Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Detrytyczne minerały ciężkie z epikontynentalnych skał węglanowych triasu i późnej kredy ze Śląska Opolskiego, jako źródło informacji o skałach krystalicznych odsłaniających się w NE części Masywu Czeskiego w czasie peneplenizacji orogenu waryscyjskiego i jego późniejszej inwersji strukturalnej

2014/13/B/ST10/02102

Słowa kluczowe:

minerały ciężkie paleogeografia mezozoik SW Polska Masyw Czeski proweniencja geochemia datowanie detrytycznych cyrkonów metodą U-Pb mikrosonda elektronowa laserowa ablacja,

Deskryptory:

 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
 • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Kowal-Linka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 599 622 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2019-12-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. polaryzacyjny mikroskop optyczny ze światłem przechodządcym i odbitym oraz z podłączoną do niego kamerą cyfrową, komputerem i oprogramowaniem. Za kwotę 150 000 PLN
 2. cyfrowy aparat fotograficzny. Za kwotę 2 500 PLN
 3. mikroskop stereoskopowy.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Peridotite-derived detrital pyropes versus high-pressure felsic granulite-derived pyrope-almandine garnets from the Lower Triassic deposits of the NE foreland of the Bohemian Massif (S Poland, Central Europe). IF: 2,575
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Klaudia Walczak
  Czasopismo:
  Sedimentary Geology (rok: 2018, tom: 374, strony: 179–201), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sedgeo.2018.07.013 - link do publikacji
 2. The youngest detrital zircons from the Upper Triassic Lipie Śląskie (Lisowice) continental deposits (Poland): Implications for the maximum depositional age of the Lisowice bone-bearing horizon. IF: 2,375
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Ewa Krzemińska, Zbigniew Czupyt
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (rok: 2019, tom: 514, strony: 487–501), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2018.11.012 - link do publikacji
 3. The importance of parameter selection in studies of detrital zircon provenance for the recognition of crystalline source rocks, alimentary areas, and transport directions: An approach from Mesozoic sedimentary rocks from the northeastern foreland of the Bohemian Massif (Poland) IF: 2,833
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Mirosław Jastrzębski, Ewa Krzemińska, Zbigniew Czupyt
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Early Triassic change in the erosional level in the eastern part of the Bohemian Massif revealed by detrital garnet assemblages from the Buntsandstein siliciclastics of southern Poland
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Klaudia Walczak
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2017, Wiedeń, Austria (rok: 2017, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 23-28 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Detrital tourmalines from the Triassic and Cretaceous sedimentary rocks from the NE foreland of the Bohemian Massif (S Poland)
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka
  Konferencja:
  Tourmaline 2017 International Symposium, Skalský dvůr k/Nové Město na Moravě, Czechy (rok: 2017, ), Wydawca: Masarykova Univerzita, Brno, Czechy
  Data:
  konferencja 23-28 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Provenance of Precambrian-age detrital zircons from Mesozoic sedimentary rocks from southern Poland (Opolian Silesia)
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Ewa Krzemińska, Zbigniew Czupyt
  Konferencja:
  34th IAS International Meeting of Sedimentology (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Sapienza w Rzymie
  Data:
  konferencja 10-13 września
  Status:
  Opublikowana
 4. A new site with a large Cenozoic mantle xenolith-rich nephelinite dyke in Southern Poland (Opolian Silesia)
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Monika Nowak, Zoltan Pesckay
  Konferencja:
  3rd European Mantle Workshop (rok: 2018, ), Wydawca: University of Pavia
  Data:
  konferencja 26-28 czerwca 2018, Pavia, Włochy
  Status:
  Opublikowana
 5. Discovery of Triassic-age detrital zircons in Keuper continental deposits: age of Lisowice bone-bearing horizon (Poland)
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Ewa Krzemińska, Zbigniew Czupyt
  Konferencja:
  34th IAS International Meeting of Sedimentology (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Sapienza w Rzymie
  Data:
  konferencja 10-13 września
  Status:
  Opublikowana
 6. First SHRIMP U-Pb geochronology on detrital zircons from Triassic and Cretaceous strata from the foreland of the Bohemian Massif (S Poland)
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Ewa Krzemińska, Mirosław Jastrzębski, Zbigniew Czupyt
  Konferencja:
  Goldschmidt 2017, Paryż, Francja (rok: 2017, ), Wydawca: European Association of Geochemistry oraz Geochemical Society
  Data:
  konferencja 13-18 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 7. Mantle rock-derived pyropes as detrital material in the Lower Triassic arenites from the NE Foreland of the Bohemian Massif: finding the host rocks.
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka
  Konferencja:
  3rd European Mantle Workshop (rok: 2018, ), Wydawca: University of Pavia
  Data:
  konferencja 26-28 czerwca 2018, Pavia, Włochy
  Status:
  Opublikowana
 8. Najmłodsze detrytyczne cyrkony z utworów triasu z Lipia Śląskiego (Lisowic) koło Lublińca a wiek lisowickiego poziomu kościonośnego
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Ewa Krzemińska, Zbigniew Czupyt
  Konferencja:
  Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7 (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Data:
  konferencja Góra Św. Anny, 4–7 czerwca 2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 9. Brunovistulian lithospheric mantle xenoliths from a newly recognized nephelinite dyke at the Folwark quarry, Opolian Silesia (SW Poland)
  Autorzy:
  Monika Nowak, Monika Kowal-linka, Zoltan Pescay
  Konferencja:
  XXVth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland (rok: 2018, ), Wydawca: Mineralogical Society of Poland
  Data:
  konferencja 25-28 października 2018 r., Brunów
  Status:
  Opublikowana
 10. Detrytyczne minerały ciężkie z wapienia muszlowego (trias środkowy) z niecki północnosudeckiej – materiał lokalny czy redeponowany ?
  Autorzy:
  Klaudia Walczak, Monika Kowal-Linka
  Konferencja:
  VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6 – "Granice Sedymentologii"; Chęciny (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego; ISBN 978-83-945216-0-8
  Data:
  konferencja 28.06.2016 – 01.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Nowe stanowisko z dużą, kenozoiczną, bogatą w ksenolity dajką nefelinitu ze Śląska Opolskiego (wschodnia część środkowoeuropejskiej prowincji wulkanicznej)
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Monika Nowak
  Konferencja:
  Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7 (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Data:
  konferencja Góra Św. Anny, 4–7 czerwca 2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 12. Zróżnicowanie zespołów minerałów ciężkich z lądowych i morskich utworów klastycznych pstrego piaskowca niższego (trias dolny) ze Śląska Opolskiego
  Autorzy:
  Monika Kowal-Linka, Klaudia Walczak
  Konferencja:
  III Polski Kongres Geologiczny; Wrocław (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne; ISBN 978-83-942304-2-5
  Data:
  konferencja 14-18.09.2016
  Status:
  Opublikowana