Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie mechanizmów indukujących polimorfizm liczby kopii dużych fragmentów genomu oraz związków tego zjawiska z tworzeniem i ewolucją metabolicznych klastrów genów

2014/13/B/NZ2/03837

Słowa kluczowe:

CNV zmienność liczby kopii ko-ekspresja metaboliczny klaster genów

Deskryptory:

  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ8_9: Genetyka populacyjna
  • NZ2_7: Bioinformatyka

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Figlerowicz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 911 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-26

Zakończenie projektu: 2019-07-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony