V. Janiš, T. Novotný
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2016, tom: 93, strony: 24523), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.024523 - link do publikacji
 19. Quantum engineering of Majorana quasiparticles in one-dimensional optical lattices IF: 2,346
  Autorzy:
  A. Ptok, A. Cichy, T. Domański
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2018, tom: 30, strony: 355602), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-648X/aad65 - link do publikacji
 20. Enhancements of the Andreev conductance due to emission/absorption of bosonic quanta IF: 2,346
  Autorzy:
  J. Barański, T. Domański
  Czasopismo:
  J. Phys.: Condens. Matter (rok: 2015, tom: 27, strony: 305302), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/27/30/305302 - link do publikacji
 21. Holographic vortices in the presence of dark matter sector IF: 6,111
  Autorzy:
  M. Rogatko , K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2015, tom: 41, strony: 44585), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP12(2015)041 - link do publikacji
 22. On the Current Flow in Superconductors: Universal Trends and Holographic Analysis IF: 0,43
  Autorzy:
  M. Rogatko, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 133, strony: 376), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.376 - link do publikacji
 23. P-wave holographic superconductor/insulator phase transitions affected by dark matter sector IF: 6,023
  Autorzy:
  M. Rogatko, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2016, tom: 3, strony: 215), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP03(2016)215 - link do publikacji
 24. Yu-Shiba-Rusinov states of impurities in a triangular lattice of NbSe2 with spin-orbit coupling IF: 3,718
  Autorzy:
  A. Ptok, Sz. Głodzik and T. Domański,
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 184425), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.184425 - link do publikacji
 25. Buildup and transient oscillations of Andreev quasiparticles IF: 3,718
  Autorzy:
  R. Taranko, T. Domański
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 98, strony: 75420), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.075420 - link do publikacji
 26. Holographic superconductors in the presence of dark matter IF: 0,736
  Autorzy:
  M. Rogatko, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  International Journal of Modern Physics B (rok: 2017, tom: 31, strony: 1745019), Wydawca: WORLD SCIENTIFIC PUBL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0217979217450199 - link do publikacji
 27. Polarization of the Majorana quasiparticles in the Rashba chain IF: 4,847
  Autorzy:
  M.M. Maśka, T. Domański
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 16193), Wydawca: Nature Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-16323-3 - link do publikacji
 28. Condensate flow in holographic models in the presence of dark matter IF: 6,023
  Autorzy:
  M. Rogatko, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2016, tom: 10, strony: 152), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP10(2016)152 - link do publikacji
 29. Controlling the bound states in a quantum-dot hybrid nanowire IF: 3,718
  Autorzy:
  A. Ptok, A. Kobiałka, T. Domański
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 195430), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.195430 - link do publikacji
 30. Electrostatical formation of the Majorana quasiparticles in the quantum dot-nanoring structure IF: 2,346
  Autorzy:
  A. Kobiałka, A. Ptok
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2019, tom: 31, strony: 185302), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-648X/ab03bf - link do publikacji
 31. Fluctuation conductivity due to the preformed local pairs IF: 0,67
  Autorzy:
  T. Domański, M. Barańska, A.L. Solovjov
  Czasopismo:
  Low Temperature Physics (rok: 2016, tom: 42, strony: 1177 – 1183), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4965893 - link do publikacji
 32. Interplay between electron pairing and Dicke effect in triple quantum dot structures IF: 3,718
  Autorzy:
  S. Głodzik, K. P. Wójcik, I. Weymann, and T. Domański
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 95, strony: 125419), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.125419 - link do publikacji
 33. Local and non-local thermopowers in three terminal nanostructure IF: 3,718
  Autorzy:
  G. Michałek, M. Urbaniak, B.R. Bułka, T. Domański, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 93, strony: 235440), Wydawca: Americal Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.235440 - link do publikacji
 34. Optimisation of a three-terminal nonlinear heat nano-engine IF: 3,558
  Autorzy:
  B. Szukiewicz, U. Eckern, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2016, tom: 18, strony: 23050), Wydawca: IOP Publishing Ltd and Deutsche Physikalische Gesellschaft
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/18/2/023050 - link do publikacji
 35. Phase retrapping in a phi Josephson junction: Onset of the butterfly effect IF: 3,718
  Autorzy:
  R. Menditto, H. Sickinger, M. Weides, H. Kohlstedt, M. Zonda, T. Novotny, D. Koelle, R. Kleiner, and E. Goldobin
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 93, strony: 174506), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.174506 - link do publikacji
 36. Quasiparticle states driven by a scattering on the preformed electron pairs IF: 0,748
  Autorzy:
  T. Domański
  Czasopismo:
  Condensed Matter Physics (rok: 2016, tom: 19, strony: 13701), Wydawca: Institute for Condensed Matter Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5488/CMP.19.13701 - link do publikacji
 37. Viscosity bound for anisotropic superfluids with dark matter sector IF: 4,568
  Autorzy:
  M. Rogatko, K. I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2017, tom: 96, strony: 26015), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.96.026015 - link do publikacji
 38. Viscosity of holographic fluid in the presence of dark matter sector IF: 6,023
  Autorzy:
  M. Rogatko, K.I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2016, tom: 8, strony: 124), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP08(2016)124 - link do publikacji