Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Organiczne materiały półprzewodnikowe oparte o ciekłokrystaliczne rodniki werdazylowe

2014/13/B/ST5/04525

Słowa kluczowe:

ciekłe kryształy stabilne rodniki materiały fotoprzewodzące materiały magnetyczne

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_22: Chemia supramolekularna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Kaszyński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 665 340 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-06

Zakończenie projektu: 2019-01-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw: wyparka rotacyjna i pompa próżniowa. Za kwotę 35 000 PLN
 2. Komputer (Laptop). Za kwotę 7 500 PLN
 3. Oprogramowanie komputerowe ChemOffice Ultra (2 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 4. Oprogramowanie komputerowe: LiqCryst 5.2. Za kwotę 21 000 PLN
 5. Komputer Apple (desktop).
 6. Pompa próżniowa z manometrem cyfrowym. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Mesogenic behavior of isomeric bent-core 6-oxoverdazyls: 1,3- vrs 1,5-substitution pattern IF: 2,64
  Autorzy:
  Ciastek-Iskrzycka, S.; Gerding, J.; Kaszyński, P.; Pociecha, D.
  Czasopismo:
  Liq. Cryst. (rok: 2018, tom: 45, strony: 1366–1376), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02678292.2018.1441454 - link do publikacji
 2. Chirality of the trisubstituted nitrogen center: XRD, dynamic NMR, and DFT investigation of 1,2-dihydrobenzo[e]-[1,2,4]triazine derivatives IF: 2,65
  Autorzy:
  Kaszyński, P.; Kłys, A.; Domagała, S.; Woźniak, K.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2017, tom: 73, strony: 3823-3830), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2017.05.032 - link do publikacji
 3. Induction of smectic polymorphism in bent-core derivatives of the 6-oxoverdazyl by partial fluorination of alkyl chains IF: 3,29
  Autorzy:
  Ciastek, S.; Kaszyński, P.; Pociecha, D.; Jasiński, M.
  Czasopismo:
  RSC Adv. (rok: 2016, tom: 6, strony: 102343-102347), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra21383a - link do publikacji
 4. Smectic behavior of methyl 4-alkoxybenzoates with a partially fluorinated alkyl chain IF: 2,64
  Autorzy:
  Ciastek, S.; Szymańska, K.; Kaszyński, P.; Jasiński, M.; Pociecha, D.
  Czasopismo:
  Liq. Cryst. (rok: 2018, tom: 45, strony: 11–21), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02678292.2017.1290288 - link do publikacji
 5. Substituent-dependent magnetic behavior of discotic benzo[e][1,2,4]triazinyls IF: 13,04
  Autorzy:
  Jasiński, M.; Szczytko, J.; Pociecha, D.; Monobe, H.; Kaszyński, P.
  Czasopismo:
  J. Am. Chem. Soc. (rok: 2016, tom: 138, strony: 9421−9424), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.6b06444 - link do publikacji
 6. Molecular engineering of liquid crystalline derivatives of 6-oxoverdazyl IF: 1,03
  Autorzy:
  Kaszyński, P.; Jasiński, M.; Ciastek, S.; Kapuściński, S.; Gębicki, K.
  Czasopismo:
  ARKIVOC (rok: 2017, tom: 2017, strony: 345-368), Wydawca: Arkat USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3998/ark.5550190.p009.800 - link do publikacji
 7. The Planar Blatter Radical: structural chemistry of 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazin-4-yls IF: 11,71
  Autorzy:
  Kaszyński, P.; Constantinides, C. P.; Young, V. G. Jr.
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2016, tom: 55, strony: 11149-11152), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201605612 - link do publikacji
 8. Tuning the Magnetic Properties of Columnar Benzo[e] [1,2,4]triazin-4-yls with the Molecular Shape IF: 2,95
  Autorzy:
  11.Jasiński, M.; Szymańska, K.; Gardias, A.; Pociecha, D.; Szczytko, J.; Kaszyński, P.
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2019, tom: 20, strony: 636-644), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201800965 - link do publikacji
 9. Access to 1,4-Dihydrobenzo[e][1,2,4]triazin-4-yl Derivatives IF: 6,36
  Autorzy:
  Christos P. Constantinides, Emilia Obijalska, Piotr Kaszynśki
  Czasopismo:
  Organic Letters (rok: 2016, tom: 18, strony: 916-919), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.orglett.5b03528 - link do publikacji
 10. Magnetic behaviour of bent-core mesogens derived from the 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazin-4-yl IF: 5,98
  Autorzy:
  Kapuściński, S.; Gardias, A.; Pociecha, D.; Jasiński, M.; Szczytko, J.; Kaszyński, P.
  Czasopismo:
  J. Mater. Chem. C (rok: 2018, tom: 6, strony: 3079 –3088), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8TC00487K - link do publikacji
 11. Magnetostructural Investigation of Orthogonal 1-Aryl-3-Phenyl- 1,4-Dihydrobenzo[e][1,2,4]triazin-4-yl Derivatives IF: 5,16
  Autorzy:
  8.Gardias, A.; Kaszyński, P.; Obijalska, E.; Trzybiński, D.; Domagała, S.; Woźniak, K.; Szczytko, J.
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2018, tom: 24, strony: 1317–1329), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201703576 - link do publikacji