Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)

2014/13/B/NZ9/02376

Słowa kluczowe:

geny TaCKX pszenica zboża wyciszanie RNAi cytokininy

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ1_9: Biotechnologia
 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Anna Nadolska-Orczyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 746 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-27

Zakończenie projektu: 2018-11-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stanowisko badawcze do analizy kwasów nukleinowych. Za kwotę 35 000 PLN
 2. Aparat do pomiaru chlorofilu.
 3. Termocykler z pomiarem gradientu. Za kwotę 49 000 PLN
 4. Pulpit z laminarnym przepływem powietrza. Za kwotę 35 000 PLN
 5. Rotor do termocyklera z pomiarem w czasie rzeczywistym. Za kwotę 24 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Silencing of TaCKX1 mediates expression of other TaCKX genes to increase yield parameters in wheat. IF: 4,556
  Autorzy:
  Jablonski B, Ogonowska H, Szala K, Bajguz A, Orczyk W, Nadolska-Orczyk A
  Czasopismo:
  Int. J. Mol. Sci. (rok: 2020, tom: 21, 4809, strony: 44582), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21134809 - link do publikacji
 2. Major genes determining yield-related traits in wheat and barley IF: 4,132
  Autorzy:
  Anna Nadolska-Orczyk, Izabela K. Rajchel, Wacław Orczyk, Sebastian Gasparis
  Czasopismo:
  Theoretical and Applied Genetics (rok: 2017, tom: 130, strony: 1081-1098), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00122-017-2880-x - link do publikacji
 3. TaCKX2.2 Genes Coordinate Expression of Other TaCKX Family Members, Regulate Phytohormone Content and Yield-Related Traits of Wheat IF: 4,556
  Autorzy:
  Jablonski, B.; Szala, K.; Przyborowski, M.; Bajguz, A.; Chmur, M.; Gasparis, S.; Orczyk,W.; Nadolska-Orczyk, A.
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2021, tom: 22, strony: 44581), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms22084142 - link do publikacji
 4. Specificity of Expression of TaCKX Family Genes in Developing Plants of Wheat and Their Co-Operation Within and Among Organs IF: 3,337
  Autorzy:
  Ogonowska H, Barchacka K, Gasparis S, Jablonski B, Orczyk W, Dmochowska-oguta M, Nadolska-Orczyk A
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2019, tom: 43565, strony: 44581), Wydawca: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, SAN FRANCISCO, USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0214239 - link do publikacji
 1. Do TaCKX1 and TaCKX2 genes regulate wheat productivity?
  Autorzy:
  5.115.Jabłoński B., Onyśk A., Wyszyńska R., Boczkowska M., Przyborowski M., Gasparis S., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A.
  Konferencja:
  4th Conference of Cereal Biotechnology and Breeding (rok: 2017, ), Wydawca: Book of Abstracts.
  Data:
  konferencja 6-9 listopada
  Status:
  Opublikowana
 2. Badania funkcji ważnych genów użytkowych zbóż i ich wykorzystanie w praktyce hodowlanej.
  Autorzy:
  Nadolska-Orczyk A, Rajchel IK, Onyśk A.
  Konferencja:
  "Nowe osiągnięcia polskich zespołów badawczych w dziedzinie genetyki, hodowli i biotechnologii roślin" (rok: 2016, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Data:
  konferencja 8-10 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 3. How TaCKX family genes cooperate in regulation of growth and productivity of common wheat?
  Autorzy:
  Barchacka K, Boczkowska M, Ogonowska H, Orczyk W, NADOLSKA-ORCZYK A
  Konferencja:
  14th Congress of the IAPB, Dublin, Ireland (rok: 2018, ), Wydawca: In vitro Cellular and Developmental Biology
  Data:
  konferencja 19-24 sierpnia
  Status:
  Opublikowana