Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały otrzymywane z polimerów siloksanowych jako nośniki dla nanocząstek palladu i platyny do zastosowań katalitycznych

2014/13/B/ST5/01924

Słowa kluczowe:

polisiloksany sieci polisiloksanowe polimery preceramiczne materiały Si-C-O i Si-C-N-O nanocząstki Pd Pt

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Magdalena Hasik 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 548 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-23

Zakończenie projektu: 2018-07-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadła magnetyczne. Za kwotę 7 000 PLN
 2. Zestaw pomp próżniowych. Za kwotę 65 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (23)
 1. Poly(methylhydrosiloxane) networks of different structure and content of Si-H groups: physicochemical properties and transformation into silicon oxycarbide ceramics IF: 3,684
  Autorzy:
  M. Wójcik-Bania, A.Łącz, A. Nyczyk-Malinowska, M. Hasik
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2017, tom: 130, strony: 170-181), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Non-porous and porous materials prepared by cross-linking of polyhydrothylsiloxane with silazane compounds IF: 3,531
  Autorzy:
  J. Olejarka, A. Łącz, Z. Olejniczak, M. Hasik
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2018, tom: 99, strony: 150-164), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2017.12.018 - link do publikacji
 1. Polysiloxane-silazane matrices for incorporation of metallic palladium nanoparticles
  Autorzy:
  Justyna Olejarka, Magdalena Hasik
  Konferencja:
  European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes (rok: 2015, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 20-24.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Polysiloxane-silazane networks – preparation and physico-chemical characteristics
  Autorzy:
  Justyna Olejarka, Magdalena Hasik
  Konferencja:
  International Workshop on Silicon-Based Polymers (rok: 2015, ), Wydawca: UMR CNRS 5223 INSA-Lyon
  Data:
  konferencja 26-30.04
  Status:
  Opublikowana
 3. Cross-linked polysiloxanes – materials for a variety of applications
  Autorzy:
  Magdalena Hasik, Monika Wójcik-Bania, Anna Nyczyk-Malinowska, Maria Owińska
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolska Centre for Advanced Technologies; Adam Mickiewicz University in Poznań
  Data:
  konferencja 28-31.08
  Status:
  Opublikowana
 4. Metale z grupy platynowców osadzone na matrycach polisiloksanowo-silazanowych
  Autorzy:
  J. Olejarka, M. Hasik, A. Krowiak, J. Strzezik
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03
  Status:
  Opublikowana
 5. Otrzymywanie porowatych i nieporowatych sieci polisiloksanowo-silazanowych
  Autorzy:
  Justyna Olejarka
  Konferencja:
  Dokonania Naukowe Doktorantów V - materiały pokonferencyjne pt. "Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 11" (rok: 2017, ), Wydawca: CREATIVETIME
  Data:
  konferencja 22,04
  Status:
  Opublikowana
 6. Polimetylowodorosiloksan otrzymywany w emulsjach - badanie procesu syntezy i właściwości fizykochemicznych
  Autorzy:
  Aleksandra Chechelska
  Konferencja:
  Dokonania Naukowe Doktorantów V - materiały pokonferencyjne pt. "Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 11" (rok: 2017, ), Wydawca: CREATIVETIME
  Data:
  konferencja 22,04
  Status:
  Opublikowana
 7. Polysiloxane-silazane networks as supports for metallic palladium
  Autorzy:
  Justyna Olejarka, Magdalena Hasik
  Konferencja:
  Materials Weekend Warsaw: young scientists workshop (rok: 2015, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 19-20.09
  Status:
  Opublikowana
 8. SiCO materials obtained from cross-linked polysiloxanes differing in architecture and contents of $Si-H$ groups
  Autorzy:
  M. Wójcik-Bania, A. Nyczyk-Malinowska, M. Hasik
  Konferencja:
  XIVth conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7.09
  Status:
  Opublikowana
 9. Sieci polimetylowodorosiloksanowe o właściwościach redukujących – nośniki dla katalizatorów palladowych
  Autorzy:
  M. Wójcik-Bania, A. Krowiak, J. Strzezik, M. Hasik
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03
  Status:
  Opublikowana
 10. Porous polysiloxane networks: preparation, incorporation of metallic particles and cCeramization
  Autorzy:
  Aleksandra Chechelska, Angelika Kiławiec, Anna Nyczyk-Malinowska, Joanna Strzezik, Magdalena Hasik
