Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie oznaczania leków przeciwbakteryjnych w glebach rolniczych

2014/13/N/ST4/04127

Słowa kluczowe:

leki weterynaryjne ekstrakcja gleby zanieczyszczenie

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paulina Łukaszewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 99 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-12

Zakończenie projektu: 2017-02-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. A new approach for the extraction of tetracyclines from soil matrices: application of the microwave-extraction technique IF: 3,307
  Autorzy:
  P. Łukaszewicz, A. Białk-Bielińska, J. Dołżonek, J. Kumirska, M. Caban, P. Stepnowski
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2018, tom: 410, strony: 1697-1707), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-017-0815-7 - link do publikacji
 2. Assessment of soils contamination with veterinary antibiotic residues in Northern Poland using developed MAE-SPE-LC/MS/MS methods IF: 2,8
  Autorzy:
  Paulina Łukaszewicz, Jolanta Kumirska, Anna Białk-Bielińska, Joanna Dołżonek, Piotr Stepnowski
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2017, tom: 24, strony: 21233-21247), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-017-9757-z - link do publikacji
 1. Application of MAE-SPE-LC-MS/MS method for the determination of veterinary pharmaceutical residues in agricultural soils
  Autorzy:
  P. Łukaszewicz, J. Kumirska, A. Białk-Bielińska, J. Dołżonek, P. Stepnowski
  Konferencja:
  24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2017) & XI Polska Konferencja Chromatograficzna, Chromatography in pharmacy and bioanalysis (PKChrom 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny
  Data:
  konferencja 10 - 13 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Oznaczanie mieszaniny antybiotyków weterynaryjnych w glebie z wykorzystaniem techniki MAE-LC/MS/MS
  Autorzy:
  Paulina Łukaszewicz, Katarzyna Mioduszewska, Aleksandra Jakubus, Paulina Kobylis
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców WKRACZAJĄC W ŚWIAT NAUKI 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 15-16 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Zastosowanie MAE-LC-MS/MS do oznaczania tetracykliny w matrycy glebowej
  Autorzy:
  P. Łukaszewicz, K. Mioduszewska, J. Kumirska, A. Białk-Bielińska, Joanna Maszkowska, Piotr Stepnowski
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO (rok: 2015, ), Wydawca: Pro Science Polska Sp. z o. o.
  Data:
  konferencja 25-26 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Izolacja mieszaniny leków przeciwbakteryjnych z próbek gleb przy wykorzystaniu techniki MAE – opracowanie metody
  Autorzy:
  Paulina Łukaszewicz, Dominika Antczak, Katarzyna Mioduszewska, Magda Caban, Joanna Maszkowska, Anna Białk-Bielińska, Piotr Stepnowski
  Konferencja:
  V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców CNŚ
  Data:
  konferencja 23-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Testowanie wybranych mieszanin ekstrakcyjnych do wydzielania leków przeciwbakteryjnych z gleb rolniczych przy wykorzystaniu ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym
  Autorzy:
  Paulina Łukaszewicz, Dominika Antczak, Katarzyna Mioduszewska, Michał Toński, Jerzy Wojsławski
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców WKRACZAJĄC W ŚWIAT NAUKI 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 15-16 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Opracowanie metody oznaczania oksytetracykliny w próbkach gleb rolniczych
  Autorzy:
  P. Łukaszewicz, J. Kumirska, J. Jastroch, A. Białk-Bielińska, K. Mioduszewska, J. Maszkowska, P. Stepnowski
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Chemia analityczna to ciągłe wyzwania (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny IX Konferencji Chemii Analitycznej
  Data:
  konferencja 6-10 lipca
  Status:
  Opublikowana
 1. Impact of Veterinary Pharmaceuticals on the Agricultural Environment: A Re-inspection
  Autorzy:
  Paulina Łukaszewicz, Joanna Maszkowska, Ewa Mulkiewicz, Jolanta Kumirska, Piotr Stepnowski, Magda Caban
  Książka:
  Reviews of Environmental Contamination and Toxicology (rok: 2016, tom: 16, strony: 21916), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana