Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe - otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka

2014/13/D/ST5/02750

Słowa kluczowe:

nanostrukturalne tlenki półprzewodniki fotoelektrochemia elektrokataliza

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Leszek Zaraska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 635 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-04

Zakończenie projektu: 2018-02-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne (5 szt.). Za kwotę 5 000 PLN
 2. Programowalny zasilacz prądu stałego i zmiennego.. Za kwotę 63 439 PLN
 3. Napylarka próżniowa do napylania metalami szlachetnymi oraz oksydującymi.. Za kwotę 130 000 PLN
 4. Kriostat. Za kwotę 18 000 PLN
 5. Multimiernik laboratoryjny o rozdzielczości odczytu 5 1/2 wraz z odpowiednim oprogramowaniem (2 szt.). Za kwotę 3 089 PLN
 6. Moduł IPCE do spektrometru fotoelektrycznego. Za kwotę 26 260 PLN
 7. Komputer przenośny wraz z drukarką.. Za kwotę 3 500 PLN
 8. Programowalny zasilacz laboratoryjny niskich napięć (2 szt.). Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (27)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Electrochemical growth of multisegment nanoporous tin oxide layers by applying periodically changed anodizing potential IF: 4,439
  Autorzy:
  Leszek Zaraska, Karolina Gawlak, Dominika Gilek, Grzegorz D.Sulka
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 455, strony: 1005-1009), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.06.044 - link do publikacji
 2. Influence of anodizing conditions on generation of internal cracks in anodic porous tin oxide films grown in NaOH electrolyte IF: 3,387
  Autorzy:
  Leszek Zaraska, Karolina Gawlak, Magdalena Gurgul, Magdalena Dziurka, Marlena Nowak, Dominika Gilek, Grzegorz D. Sulka
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 439, strony: 672-680), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.12.188 - link do publikacji
 3. Formation of ZnO nanowires during anodic oxidation of zinc in bicarbonate electrolytes IF: 3,012
  Autorzy:
  Leszek Zaraska, Krystyna Mika, Karolina Syrek, Grzegorz D. Sulka
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2017, tom: 801, strony: 511–520), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2017.08.035 - link do publikacji
 4. Nanoporous tin oxides synthesized via electrochemical anodization in oxalic acid and their photoelectrochemical activity IF: 4,504
  Autorzy:
  Leszek Zaraska, Karolina Syrek, Katarzyna Hnida, Michał Bobruk, Aleksandra Krzysik, Tomasz Łojewski, Marian Jaskuła, Grzegorz D. Sulka
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 205, strony: 273-280), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2016.02.023 - link do publikacji
 5. Formation of crack-free nanoporous tin oxide layers via simple one-step anodic oxidation in NaOH at low applied voltages IF: 3,15
  Autorzy:
  L. Zaraska, D. Gilek, K. Gawlak, M. Jaskuła, G.D. Sulka,
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 390, strony: 31-37), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.08.043 - link do publikacji
 6. High aspect-ratio semiconducting ZnO nanowires formed by anodic oxidation of Zn foil and thermal treatment IF: 2,552
  Autorzy:
  Leszek Zaraska, Krystyna Mika, Katarzyna E. Hnida, Marta Gajewska, Tomasz Łojewski, Marian Jaskuła, Grzegorz D. Sulka
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering B (rok: 2017, tom: 226, strony: 94-98), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mseb.2017.09.003 - link do publikacji
 7. Controlled synthesis of nanoporous tin oxide layers with various pore diameters and their photoelectrochemical properties IF: 4,798
  Autorzy:
  Leszek Zaraska, Karolina Gawlak, Magdalena Gurgul, Damian K. Chlebda, Robert P. Socha, Grzegorz D. Sulka
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2017, tom: 254, strony: 238-245), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2017.09.113 - link do publikacji
 1. Anodic growth of ZnO nanowires in bicarbonate electrolytes
  Autorzy:
  L. Zaraska, K. Mika, G.D. Sulka
  Konferencja:
  Chemistry and Chemical Technology (rok: 2016, ), Wydawca: Lithiuanian Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 28-29.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Elektrochemiczne otrzymywanie nanodrutów ZnO
  Autorzy:
  K. Mika, L. Zaraska
  Konferencja:
  Horyzonty Nauki 2016 Forum Prac Dyplomowych (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 17-18.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Formation of crack-free nanoporous tin oxide layers by simple anodization in alkaline electrolyte at low potentials
