Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Francuski obraz ludów zamieszkujących Prowincje Iliryjskie

2014/13/D/HS3/03701

Słowa kluczowe:

Bałkany Prowincje Iliryjskie Orient Kolonializm Oświecenie

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Sajkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 133 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-05

Zakończenie projektu: 2019-03-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Elity Raguzy w perspektywie francuskich administratorów Prowincji Iliryjskich
  Autorzy:
  Wojciech Sajkowski
  Czasopismo:
  Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia (rok: 2018, tom: XXV, strony: 89-99), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/bp.2018.25.5 - link do publikacji
 2. Neighbourhood of the City and the Provinces in Dalmatia in the Light of Chosen Examples of Early Modern French Travel Literature
  Autorzy:
  Wojciech Sajkowski
  Czasopismo:
  Colloquia Humanistica (rok: 2015, tom: 4, strony: 83-93), Wydawca: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/ch.2015.005 - link do publikacji
 3. Geography of inland Macedonia in French cartographic documents since the end of 17th century until the end of the Napoleonic period
  Autorzy:
  Wojciech Sajkowski
  Czasopismo:
  ИСТОРИЈА - Journal of History (rok: 2017, tom: year LII, №. 2, strony: 59-72), Wydawca: Association of the Historians of the Republic of Macedonia
  Status:
  Opublikowana
 4. The Heritage of the Illyrian Provinces as an Element of Pro-Yugoslav Propaganda During the Reign of King Alexander I of Yugoslavia
  Autorzy:
  Paweł Michalak
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Nakladatelství KAROLINUM
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Histoire de Stiépan Mali écrite par Stiépan Zannovitch et l'influence de cet ouvrage sur l'image des Monténégrins en France à l'époque avant la création des Provinces Illyriennes
  Autorzy:
  Wojciech Sajkowski
  Czasopismo:
  Revista Istorica (rok: 2017, tom: XXVII (no 1-2), strony: 181-191), Wydawca: Institutul de Istorie Nicolae Iorga, Bucureşti, România / Nicolae Iorga" History Institute, Bucharest, Romania
  Status:
  Opublikowana
 6. Morlachs, or Slavs from Dalmatia in French encyclopedias and dictionaries of the 18th and 19th century IF: 3
  Autorzy:
  Wojciech Sajkowski
  Czasopismo:
  Poznańskie Studia Slawistyczne (rok: 2018, tom: 15, strony: 207–218), Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pss.2018.15.12 - link do publikacji
 7. The Peoples Inhabiting the Illyrian Provinces Known under the Name of Morlachs – Definition of the Ethnonym in the Light of the French Literature
  Autorzy:
  Wojciech Sajkowski
  Czasopismo:
  Res Historica (rok: 2016, tom: 41, strony: 111-123), Wydawca: UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/rh.2016.0.111 - link do publikacji
 1. Les Morlaques de Justine Wynne Rosenberg-Orsini. Le prélude à la fascination romantique par le monde des Slaves du Sud et l'influence de Jean-Jacques Rousseau [w:] Rousseau et Diderot : traduire, interpréter, connaître, red. I. Zatorska
  Autorzy:
  Wojciech Sajkowski
  Konferencja:
  Rousseau et Diderot : traduire, interpréter, connaître (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 02-04. 12. 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. French image of the peoples inhabiting Illyrian Provinces. Seria wydawnicza: Colloquia Balcanica
  Autorzy:
  Wojciech Sajkowski
  Książka:
  French image of the peoples inhabiting Illyrian Provinces. Seria wydawnicza: Colloquia Balcanica (rok: 2018, tom: vol. 6, strony: 278 s.), Wydawca: DiG - La Rama
  Status:
  Opublikowana
 2. Zwyczaje żywieniowe ludów południowosłowiańskich we francuskich relacjach podróżniczych z początku XIX stulecia a zachodnioeuropejskie stereotypy dotyczące Bałkanów
  Autorzy:
  Wojciech Sajkowski
  Książka:
  Żywność kulturowo przetworzon (rok: 2017, tom: 1, strony: 91-103), Wydawca: Lexem
  Status:
  Opublikowana
 3. The Depiction of the Western Black Sea Region in French Military Documents from the Napoleonic Era
  Autorzy:
  Wojciech Sajkowski
  Książka:
  Europe and the Black Sea Region A History of Early Knowledge Exchange (1750-1850). Studies on South East Europe (rok: 2018, tom: 22, strony: 182-199), Wydawca: Lit Verlag
  Status:
  Opublikowana