Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Powłoki (SiO2)x(Si3N4)1-x z gradientem właściwości optycznych nakładane metodą PECVD

2014/13/B/ST8/04293

Słowa kluczowe:

powłoki optyczne filtry gradientowe PECVD

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Sobczyk-Guzenda 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 557 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-02

Zakończenie projektu: 2018-03-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Sondy pomiaru ciśnienia (próżni) (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 2. Komora klimatyczna.. Za kwotę 60 000 PLN
 3. Pompa prózniowa. Za kwotę 7 995 PLN
 4. Zasilacz i kontroler do przepływomierzy (dwukanałowy) (2 szt.). Za kwotę 30 000 PLN
 5. Zestaw pirometrów do pomiaru temperatury w trakcie nanoszenia powłok.
 6. Detektor MCT-B do mikroskopu FTIR. Za kwotę 30 000 PLN
 7. Przepływomierze do gazów (4 szt.). Za kwotę 20 000 PLN
 8. Kontroler do sond prózniowych (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Chemical structure and optical properties of SixNyCz coatings synthesized from two organosilicone precursors with the RF PECVD technique - a comparative study IF: 1,449
  Autorzy:
  A. Sobczyk-Guzenda, K. Oleśko, M. Gazicki-Lipman, W. Szymanski, J. Balcerzak, B. Wendler,H. Szymanowski
  Czasopismo:
  Materials Research Express (rok: 2019, tom: 6, strony: 44581), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1591/aae4f9 - link do publikacji
 2. Gradient interference optical filters manufactured from organosilicone compounds with the RF PECVD technique
  Autorzy:
  K. Oleśko. H. Szymanowski, M. Gazicki-Lipman, A. Sobczyk-Guzenda
  Czasopismo:
  Machines. Technologies. Materials (rok: 2017, tom: XI, Issue 10, strony: s. 512-514), Wydawca: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY 4.0"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.stumejournals.com/mtm/Archive/2017/10-2017.pdf - link do publikacji
 3. Thin SixCyNz:H coatings deposited with the RF PECVD method
  Autorzy:
  K. Oleśko. H. Szymanowski, M. Gazicki-Lipman, J. Balcerzak, A. Sobczyk-Guzenda
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2018, tom: 4(224), strony: 140-147), Wydawca: Wydawnictwo Sigma
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2018.4.2 - link do publikacji
 4. Thin SiNC/SiOC Coatings with a Gradient of Refractive Index Deposited from Organosilicon Precursor IF: 2,436
  Autorzy:
  Hieronim Szymanowski, Katarzyna Olesko, Jacek Kowalski, Mateusz Fijalkowski, Maciej Gazicki-Lipman, Anna Sobczyk-Guzenda
  Czasopismo:
  Coatings (rok: 2020, tom: 10, strony: 794 1-23), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/coatings10080794 - link do publikacji
 5. Thin SixNyCz films deposited from hexamethyldisilazane by RF PECVD technique for optical filter applications IF: 0,61
  Autorzy:
  K. Oleśko. H. Szymanowski, M. Gazicki-Lipman, J. Balcerzak, W. Szymański, W. Pawlak, A. Sobczyk-Guzenda
  Czasopismo:
  Materials Science - Poland (rok: 2018, tom: 36, strony: 56-68), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/msp-2017-0109 - link do publikacji
 1. Optical properties of SiO2 and SixNy:C thin films deposited by RF PECVD method from organosilicon precursors
  Autorzy:
  K. Oleśko, S. Owczarek, H. Szymanowski, M. Gazicki-Lipman, A. Sobczyk-Guzenda
  Konferencja:
  SMART ENGINEERING OF NEW MATERIALS (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 26-30.06
  Status:
  Opublikowana
 2. Cienkie powłoki SixNy:C uzyskane z heksametylodisilazanu za pomocą metody RF PECVD do zastosowań optycznych
  Autorzy:
  K. Olesko, H. Szymanowski, W. Szymański, M. Gazicki-Lipman, A. Sobczyk-Guzenda
  Konferencja:
  Ogólnopolskie Seminarium Techniki Jonowe połączone z IV Zimową Szkołą Nanoinżynieria Powierzchni (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 9-11.03
  Status:
  Opublikowana
 3. Gradient optical filters for medical applications
  Autorzy:
  H. Szymanowski, K. Oleśko, M. Gazicki-Lipman, A. Sobczyk-Guzenda
  Konferencja:
  Conference and Exhibition on Nanomedicine and Nanotechnology in Healthcare (rok: 2017, ), Wydawca: Journal of Nanomedicine & Nanotechnology, Conference Series
  Data:
  konferencja 23-24.11
  Status:
  Opublikowana
 4. Powłoki optyczne SiXNy:C nanoszone metodą RF PECVD
  Autorzy:
  Katarzyna Oleśko, Hieronim Szymanowski, Agnieszka Walkiewicz-Pietrzykowska, Maciej Gazicki-Lipman, Jacek Balcerzak, Anna Sobczyk-Guzenda
  Konferencja:
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni w Spale (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 25-28 września
  Status:
  Opublikowana
 5. RF PECVD deposition of SixNy:C coatings from an organosilicon precursor
  Autorzy:
  K. Oleśko, H. Szymanowski, A. Walkiewicz-Pietrzykowska, W. Pawlak, A. Sobczyk-Guzenda
  Konferencja:
  SENM, SMART ENGINEERING OF NEW MATERIALS (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 22-25 June 2015, Lodz, Poland
  Status:
  Opublikowana
 6. Właściwości optyczne powłok SixNy:C nanoszonych metodą RF PECVD otrzymywanych z różnych związków wyjściowych
  Autorzy:
  Katarzyna Oleśko, Hieronim Szymanowski, Agnieszka Walkiewicz-Pietrzykowska, Maciej-Gazicki-Lipman, Anna Sobczyk-Guzenda, Zofia Kula
  Konferencja:
  Mała Wielka Naukowa III Edycja, W Labiryncie Nauki (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 9-10 grudnia
  Status:
  Opublikowana