Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Chronoimpedancyjne monitorowanie procesu elektrochemicznego osadzania metali wykonywany metodą on-line

2014/13/N/ST4/03891

Słowa kluczowe:

elektrochemiczne osadzanie DEIS-Dynamiczna Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna ,QCNB- Elektrochemiczna Nanowaga Kwarcowa SEM- Skaningowa Mikroskopia Elektronowa

Deskryptory:

  • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
  • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
  • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Milena Lewińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 149 890 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-12

Zakończenie projektu: 2015-12-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony