Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fabrykacja i zbadanie właściwości strukturalnych faz MAX oraz struktur MXenes na przykładzie węglików tytanu otrzymanych na nanomateriałach węglowych.

2014/13/D/ST5/02824

Słowa kluczowe:

fazy MAX struktury MXenes grafen nanorurki węglowe fabrykacja analiza strukturalna

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Błażej Scheibe 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 499 130 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29

Zakończenie projektu: 2019-01-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa próżniowa turbo z pompą wstępną. Za kwotę 32 000 PLN
 2. Piec rurowy. Za kwotę 68 000 PLN
 3. Komputer przenośny typu laptop z oprogramowaniem.. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Moduł grzewczy podłoża do aparatury umożliwiającej fizyczne osadzanie par z wykorzystaniem wiązki elektronowej. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Graphene oxide, reduced graphene oxide and composite thin films NO2 sensing properties IF: 1,861
  Autorzy:
  Dunst K.J., Scheibe B., Nowaczyk G., Jurga S., Jasiński P.
  Czasopismo:
  Measurement Science and Technology (rok: 2017, tom: 28, strony: 054005 (11pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6501/aa57e7 - link do publikacji
 2. Preparation and characterization of partially reduced graphene oxide aerogels doped with transition metal ions IF: 3,442
  Autorzy:
  Tadyszak K., Majchrzycki Ł., Szyller Ł., Scheibe B.
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2018, tom: 53, strony: 16086–16098), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-018-2770-x - link do publikacji
 3. Low-temperature growth of epitaxial Ti2AlC MAX phase thin films by low-rate layer-by-layer PVD IF: 6,6
  Autorzy:
  Pshyk A., Coy E., Kempiński M., Scheibe B., Jurga S.
  Czasopismo:
  Materials Research Letters (rok: 2019, tom: 0,295833333333333, strony: 244-250), Wydawca: Taylor and Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/21663831.2019.1594428 - link do publikacji
 4. Unique cellular network formation guided by heterostructures based on reduced graphene oxide - Ti3C2Tx MXene hydrogels IF: 7,242
  Autorzy:
  Wychowaniec J.K., Litowczenko J., Tadyszak K., Natu V., Aparicio C., Peplińska B., Barsoum M.W., Otyepka M., Scheibe B.
  Czasopismo:
  Acta Biomaterialia (rok: 2020, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.actbio.2020.08.010 - link do publikacji
 5. Cytotoxicity assessment of Ti-Al-C based MAX phases and Ti3C2Tx MXenes on human fibroblasts and cervical cancer cells IF: 4,511
  Autorzy:
  Scheibe B., Wychowaniec J.K., Scheibe M., Peplińska B., Jarek M., Nowaczyk G., Przysiecka Ł.
  Czasopismo:
  ACS Biomaterials Science and Engineering (rok: 2019, tom: 5(12), strony: 6557-6569), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsbiomaterials.9b01476 - link do publikacji
 6. On tuning the cytotoxicity of Ti3C2 (MXene) flakes to cancerous and benign cells by post-delamination surface modifications IF: 7,14
  Autorzy:
  Jastrzębska A.M., Szuplewska A., Rozmysłowska-Wojciechowska A., Chudy M., Olszyna A., Birowska M., Popielski M., Majewski J.A., Scheibe B., Natu V., Barsoum M.W.
  Czasopismo:
  2D Materials (rok: 2020, tom: 7, strony: 25018), Wydawca: IOP Sciencee
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1583/ab6a60 - link do publikacji
 7. Study on magnetic properties of differently functionalized multi-layered Ti3C2Tx MXenes and Ti-Al-C carbides IF: 6,182
  Autorzy:
  Scheibe B., Tadyszak K., Jarek M., Michalak N., Kempiński M., Lewandowski M., Peplińska B., Chybczyńska K.