  Autorzy:
  L. Zaraska, D. Gilek, K. Gawlak, M. Jaskuła, G.D. Sulka
  Konferencja:
  Chemistry and Chemical Technology (rok: 2016, ), Wydawca: Lithiuanian Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 28-29.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Nanostructured SnO2 layers with complex internal structure formed by anodic oxidation in alkaline electrolytes
  Autorzy:
  D. Gilek, L. Zaraska, K. Gawlak, M. Jaskuła, G.D. Sulka
  Konferencja:
  8th International Conference on Nanomaterials – Research and Application, Nanocon2016" (rok: 2016, ), Wydawca: TANGER Ltd.
  Data:
  konferencja 19-21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Anodic oxidation as a simple and cost-effective method for fabrication of nanostructured semiconductor oxides with various morphologies
  Autorzy:
  L. Zaraska, K. Gawlak, K. Mika, K. Syrek, M. Zych, D. Gilek, G.D. Sulka
  Konferencja:
  21st Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry - Photoelectrochemistry of semiconductor at the nanoscale: from fundamental aspects to practical applications (rok: 2017, ), Wydawca: International Society of Electrochemistry
  Data:
  konferencja 23–26 IV 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Electrochemical synthesis of ZnO nanowire arrays
  Autorzy:
  K. Mika, L. Zaraska, G.D. Sulka
  Konferencja:
  International Workshop on Functional Nanoporous Materials FuNaM" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 13-14.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Photoelectrochemical activity of nanoporous anodic oxide layers grown on tin in alkaline electrolytes
  Autorzy:
  K. Gawlak, K. Syrek, L. Zaraska, G.D. Sulka
  Konferencja:
  8th International Conference on Nanomaterials – Research and Application, Nanocon2016" (rok: 2016, ), Wydawca: TANGER Ltd.
  Data:
  konferencja 19-21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Synthesis of nanoporous tin oxide layers via anodic oxidation of metallic Sn in acidic and alkaline electrolytes
  Autorzy:
  L. Zaraska, K. Gawlak, D. Gilek, G. Sulka
  Konferencja:
  Anodize it ! Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Crimat Toulouse
  Data:
  konferencja 11-13.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. The effect of anodizing parameters on the formation of ZnO nanowires during anodic oxidation of zinc in bicarbonate electrolytes
  Autorzy:
  K. Mika, L. Zaraska, G.D. Sulka
  Konferencja:
  Anodize it ! Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Crimat Toulouse
  Data:
  konferencja 11-13.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. ZnO nanowire arrays grown by simple anodic oxidation of Zn in bicarbonate electrolytes
  Autorzy:
  L. Zaraska, K. Mika, K. Syrek, G.D. Sulka,
  Konferencja:
  67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Electrochemistry: from Sense to Sustainability, (rok: 2016, ), Wydawca: International Society of Electrochemistry
  Data:
  konferencja 21-26.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Anodic formation of ZnO nanostructures
  Autorzy:
  L. Zaraska, K. Mika, G.D. Sulka
  Konferencja:
  4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 2–4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Anodic formation of crack-free multilayered nanoporous tin oxides
  Autorzy:
  L. Zaraska, D. Gilek, K. Gawlak, M. Jaskuła, G.D. Sulka,
  Konferencja:
  67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Electrochemistry: from Sense to Sustainability (rok: 2016, ), Wydawca: International Society of Electrochemistry
  Data:
  konferencja 21-26.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 13. Anodowe utlenianie metali jako obiecująca metoda otrzymywania nanostrukturalnych tlenków półprzewodnikowych o różnych morfologiach
  Autorzy:
  L. Zaraska, K. Gawlak, K. Mika, G.D. Sulka
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-23 VI 2017
  Status:
  Opublikowana
 14. Characterization of anodic oxide layers grown on tin in alkaline electrolyte
  Autorzy:
  K. Gawlak, M. Dziurka, K. Syrek, L. Zaraska, G.D. Sulka
  Konferencja:
  Electrochemistry 2016: Innovative, interdisciplinary, essential. (rok: 2016, ), Wydawca: Gesellschaft Deutscher Chemiker
  Data:
  konferencja 16-18.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 15. Electrochemical synthesis of ZnO nanowires
  Autorzy:
  K. Mika, L. Zaraska, G.D. Sulka
  Konferencja:
  8th International Conference on Nanomaterials – Research and Application, Nanocon2016" (rok: 2016, ), Wydawca: TANGER Ltd.
