Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

W poszukiwaniu nowych mechanizmów kontroli ekspresji genów odmiennych od RNAi - krótkie RNA powstające ze snoRNA.

2014/13/D/NZ1/00061

Słowa kluczowe:

niekodujące RNA snoRNA sdRNA RNOmika rybosom Saccharomyces cerevisiae

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kamilla Bąkowska-Żywicka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 631 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-22

Zakończenie projektu: 2018-01-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw komputerowy. Za kwotę 5 500 PLN
 2. Inkubator z wytrząsaniem.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Evaluation of methods for detection of low-abundant snoRNA-derived small RNAs in Saccharomyces cerevisiae
  Autorzy:
  M. Walkowiak, A.M. Mleczko, K. Bąkowska-Żywicka
  Czasopismo:
  BioTechnologia (rok: 2016, tom: 97, strony: 19-26), Wydawca: Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/bta.2016.58540 - link do publikacji
 2. When small RNAs become smaller: non - canonical functions of snoRNAs and their derivatives IF: 1,159
  Autorzy:
  A.M. Mleczko, K. Bąkowska-Żywicka
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63(4), strony: 601-607), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2016_1330 - link do publikacji
 3. tRNA-derived short RNAs bind to Saccharomyces cerevisiae ribosomes in a stress-dependent manner and inhibit protein synthesis in vitro IF: 3,299
  Autorzy:
  K. Bąkowska-Żywicka, M. Kasprzyk, T. Twardowski
  Czasopismo:
  FEMS Yeast Research (rok: 2016, tom: 16(6), strony: fow077), Wydawca: Oxford Academic
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/femsyr/fow077 - link do publikacji
 4. The widespread occurrence of tRNA-derived fragments in Saccharomyces cerevisiae IF: 2,143
  Autorzy:
  K. Bąkowska-Żywicka, A. M. Mleczko, M. Kasprzyk, P. Machtel, M. Żywicki, T. Twardowski
  Czasopismo:
  FEBS Open Bio (rok: 2016, tom: 6 (21), strony: 1186-1200), Wydawca: FEBS Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/2211-5463.12127 - link do publikacji
 1. Na co chorują drożdże – modelowanie chorób człowieka w Saccharomyces cerevisiae
  Autorzy:
  M. Walkowiak, K. Bąkowska-Żywicka
  Książka:
  Postęp medycyny w leczeniu i ochronie zdrowia (rok: 2016, tom: II, strony: 55-66), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. Z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 2. Stress Responsive Non-protein Coding RNAs
  Autorzy:
  A.Tyczewska, K. Bąkowska-Żywicka, J. Gracz, T. Twardowski
  Książka:
  Abiotic and Biotic Stress in Plants - Recent Advances and Future Perspectives (rok: 2016, tom: 7, strony: 153-181), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowana