Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optyczne i elektroniczne właściwości trójskładnikowych i czteroskładnikowych półprzewodników z grupy III-V z przerwą energetyczną w zakresie średniej podczerwieni, rozrzedzanych bizmutem i azotem.

2014/13/D/ST3/01947

Słowa kluczowe:

fizyka półprzewodników przerwa energetyczna rozszczepinie spin-orbita struktura pasmowa rozszczepienie pasm spektroskopia

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_19: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Linhart 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 858 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-25

Zakończenie projektu: 2019-02-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System do pomiarów efektu Halla. Za kwotę 380 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Optical properties and dynamics of excitons in Ga(Sb, Bi)/GaSb quantum wells: evidence for a regular alloy behavior IF: 2,654
  Autorzy:
  E Rogowicz, W M Linhart, M Syperek, J Kopaczek, O Delorme, L Cerutti, E Luna, E Tournié, J-B Rodriguez and R Kudrawiec
  Czasopismo:
  Semiconductor Science and Technology (rok: 2020, tom: 35, strony: 25024), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6641/ab6017 - link do publikacji
 2. Temperature-dependent study of GaAs1-x-yNxBiy alloys for band-gap engineering: Photoreflectance and k·p modeling IF: 3,086
  Autorzy:
  Wiktor Żuraw, Wojciech M. Linhart, Jordan Occena, Tim Jen, Jared. W. Mitchell, Rachel S. Goldman and Robert Kudrawiec
  Czasopismo:
  Applied Physics Express (rok: 2020, tom: 13, strony: 91005), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.35848/1882-0786/abb286 - link do publikacji
 3. Indium-incorporation enhancement of photoluminescence properties of Ga(In)SbBi alloys IF: 2,588
  Autorzy:
  W. M. Linhart, M. Gladysiewicz, J. Kopaczek, M. K. Rajpalke, M. J. Ashwin, T. D. Veal and R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  Journal of Physics D: Applied Physics (rok: 2017, tom: 50, strony: 375102 (6pp)), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6463/aa7e64 - link do publikacji
 4. Novel Type-II InAs/AlSb Core–Shell Nanowires and Their Enhanced Negative Photocurrent for Efficient Photodetection IF: 12,124
  Autorzy:
  H. Li, H. Alradhi, Z. Jin, E. A. Anyebe, A. M. Sanchez, W. M. Linhart, R. Kudrawiec, H. Fang, Z. Wang, W. Hu, and Q. Zhuang
  Czasopismo:
  Advanced Functional Materials (rok: 2018, tom: 28, strony: 1705382), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adfm.201705382 - link do publikacji
 5. Band gap reduction in InNxSb1-x alloys: Optical absorption, k P modeling, and density functional theory IF: 3,142
  Autorzy:
  W. M. Linhart, M. K. Rajpalke, J. Buckeridge, P. A. E. Murgatroyd, J. J. Bomphrey, J. Alaria, C. R. A. Catlow, D. O. Scanlon, M. J. Ashwin, T. D. Veal2,b)
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2016, tom: 109, strony: 132104), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4963836 - link do publikacji
 6. Band gap temperature-dependence of close-space sublimation grown Sb2Se3 by photo-reflectance IF: 4,127
  Autorzy:
  M. Birkett, W. M. Linhart, J. Stoner, L. J. Phillips, K. Durose, J. Alaria, J. D. Major, R. Kudrawiec, T. D Veal
  Czasopismo:
  APL Materials (rok: 2018, tom: 6, strony: 84901), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5027157 - link do publikacji
 7. Nitrogen pair-induced temperature insensitivity of the band gap of GaNSb alloys IF: 2,373
  Autorzy:
  WM Linhart, MK Rajpalke, M Birkett, D Walker, MJ Ashwin, TD Veal
  Czasopismo:
  Journal of Physics D: Applied Physics (rok: 2019, tom: 52, strony: 45105), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6463/aaeec9 - link do publikacji
 8. Temperature dependence of band gaps in dilute bismides IF: 2,28
  Autorzy:
  W. M. Linhart, R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  Semiconductor Science and Technology (rok: 2018, tom: 33, strony: 73001), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6641/aacc4b - link do publikacji
 9. Mapping the composition-dependence of the energy bandgap of GaAsNBi alloys IF: 3,521
  Autorzy:
  J. Occena, T. Jen, J. W. Mitchell, W. M. Linhart, E.-M. Pavelescu, R. Kudrawiec, Y. Q. Wang, and R. S. Goldman
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2019, tom: 115, strony: 82106), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5057424 - link do publikacji
 10. Multicolor emission from intermediate band semiconductor ZnO1-xSex IF: 5,228
  Autorzy:
  M. Welna, M. Baranowski, W. M. Linhart, R. Kudrawiec, K. M. Yu, M. Mayer, W. Walukiewicz
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 44214), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep44214 - link do publikacji
 11. Photoacoustic spectroscopy of absorption edge for GaAsBi/GaAs nanowires grown on Si substrate IF: 3,142
  Autorzy:
  Szymon J. Zelewski, Jan Kopaczek, Wojciech M. Linhart, Fumitaro Ishikawa, Satoshi Shimomura, and Robert Kudrawiec,
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2016, tom: 109, strony: 182106), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4966901 - link do publikacji
 12. The influence of nitrogen and antimony on the optical quality of InNAs(Sb) alloys IF: 2,721
  Autorzy:
  M. Latkowska, M. Baranowski, W. M. Linhart, F. Janiak, J. Misiewicz, N. Segercrantz, F. Tuomisto, Q. Zhuang, A. Krier and R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  Journal of Physics D: Applied Physics (rok: 2016, tom: 49, strony: 115105), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0022-3727/49/11/115105 - link do publikacji
 1. Dilute Bismide Nanowires
  Autorzy:
  Wojciech M. Linhart, Szymon J. Zelewski, Fumitaro Ishikawa, Satoshi Shimomura, and Robert Kudrawiec
  Książka:
  Novel Compound Semiconductor Nanowires: Materials, Devices, and Applications (rok: 2017, tom: 1, strony: 161-176), Wydawca: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd.
  Status:
  Opublikowana