Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sorpcja molibdenu(VI) i wolframu(VI) na smektycie modyfikowanym długołańcuchowymi solami amoniowymi

2014/13/N/ST10/04945

Słowa kluczowe:

organo-smektyt adsorpcja usuwanie Mo(VI) i W(VI) DDTMA HDTMA

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Barbara Muir 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 99 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2017-02-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laboratoryjny piec muflowy. Za kwotę 12 484 PLN
 2. Przystawka odbicia rozproszonego DRIFT - EasiDiff. Za kwotę 11 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. The removal of molybdates and tungstates from aqueous solution by organo-smectites IF: 3,065
  Autorzy:
  Barbara Muir, Damian Andrunik, Jakub Hyla, Tomasz Bajda
  Czasopismo:
  Applied Clay Science (rok: 2017, tom: 136, strony: 44790), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.clay.2016.11.006 - link do publikacji
 2. Removal of lead and phosphate ions from aqueous solutions by organo-smectite IF: 1,56
  Autorzy:
  Bajda Tomasz, Szala Barbara, Solecka Urszula
  Czasopismo:
  Environmental Technology (rok: 2015, tom: 36, strony: 2872–2883), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09593330.2015.1051135 - link do publikacji
 1. Molybdates and tungstates removal by organo-smectites – a function of time, initial concentration and pH
  Autorzy:
  Barbara Muir, Tomasz Bajda
  Konferencja:
  Goldschmidt 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Cambridge Publications
  Data:
  konferencja 26 czerwca - 1 lipca
  Status:
  Opublikowana
 2. Molybdates and tungstates sorption on organo-smectites as a process controlled by the type and amount of surfactant
  Autorzy:
  Barbara Muir, Damian Andrunik, Tomasz Bajda
  Konferencja:
  17th International conference of young geologists 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENT
  Data:
  konferencja 14-16 Kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Molybdates sorption on smectite modified by long-chain quaternary ammonium salts
  Autorzy:
  Szala Barbara, Bajda Tomasz
  Konferencja:
  Goldschmidt 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Cambridge Publications
  Data:
  konferencja 16-21 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 1. Zastosowanie metod spektroskopowych do identyfikacji mechanizmów sorpcji anionowych form pierwiastków na pochodnych organicznych minerałów krzemianowych
  Autorzy:
  Tomasz Bajda, Barbara Muir
  Książka:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2016, tom: II, strony: 712-715), Wydawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego
  Status:
  Opublikowana