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolska Centre for Advanced Technologies; Adam Mickiewicz University in Poznań
  Data:
  konferencja 28-31.08
  Status:
  Opublikowana
 11. Siloxane copolymers cross-linked with silazanes and siloxanes: comparative studies
  Autorzy:
  Justyna Olejarka, Anna Ciężak, Agnieszka Łącz, Magdalena Hasik, Andrzej Bernasik, Mateusz Marzec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolska Centre for Advanced Technologies; Adam Mickiewicz University in Poznań
  Data:
  konferencja 28-31.08
  Status:
  Opublikowana
 12. Synthesis and characterization of poly(methylhydrosiloxane) and its copolymers
  Autorzy:
  A. Chechelska, M. Owińska, P. Pośpiech, M. Hasik
  Konferencja:
  ISPO 2017 - 11th International Workshop on Silicone Polymers (rok: 2017, ), Wydawca: Department of Chemical and Biochemical Engineering, DTU
  Data:
  konferencja 2-6.07
  Status:
  Opublikowana
 13. Kopolimery siloksanowe usieciowane za pomocą liniowego siloksanu i silazanu jako nośniki dla metalicznego palladu
  Autorzy:
  J. Olejarka, A. Ciężak, M. Hasik
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 15-17.03
  Status:
  Opublikowana
 14. Platyna immobilizowana w sieciach polisiloksanowo-silazanowych
  Autorzy:
  J. Olejarka, M. Hasik, A. Bernasik, M. Marzec
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 15-17.03
  Status:
  Opublikowana
 15. Polysiloxane and polysiloxane-silazane networks with incorporated palladium particles
  Autorzy:
  Aleksandra Chechelska, J. Olejarka, M. Wójcik-Bania, Mateusz Marzec, Andrzej Bernasik, Magdalena Hasik
  Konferencja:
  ISPO 2017 - 11th International Workshop on Silicone Polymers (rok: 2017, ), Wydawca: of Chemical and Biochemical Engineering, DTU
  Data:
  konferencja 2-6.07
  Status:
  Opublikowana
 16. Polysiloxane-silazane networks as matrices for metallic palladium
  Autorzy:
  J. Olejarka, J. Strzezik, M. Marzec, A. Bernasik, M. Hasik
  Konferencja:
  5th International workshop on Surface engineering & 2nd International workshop on Applied and sustainable engineering (rok: 2017, ), Wydawca: Koszalin University of Technology
  Data:
  konferencja 4-10.06
  Status:
  Opublikowana
 17. Układy otrzymane z polimetylowodorosiloksanu zawierające platynę – właściwości fizykochemiczne i katalityczne
  Autorzy:
  M. Wójcik-Bania, M. Hasik, A. Krowiak, J. Strzezik,
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03
  Status:
  Opublikowana
 18. Cross-linked PMHS/Pt systems – physicochemical properties
  Autorzy:
  Monika Wójcik-Bania, Magdalena Hasik, Agnieszka Łącz
  Konferencja:
  International Workshop on Silicon-Based Polymers (rok: 2015, ), Wydawca: UMR CNRS 5223 INSA-Lyon
  Data:
  konferencja 26-30.04
  Status:
  Opublikowana
 19. Influence of Si-H groups on thermal decomposition of PMHS networks with introduced Q units
  Autorzy:
  M. Wójcik-Bania, A. Łącz, A. Nyczyk-Malinowska, M. Hasik
  Konferencja:
  XIVth International conference on Molecular spectroscopy: from molecules to functional materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7.09
  Status:
  Opublikowana
 20. Palladium catalysts supported on polysiloxane-silazane networks derived from polymethylhydrosiloxane
  Autorzy:
  Justyna Olejarka, Magdalena Hasik, Joanna Strzezik, Agnieszka Krowiak
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolska Centre for Advanced Technologies; Adam Mickiewicz University in Poznań
  Data:
  konferencja 28-31.08
  Status:
  Opublikowana
 21. Pd-containing Si-C-N-O systems prepared by preceramic polymer route: physicochemical and catalytic properties
  Autorzy:
  A. Chechelska, J. Olejarka, M. Owińska, J. Strzezik, M. Marzec, A. Bernasik, M. Hasik
  Konferencja:
  XIVth international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7.09
  Status:
  Opublikowana
 22. Polysiloxane-silazane networks as supports for metallic platinum
  Autorzy:
  J. Olejarka, M. Hasik, J. Strzezik, M. Marzec A. Bernasik, M. Wójcik-Bania
  Konferencja:
  XIV international conference on Molecular spectroscopy: from molecules to functional materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit",
  Data:
  konferencja 3-7.09
  Status:
  Opublikowana
 23. Sieci polisiloksanowe, o tej samej strukturze i różnym rozmieszczeniu grup redukujących w wyjściowych układach, zawierające cząstki Pt - porównanie właściwości fizykochemicznych i katalitycznych
  Autorzy:
  M. Wójcik-Bania, A. Krowiak, J. Strzezik, M. Hasik
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 15-17.03
  Status:
  Opublikowana