Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Makrocykliczne kompleksy metali przejściowych jako redoksy aktywne komponenty przełączników molekularnych.

2014/13/B/ST5/03727

Słowa kluczowe:

katenany rotaksany przełączniki molekularne kompleksy metali makrocykle

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_22: Chemia supramolekularna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bohdan Korybut-Daszkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 019 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-23

Zakończenie projektu: 2018-07-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z kolumną analityczną i semi-preparatywną. Za kwotę 160 000 PLN
 2. Pompa próżniowa. Za kwotę 7 000 PLN
 3. Strzykawkowa pompa dozująca (dwukanałowa). Za kwotę 9 000 PLN
 4. Pompa próżniowa.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Molecular Necklaces Composed of Tetraazamacrocyclic and Crown Ether Building Blocks IF: 1,201
  Autorzy:
  Iwona Mames, Jarosław Kowalski, Paweł Świder, Bohdan Korybut-Daszkiewicz
  Czasopismo:
  Chemistry of Heterocyclic Compounds (rok: 2017, tom: 53, strony: 87-91), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10593-017-2025-9 - link do publikacji
 2. The influence of metal-complexing macrocycle size on intramolecular movement in rotaxanes IF: 4,099
  Autorzy:
  Mateusz Woźny, Karolina M. Tomczyk, Agnieszka Więckowska, Szymon Sutuła, Damian Trzybiński, Krzysztof Woźniak and Bohdan Korybut-Daszkiewicz
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: ?), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9dt0083f - link do publikacji
 3. One-Pot Synthesis of Tetraazamacrocyclic Complexes from the Arnold Salt IF: 2,722
  Autorzy:
  Mateusz Woźny
  Czasopismo:
  Synthesis (rok: 2018, tom: 50, strony: A-E), Wydawca: Georg Thieme Verlag Stuttgart
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1055/s-0037-1609915; - link do publikacji
 4. [3]rotaxanes composed of two dibenzo-24-crown-8 ether wheels and azamacrocyclic complex IF: 4,099
  Autorzy:
  Mateusz Woźny, Agnieszka Więckowska, Damian Trzybiński, Szymon Sutuła, Sławomir Domagała and Krzysztof Woźniak
  Czasopismo:
  Dalton Transactios (rok: 2018, tom: 47, strony: 15845-15856), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8dt03225d - link do publikacji
 5. Efficient nucleophilic substitution in selfassembled monolayer of dithiol on gold IF: 1,201
  Autorzy:
  Mateusz Woźny, Karolina Tomczyk, Urszula Wawrzyniak
  Czasopismo:
  Chemistry of Heterocyclic Compounds (rok: 2017, tom: 53, strony: 97-100), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10593-017-2027-7 - link do publikacji
 6. Rotaxanes composed of dibenzo-24-crown-8 and macrocyclic transition metal complexing tetraimine units IF: 3,269
  Autorzy:
  Karolina M. Tomczyk, Mateusz Woźny, Sławomir Domagała, Agnieszka Więckowska, Joanna Pawłowska, Krzysztof Woźniak, Bohdan Korybut-Daszkiewicz
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2017, tom: 41, strony: 6004-6013), Wydawca: The Royal Society of Chemistry and the Centre National de la Recherche Scientifique
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nj00909g - link do publikacji