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 479, strony: 216-224), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2019.02.055 - link do publikacji
 8. Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications IF: 2,781
  Autorzy:
  Tadyszak K., Litowczenko J., Majchrzycki Ł., Jeżowski P., Załęski Ł., Scheibe B.
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2020, tom: 239, strony: 122033), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2019.122033 - link do publikacji
 9. The influence of oxygen concentration during MAX Phases (Ti3AlC2) preparation on the α-Al2O3 microparticles content and specific surface area of multilayered MXenes (Ti3C2Tx) IF: 3,057
  Autorzy:
  Scheibe B., Kupka V., Peplińska B., Jarek M., Tadyszak K.
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12(3):353, strony: 44937), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12030353 - link do publikacji
 10. The structural-phase state and magnetoresistive properties of thin film alloys obtained co-evaporated Cu and Co IF: 2,717
  Autorzy:
  Shpetnyi I.O., Kondrakhova D.M., Vorobiov S., Scheibe B., Grebinaha V.I., Derecha D.O., Gorobets Y.I., Protsenko I.Y.
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2019, tom: 474, strony: 624-631), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2018.12.013 - link do publikacji
 11. On the rapid in situ oxidation of two-dimensional V2CTz MXene in culture cell media and their cytotoxicity IF: 5,88
  Autorzy:
  Jastrzębska A.M., Scheibe B., Szuplewska A., Rozmysłowska-Wojciechowska A., Chudy M., Aparicio C., Scheibe M., Janica I., Ciesielski A, Otyepka M., Barsoum M.W.
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering: C (rok: 2020, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.msec.2020.111431 - link do publikacji
 1. Preparation and characterization of Ti2AlC and Ti3AlC2 alloy thin films.
  Autorzy:
  Wachowiak M., Pacanowski S., Marczyńska A., Scheibe B., Szymański B., Smardz L.
  Konferencja:
  Nanotech Poland International Conference & Exhibition (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwerstytet im. Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 06.06. - 09.06.
  Status:
  Opublikowana
 2. From MAX phases to MXenes – the formation of novel two-dimensional structures via top down approach
  Autorzy:
  Scheibe B., Coy E., Jarek M., Peplińska B.
  Konferencja:
  NanoTech Poland International Conference & Exhibition (rok: 2016, ), Wydawca: Adam Mickiewicz University in Poznań
  Data:
  konferencja 22.06. - 25.06.
  Status:
  Opublikowana
 3. Stabilization of the MXene monolayers via 3-Aminopropyltriethoxysilane grafting
  Autorzy:
  Scheibe M., Ranc V., Aparicio C., Kašlík J., Otyepka M., Scheibe B.
  Konferencja:
  16th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies (NN19) (rok: 2019, ), Wydawca: NanoTexnology
  Data:
  konferencja 02.07. - 05.07.
  Status:
  Opublikowana
 4. Study on magnetic properties of two-dimensional Ti3C2Tx (MXene) structures and Tin+1AlCn MAX phases.
  Autorzy:
  Scheibe B., Tadyszak K., Jarek M., Michalak N., Kempiński M., Peplińska B., Lewandowski M., Jurga S., Chybczyńska K.
  Konferencja:
  13th NANOSMAT Conference & 2nd NANOSMAT SCHOOL 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 11.09. - 14.09.
  Status:
  Opublikowana
 5. The cytotoxicity of MAX phases and MXenes based on Ti-Al-C system.
  Autorzy:
  Scheibe B., Przysiecka Ł., Jarek M., Peplińska B.
  Konferencja:
  NanoTech Poland International Conference & Exhibition (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwerstytet im. Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 01.06. - 03.06.
  Status:
  Opublikowana
 6. The influence of the oxygen concentration during MAX phase (Ti3AlC2) preparation on the porosity of multilayered MXene (Ti3C2Tx) structures.
  Autorzy:
  Scheibe B., Tadyszak K., Jarek M., Peplińska B., Jurga S.
  Konferencja:
  13th NANOSMAT Conference & 2nd NANOSMAT SCHOOL 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 11.09. - 14.09.
  Status:
  Opublikowana
 7. Wytwarzanie i stabilizacja heterostruktur aerożelowych w oparciu o monowarstwy mxenów i niskowymiarowe materiały węglowe
  Autorzy:
  Scheibe B., Aparicio C., Scheibe M., Wychowaniec K.J., Tadyszak K., Peplińska B., Sadejova V., Nowaczyk G., Jakubec P., Otyepka M.
  Konferencja:
  IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 01.07. - 03.07.
  Status:
  Opublikowana
 8. Photo-thermal response of pristine and polydopamine modified Ti3C2Tx MXenes toward laser irradiation - an application in anti-cancer therapy.
  Autorzy:
  Scheibe B., Mrówczyński R., Jarek M., Nowaczyk G, Jurga S., Przysiecka Ł.
  Konferencja:
  Nanotech Poland International Conference & Exhibition (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwerstytet im. Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 06.06. - 09.06.
  Status:
  Opublikowana
 9. X-ray photoelectron spectroscopy of in-situ prepared Tin+1AlCn (n = 1, 2) thin films.
  Autorzy:
  Marczyńska A., Wachowiak M., Scheibe B., Smardz L.
  Konferencja:
  Nanotech Poland International Conference & Exhibition (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwerstytet im. Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 06.06. - 09.06.
  Status:
  Opublikowana
 10. Preparation, modification and application of multi-layered MXene structures in gas sensors
  Autorzy:
  Scheibe B., Dunst K.J., Jarek M., Peplińska B., Jasiński P., Jurga S.
  Konferencja:
  Nineteenth Annual Conference YUCOMAT 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Materials Research Society of Serbia
  Data:
  konferencja 04.09. - 08.09.
  Status:
  Opublikowana
 11. Silanization as an efficient way of protecting MXenes against oxidation
  Autorzy:
  Scheibe B., Aparicio C., Scheibe M., Kašlík J., Kempiński M., Ugolotti J., Petr M., Malina T., Polakova K., Natu V., Barsoum M.W., Otyepka M.
  Konferencja:
  MXene at the Frontier of the 2D Materials World (rok: 2019, ), Wydawca: Beilstein Institute
  Data:
  konferencja 15.10. - 17.10.
  Status:
  Opublikowana
 12. Wytwarzanie i stabilizacja struktur MXenes na przykładzie dwuwymiarowych węglików tytanu
  Autorzy:
  Scheibe B., Scheibe M., Aparicio C., Kašlík J., Natu V. Barsoum M.W., Otyepka M.
  Konferencja:
  I Poznańskie Mikrosympozjum Grafenowe (rok: 2019, ), Wydawca: Centrum Zaawansowanych Technologii i Wydział Chemii UAM w Poznaniu
  Data:
  konferencja 15.03.
  Status:
  Opublikowana
 13. Wytwarzanie, modyfikacja i zastosowanie wielowarstwowych dwuwymiarowych struktur MXenes w sensorach gazowych
  Autorzy:
  Scheibe B., Dunst K.J., Jarek M., Peplińska B., Jasiński P.
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20.06. - 23.06.
  Status:
  Opublikowana
 1. Ti3AlC2 sintered MAX phase i Electrospun polymeric fibers - MXene composite
  Autorzy:
  Scheibe B. i Wychowaniec J.
  Książka:
  When Art Meets Science (rok: 2019, tom: 1, strony: 66 i 104), Wydawca: Krzysztof Tadyszak
  Status:
  Opublikowana
 2. MAX phases and MXenes i MXene composites
  Autorzy:
  Scheibe B. i Wychowawaniec J.
  Książka:
  Microstructures photo album (rok: 2018, tom: 1, strony: 36-41 i 42-45), Wydawca: Krzysztof Tadyszak
  Status:
  Opublikowana