  Data:
  konferencja 19-21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 16. Formation of multilayered nanoporous tin oxide films via potential-controlled anodization in NaOH
  Autorzy:
  D. Gilek, L. Zaraska, K. Gawlak, G.D. Sulka
  Konferencja:
  International Workshop on Functional Nanoporous Materials FuNaM" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 13-14.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 17. Nanoporous anodic SnO2 and its photoelectrochemical properties
  Autorzy:
  L. Zaraska, M. Bobruk, A. Krzysik, K. Syrek, G.D. Sulka
  Konferencja:
  21st International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 5-9.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. Wpływ warunków syntezy na własciwości elektrochemiczne anodowego tlenku cyny
  Autorzy:
  L. Zaraska, K. Gawlak, M. Gurgul, K. Syrek, G.D. Sulka
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-23 VI 2017
  Status:
  Opublikowana
 19. Comparative study on anodic growth of nanoporous oxide layers on aluminum and tin
  Autorzy:
  K. Gawlak, A. Brudzisz, L. Zaraska, G.D. Sulka
  Konferencja:
  Electrochemistry 2016: Innovative, interdisciplinary, essential. (rok: 2016, ), Wydawca: Gesellschaft Deutscher Chemiker
  Data:
  konferencja 16-18.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 20. Nanoporous semiconducting oxide layers electrochemically formed on Sn in alkaline electrolytes
  Autorzy:
  M. Dziurka, K. Gawlak, K. Syrek, L. Zaraska, G.D. Sulka
  Konferencja:
  International Workshop on Functional Nanoporous Materials FuNaM" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 13-14.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 21. Photoelectrochemical properties of nanoporous anodic tin oxide layers
  Autorzy:
  K. Gawlak, L. Zaraska, M. Gurgul, K. Syrek, G. D. Sulka
  Konferencja:
  21st Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry - Photoelectrochemistry of semiconductor at the nanoscale: from fundamental aspects to practical applications (rok: 2017, ), Wydawca: International Society of Electrochemistry
  Data:
  konferencja 23–26 IV 2017
  Status:
  Opublikowana
 22. Anodic oxidation of metals - a simple and cost effective method for fabrication of nanostructured materials
  Autorzy:
  L. Zaraska, A. Brzózka, J. Kapusta-Kołodziej, M. Jarosz, E. Kurowska-Tabor, K. Syrek, A. Brudzisz, E. Wierzbicka, A. Pawlik, A. Krzysik, K. Mączka, A. Święs, E. Stanek, M. Zych, D. Szeliga, M. Jaskuła and G.D. Sulka
  Konferencja:
  7th Polish Conference on Nanotechnology (rok: 2015, ), Wydawca: Centrum NanoBioMedyczne UAM
  Data:
  konferencja 24-27.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 23. Electrochemical growth of nanostructured tin oxide films
  Autorzy:
  L. Zaraska, M. Bobruk, A. Krzysik, M. Jaskuła, G.D. Sulka
  Konferencja:
  4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 2–4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 24. Optymalizacja syntezy nanodrutów ZnO metodą anodowego utleniania w roztworach wodorowęglanów
  Autorzy:
  K. Mika, L. Zaraska, G.D. Sulka
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-23 VI 2017
  Status:
  Opublikowana
 25. Porous anodic tin oxides formed in various electrolytes
  Autorzy:
  L. Zaraska, A. Krzysik, D. Gilek, G.D. Sulka, M. Jaskuła
  Konferencja:
  4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 2–4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 26. The effect of chemical and electrochemical polishing of tin on morphology of anodic tin oxide
  Autorzy:
  K.Gawlak, L.Zaraska, G.D.Sulka
  Konferencja:
  Chemistry and Chemical Technology (rok: 2016, ), Wydawca: Lithiuanian Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 28-29.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 27. The effect of ethanol on the growth and morphology of nanoporous tin oxide layers formed by anodization in alkaline electrolyte
  Autorzy:
  M. Nowak, M. Gurgul, K. Gawlak, L. Zaraska
  Konferencja:
  International Workshop on Functional Nanoporous Materials FuNaM" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 13-14.0.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Anodic growth of nanoporous tin oxide layers in acidic electrolytes
  Autorzy:
  L. Zaraska, K. Gawlak, A. Krzysik, M. Jaskuła,
  Książka:
  Promising materials and processes in technical electrochemistry (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 194-198), Wydawca: Kyiv National University of Technologies and Design
  Status:
  Opublikowana