Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Palinomorfy niepyłkowe jako wartościowe indykatory zmian paleoekosystemów torfowisk wysokich północnej Polski

2014/13/B/ST10/02091

Słowa kluczowe:

palinomorfy niepyłkowe ameby skorupkowe próby powierzchniowe palinologia funkcje transferowe

Deskryptory:

 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • NZ8_11: Botanika
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Karpińska-Kołaczek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 324 326 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-20

Zakończenie projektu: 2019-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Mikroskop świetlny. Za kwotę 45 000 PLN
 3. Drukarka. Za kwotę 589 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Do the relationships between testate amoebae and fungi reflect the variability of the past water table fluctuations in the ombrotrophic peatlands in Central Europe? IF: 2,547
  Autorzy:
  Piotr Kołaczek, Monika Karpińska-Kołaczek, Mariusz Gałka, Grażyna Miotk-Szpiganowicz, Milena Obremska, Mariusz Lamentowicz
  Czasopismo:
  The Holocene (rok: 2020, tom: 30 (8), strony: 1186-1195), Wydawca: SAGE Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0959683620913927 - link do publikacji
 2. Increased radiocarbon dating resolution of ombrotrophic peat profiles reveals periods of disturbance which were previously undetected IF: 3,44
  Autorzy:
  Kołaczek P., Gałka M., Lamentowicz M., Marcisz K., Kajukało-Drygalska K., Karpińska-Kołaczek M.
  Czasopismo:
  Quaternary Geochronology (rok: 2019, tom: 52, strony: 21-28), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quageo.2019.03.001 - link do publikacji
 3. Testate amoebae taxonomy and trait diversity are coupled along an openness and wetness gradient in pine-dominated Baltic bogs IF: 2,626
  Autorzy:
  Mariusz Lamentowicz, Katarzyna Kajukało-Drygalska, Piotr Kołaczek, Vincent E.J. Jassey, Maciej Gąbka, Monika Karpińska-Kołaczek
  Czasopismo:
  European Journal of Protistology (rok: 2020, tom: 73, strony: artykuł numer 125674), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejop.2020.125674 - link do publikacji
 4. A novel testate amoebae trait-based approach to infer environmental disturbance in Sphagnum peatlands IF: 5,228
  Autorzy:
  Katarzyna Marcisz, Daniele Colombaroli, Vincent E. J. Jassey, Willy Tinner, Piotr Kołaczek, Mariusz Gałka, Monika Karpińska-Kołaczek, Michał Słowiński i Mariusz Lamentowicz
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: artykuł numer 33907), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep33907 - link do publikacji
 1. Non-pollen palynomorphs from ombrotrophic bogs in N Poland as indicators palaeoenvironmental changes: a multi-proxy approach
  Autorzy:
  M. Karpińska-Kołaczek, M. Lamentowicz, M. Gałka, G. Miotk-Szpiganowicz, M. Obremska, K. Tobolski, P. Kołaczek
  Konferencja:
  XlV lnternational Palynological Congress; X lnternational Organisation of Palaeobotany Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Asociación Latinoamericana de Paleobotanica y Palinologia
  Data:
  konferencja 22-27.10.
  Status:
  Opublikowana
 2. Palinomorfy niepyłkowe z torfowisk wysokich północenj Polski, jako wskaźniki zmian paleośrodowiska: analiza wieloaspektowa
  Autorzy:
  Karpińska-Kołaczek, M., Lamentowicz, M., Gałka, M., Miotk-Szpiganowicz, G., Obremska, M., Tobolski, K., Kołaczek, P.
  Konferencja:
  X Sympozjum Archeologii środowiskowej/ Konferencja Polskiego Towarzystwa Boanicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Bogucki,Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 13-15.10
  Status:
  Opublikowana
 3. Testate amoebae in pollen slides from modern surface samples
  Autorzy:
  Monika Karpińska-Kołaczek, Piotr Kołaczek, Katarzyna Kajukało, Mariusz Lamentowicz
  Konferencja:
  VII Workshop on Non-Pollen Palynomorphs (rok: 2017, ), Wydawca: University of Liverpool
  Data:
  konferencja 12.06 - 14.06.
  Status:
  Opublikowana
 4. Non-pollen palynomorphs provide new insight into the history of three ombrotrophic bogs from N Poland
  Autorzy:
  Monika Karpińska-Kołaczek, Mariusz Lamentowicz, Mariusz Gałka, Grażyna Miotk-Szpiganowicz, Milena Obremska, Kazimierz Tobolski, Piotr Kołaczek
  Konferencja:
  IPA-IAL 2018 Joint Meeting Unravelling the Past and Future of Lakes (rok: 2018, ), Wydawca: Stockholm University
  Data:
  konferencja 18-21.06
  Status:
  Opublikowana
 5. W POSZUKIWANIU NOWYCH ZALEŻNOŚCl POMIĘDZY PALINOMORFAMI NIEPYŁKOWYMI (NPPs), A ŚRODOWISKIEM - WS,TĘPNE WYNIKI BADAŃ PRÓB POWIERZCHNIOWYCH Z TRZECH TORFOWISK BAŁTYCKICH
  Autorzy:
  Karpińska-Kołaczek, M., Kołaczek, P., Kajukało, K., Lamentowicz, M.
  Konferencja:
  X Sympozjum Archeologii Środowiskowej/ Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 13-15.10
  Status:
  Opublikowana
 6. COMBINING PRESENCE WITH THE PAST – AN ATTEMPT OF USING MODERN NONPOLLEN PALYNOMORPH SURFACE SAMPLES IN THE PALAEORECORDS - AN EXAMPLE FROM POLISH RAISED BOGS
  Autorzy:
  M. Karpińska-Kołaczek, M. Lamentowicz, K. Kajukało, M. Gałka, G. Miotk-Szpiganowicz, M. Obremska, K. Tobolski, M. Gąbka, P. Kołaczek
  Konferencja:
  10th European Palaeobotany and Palynology Conference (rok: 2018, ), Wydawca: University College Dublin, Ireland
  Data:
  konferencja 12-17.08.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Non-pollen palynomorphs and absolute chronologies
  Autorzy:
  Piotr Kołaczek, Monika Karpińska-Kołaczek, Mariusz Gałka, Karina Apolinarska
  Konferencja:
  VII Workshop on Non-Pollen Palynomorphs (rok: 2017, ), Wydawca: University of Liverpool
  Data:
  konferencja 12.06-14.06
  Status:
  Opublikowana
 8. Indicative values of non-pollen palynomorphs in modern peat samples versus palaeorecords - an example from three raised bogs in northern Poland
  Autorzy:
  Karpińska-Kołaczek, M., Lamentowicz, M., Kajukało, K., Gałka, M., Miotk-Szpiganowicz, G., Obremska, M., Tobolski, K., Gąbka, M., Kołaczek, P.,
  Konferencja:
  20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA) (rok: 2019, ), Wydawca: INQUA Organising Comittee
  Data:
  konferencja 25.07-31.07
  Status:
  Opublikowana
 9. Non-pollen patynomorphs from peat deposits of three raised bogs in northern Poland
  Autorzy:
  P. Kołaczek, M. Karpińska-Kołaczek, M. Gałka, G. Miotk-Szpiganowicz, M. Obremska, K. Tobolski, M. Lamentowicz,
  Konferencja:
  Internatioanl workshop on phytoliths and non-pollen palynomorphs (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 15-19.07
  Status:
  Opublikowana