Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza metabolomiczna w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem technik analitycznych sprzężonych ze spektrometrią mas oraz zaawansowanych obliczeń bioinformatycznych

2014/13/D/NZ7/00368

Słowa kluczowe:

metabolomika biomarkery chemia analityczna bioinformatyka nowotwór LC-MS/MS CE-MS GC-MS/MS

Deskryptory:

 • NZ2_4: Metabolomika
 • NZ2_7: Bioinformatyka
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wiktoria Struck-Lewicka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 453 820 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-09

Zakończenie projektu: 2020-02-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Biblioteka widm masowych "Wiley wersja 10" dla widm mas uzyskanych z oznaczeń techniką GC-QqQ/MS. Za kwotę 59 000 PLN
 2. Termostat do przechowywania próbek podczas analiz w systemie elektroforezy kapilarnej CE-TOF/MS. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Termostatowany automatyczny podajnik próbek na 150 próbek rozbudowujący dotychczasowy 12 pozycyjny podajnik w systemie GC-QqQ/MS. Za kwotę 30 000 PLN
 4. Komputer z oprogramowaniem do statystycznej i chemometrycznej analizy danych. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. GC-MS-based untargeted metabolomics of plasma and urine to evaluate metabolic changes in prostate cancer IF: 3,262
  Autorzy:
  Wiktoria Struck-Lewicka, Renata Wawrzyniak, Małgorzata Artymowicz, Marta Kordalewska, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Piotr Gutknecht, Janusz Siebert, Michał Jan Markuszewski
  Czasopismo:
  Journal of Breath Research (rok: 2020, tom: 14, strony: 47103), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1752-7163/abaeca - link do publikacji
 2. Metabolomic Heterogeneity of Urogenital Tract Cancers Analyzed by Complementary Chromatographic Techniques Coupled with Mass Spectrometry IF: 3,46
  Autorzy:
  Arlette Yumba-Mpanga, Wiktoria Struck-Lewicka, Renata Wawrzyniak, Marcin Markuszewski, Marek Roslan, Roman Kaliszan, Michał Jan Markuszewski
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2019, tom: 26, strony: 216-231), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867324666171006150326 - link do publikacji
 3. Urinary nucleosides and deoxynucleosides IF: 4,25
  Autorzy:
  Małgorzata Patejko, Wiktoria Struck-Lewicka, Danuta Siluk, Małgorzata Waszczuk-Jankowska, Michał J. Markuszewski
  Czasopismo:
  Advances in Clinical Chemistry (rok: 2018, tom: 83, strony: 18629), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Untargeted metabolomics study of plasma and urine samples derived from prostate cancer patients
  Autorzy:
  Wiktoria Struck-Lewicka, Malgorzata Patejko, Renata Wawrzyniak, Marta Kordalewska, Danuta Siluk, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Michał J. Markuszewski
  Konferencja:
  5th Scientific Conference Metabolomics Circle 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Organizator konferencji
  Data:
  konferencja 26-28.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Wykorzystanie techniki GC-QqQ/MS do oznaczania potencjalnych wskaźników patomechanizmu raka prostaty w osoczu oraz moczu
  Autorzy:
  Małgorzata Patejko, Wiktoria Struck-Lewicka, Renata Wawrzyniak, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Michał Jan Markuszewski
  Konferencja:
  X Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Od chemii wszystko się zaczyna" (rok: 2018, ), Wydawca: Organizator konferencji
  Data:
  konferencja 1-5.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. LC-TOF/MS and GC-QqQ/MS metabolic fingerprinting study of plasma and urine samples derived from prostate cancer patients
  Autorzy:
  Wiktoria Struck-Lewicka, Małgorzata Patejko, Renata Wawrzyniak, Marta Kordalewska, Danuta Siluk, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Michał Jan Markuszewski
  Konferencja:
  Da-PBA 2018: 11th International Symposium on Drug Analysis: 29th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2018, ), Wydawca: Organizator konferencji
  Data:
  konferencja 9-12.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Validation of urinary potential prostate cancer markers using untargeted metabolomics study.
  Autorzy:
  Wiktoria Struck-Lewicka, Renata Wawrzyniak, Małgorzata Patejko, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Roman Kaliszan, Michał Jan Markuszewski
  Konferencja:
  24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase Separation Techniques (ITP2017) oraz XI Polska Konferencja Chromatograficzna (rok: 2017, ), Wydawca: Organizator konferencji
  Data:
  konferencja 10-13.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Application of GC-QqQ/MS and LC-TOF/MS for validation of tentative urine biomarker candidates of prostate cancer
  Autorzy:
  Renata Bujak, Wiktoria Struck-Lewicka, Małgorzata Patejko, Marta Kordalewska, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Roman Kaliszan, Michał Markuszewski
  Konferencja:
  31st International Symposium on Chromatography (rok: 2016, ), Wydawca: Organizator Konferencji
  Data:
  konferencja 28.08-01.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Inter-laboratory validation of potential urine biomarker candidates for prostate cancer.
  Autorzy:
  Małgorzata Patejko, Renata Wawrzyniak, Wiktoria Struck-Lewicka, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Roman Kaliszan, Michał J. Markuszewski
  Konferencja:
  XXVIII International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis PBA 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Organizator konferencji
  Data:
  konferencja 2-5.07.2017
  Status:
  Opublikowana