Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Schematyzmy zakonów męskich w granicach dawnej Rzeczypospolitej 1718-1918

2014/13/N/HS3/04596

Słowa kluczowe:

schematyzm katalog zakon Rzeczpospolita źródło historyczne bibliografia

Deskryptory:

 • HS2_4: Bibliologia i informatologia
 • HS1_9: Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze
 • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Edyta Chomentowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 46 488 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-26

Zakończenie projektu: 2016-08-25

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Skład personalny klasztoru oo. Bernardynów w Przeworsku w świetle schematyzmów bernardynów prowincji galicyjskiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z lat 1851-1918
  Autorzy:
  Edyta Chomentowska
  Konferencja:
  550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo oo. Bernardynów Calvarianum
  Data:
  konferencja 30.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Skład osobowy klasztoru dominikanów w Jarosławiu w latach 1851-1918 (na podstawie schematyzmów prowincji galicyjskiej)
  Autorzy:
  Edyta Chomentowska
  Książka:
  "Wzgórze pobożności". Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu: dzieje i sztuka (rok: 2016, tom: Studia DIH, strony: 25 ss.), Wydawca: Wydawnictwo Esprit
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Bibliografia schematyzmów zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918. Bibliography of schematisms of male religious orders in the former Poland between 1718-1918
  Autorzy:
  Edyta Chomentowska
  Książka:
  Bibliografia schematyzmów zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918. Bibliography of schematisms of male religious orders in the former Poland between 1718-1918 (rok: 2016, tom: PraceOBGHKP,12, strony: 514 ss.), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 3. Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918. Studium źródłoznawcze
  Autorzy:
  Edyta Chomentowska
  Książka:
  Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918. Studium źródłoznawcze (rok: 2016, tom: PraceOBGHKP, 14, strony: 404 ss.), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana