Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mennictwo księcia polskiego Bolesława III Krzywoustego

2014/13/N/HS3/04588

Słowa kluczowe:

mennictwo denar brakteat średniowiecze Bolesław III Krzywousty numizmatyka archeologia badania spektrometryczne

Deskryptory:

 • HS3_9: Numizmatyka i epigrafika
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Grzegorz Śnieżko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 97 787 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-02

Zakończenie projektu: 2017-03-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Powierzchniowe badania miejsc odkrycia wczesnośredniowiecznych skarbów w Woli Skromowskiej i Karczmiskach
  Autorzy:
  Grzegorz Śnieżko
  Czasopismo:
  Lubelskie Wiadomości Archeologiczne (rok: 2017, tom: I, strony: ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Monety z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Prząsławiu, pow. jędrzejowski
  Autorzy:
  Grzegorz Śnieżko
  Czasopismo:
  Wiadomości Numizmatyczne (rok: 2016, tom: LX, z. 1-2, strony: 157-178), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 1. Znaleziska monet Bolesława III Krzywoustego
  Autorzy:
  Grzegorz Śnieżko
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pieniądz i banki w Małopolsce" (rok: 2016, ), Wydawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Krakowie
  Data:
  konferencja 21.11.2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Denary Bolesława Krzywoustego typu 1
  Autorzy:
  Grzegorz Śnieżko
  Książka:
  Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin, red. Mateusz Bogucki, Witold Garbaczewski, Grzegorz Śnieżko (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 417-449), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana