Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Katalizatory bimetaliczne złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesach utleniania

2014/13/N/ST5/01282

Słowa kluczowe:

kataliza heterogeniczna katalizatory bimetaliczne utlenianie w fazie gazowej i ciekłej

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Kamiński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 99 075 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-26

Zakończenie projektu: 2017-01-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. waga analityczna z czujnikiem kamertonowym. Za kwotę 4 500 PLN
 2. Prasa warsztatowa. Za kwotę 3 860 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Effect of the Chemical Composition of Mesoporous Cerium-Zirconium Oxides on the Modification with Sulfur and Gold Species and Their Application in Glycerol Oxidation
  Autorzy:
  Piotr Kamiński
  Czasopismo:
  ChemEngineering (rok: 2017, tom: 1 (2), strony: 18), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/chemengineering1020018 - link do publikacji
 2. Mobility of gold, copper and cerium species in Au, Cu/Ce, Zr-oxides and its impact on total oxidation of methanol IF: 7,435
  Autorzy:
  Piotr Kaminski, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2016, tom: 187, strony: 328-341), Wydawca: Elsevier Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2016.01.040 - link do publikacji
 3. Mesoporous cerium–zirconium oxides modified with gold and copper – synthesis, characterization and performance in selective oxidation of glycerol IF: 3,29
  Autorzy:
  Piotr Kaminski, Maria Ziolek, Jeroen A. van Bokhoven
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 7801-7819), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra27671g - link do publikacji
 1. Mesoporous cerium and zirconium oxides modified with gold and copper – characterisation and application in selective oxidation of glycerol
  Autorzy:
  Piotr Kaminski, Maria Ziolek, Jeroen A. van Bokhoven
  Konferencja:
  7th World Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Cardiff University
  Data:
  konferencja 26-29.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Mesoporous cerium, zirconium and mixed cerium-zirconium oxides modified with gold and copper – the physicochemical properties and application in oxidation process
  Autorzy:
  Piotr Kaminski, Maria Ziolek, Jeroen A. van Bokhoven
  Konferencja:
  47 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, ISBN 978-83-60514-22-1
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. The mobility of metallic species in Ce-Zr-oxides modified with Au and Cu and their performance in methanol oxidation
  Autorzy:
  Piotr Kamiński, Maria Ziółek
  Konferencja:
  48 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, ISBN 978-83-60514-24-5
  Data:
  konferencja 16-18.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Comparative study of Ce, Zr/SBA-15 and mesoporous cerium-zirconium oxides modified with gold and copper and used in oxidation of methanol
  Autorzy:
  Piotr Kamiński, Maria Ziółek
  Konferencja:
  The 16th International Congress on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: Chinese Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 3-8.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Mesoporous materials containing bimetallic Cu-Au and their application in catalytic oxidation
  Autorzy:
  Piotr Kamiński, Betiana Campo, Marco Daturi, Jeroen A. van Bokhoven, Maria Ziółek
  Konferencja:
  XX Forum Zeolitowe (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Zeolite Association, ISBN 978-83-929430-9-9
  Data:
  konferencja 22-26.09.2015
  Status:
  Opublikowana