Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie ekotoksyczności oraz wstępna ocena skuteczności działania nowych, różnie podstawionych układów aminofosfonowych oraz azometinowych pochodnych 5-nitrofurfuralu jako potencjalnych herbicydów w systemach kontrolowanego uwalniania w agrochemii

2014/13/B/NZ9/02418

Słowa kluczowe:

aminofosfoniany 5-nitrofurfural ekotoksyczność herbicydy polimery biodegradowalne

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jarosław Lewkowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 660 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29

Zakończenie projektu: 2018-07-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat cyfrowy ze statywem. Za kwotę 3 000 PLN
 2. Wysokiej klasy miieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 12 000 PLN
 3. Dobrej klasy olejowa pompa próżniowa do 2x10-3 mbar. Za kwotę 14 500 PLN
 4. Wyparka obrotowa. Za kwotę 20 000 PLN
 5. Laptop ze współczesnym systemem operacyjnym Windows. Za kwotę 4 000 PLN
 6. Microtox Model 500 Analizator wraz z obowiązkowym zestawem startowym zawierającym: oprogramowanie MicrotoxOmni Software dla Windows 95/98/NT, Microtox rozcieńczalnik fazy stałej (1L butla), jednorazowe filtry stałej fazy, (opakowanie 1000 sztuk), inkubator, kuwety szklane jednorazowego użytku (1000 sztuk), odczynniki do testu toksyczności ostrej Microtox® (10 fiolek). Za kwotę 85 000 PLN
 7. Nowoczesny komputer stacjonarny PC wraz ze współczesnym systemem operacyjnym Windows, monitorem LCD i urządzeniem wielofunkcyjnym (drukarka+skaner+kopiarka). Za kwotę 4 000 PLN
 8. Wysokiej klasy pompa membranowa z teflonową membraną. Za kwotę 17 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (28)
 1. Antibacterial Action of (5-Nitrofurfuryl)-derived Aminophosphonates and their Parent Imines IF: 0,963
  Autorzy:
  Jarosław Lewkowski, Marta Morawska, Aleksandra Kowalczyk
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 365–374), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11696-018-0597-1 - link do publikacji
 2. Synthesis and ecotoxicological impact of ferrocene-derived amino-phosphonates using a battery of bioassays IF: 3,108
  Autorzy:
  J. Lewkowski, R. Karpowicz, M. Morawska, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka, P. Dobrzynski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 38399–38409), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra06079c - link do publikacji
 3. Synthesis of novel N-(ptoluenesulfonyl)aminophosphonates and evaluation of their biological properties IF: 0,809
  Autorzy:
  R. Karpowicz, J. Lewkowski, M. Stasiak, A. Czopor, P. Tokarz, A. Król, D. Rogacz, P. Rychter
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (rok: 2018, tom: 193, strony: 423-436), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2018.1424712 - link do publikacji
 4. The Effect of New Thiophene-Derived Aminophosphonic Derivatives on Growth of Terrestrial Plants: A Seedling Emergence and Growth Test IF: 2,465
  Autorzy:
  Jarosław Lewkowski, Zbigniew Malinowski, Agnieszka Matusiak, Marta Morawska, Diana Rogacz, Piotr Rychter
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2016, tom: 21, strony: 694), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules21060694 - link do publikacji
 5. Cytotoxic Action of N-aryl, Furan-derived Aminophosphonates against HT29 and HCT116 Cancer Cell Lines IF: 2,556
  Autorzy:
  Jarosław Lewkowski, Edyta Rzeszotarska, Agnieszka Matusiak, Marta Morawska, Gabriela Gajek, Karolina Nowak, Renata Kontek
  Czasopismo:
  Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 453-462), Wydawca: Bentham Science Publisher
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1871520619666181122115649 - link do publikacji
 6. Evaluation of ecotoxicological impact of new pyrrole-derived aminophosphonates using selected bioassay battery IF: 1,951
  Autorzy:
  J. Lewkowski, M. Morawska, R. Karpowicz, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka, P. Dobrzyński
  Czasopismo:
  Ecotoxicology (rok: 2017, tom: 26, strony: 914–929), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10646-017-1821-4 - link do publikacji
 7. Hazardous Ecotoxicological Impact of Two Commonly Used Nitrofuranderived Antibacterial Drugs: Furazolidone and Nitrofurantoin IF: 3,974
  Autorzy:
  Jaroslaw Lewkowski, Diana Rogacz, Piotr Rychter
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 381-390), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2019.01.144 - link do publikacji
 8. Novel (5-nitrofurfuryl)-substituted esters of phosphonoglycine - Their synthesis and phyto- and ecotoxicological properties IF: 4,208
  Autorzy:
  J. Lewkowski, M. Morawska, R. Karpowicz, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2017, tom: 188, strony: 618-632), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2017.09.031 - link do publikacji
 9. Synthesis, Spectral Characterization of Several Novel Pyrene-Derived Aminophosphonates and Their Ecotoxicological Evaluation Using Heterocypris incongruens and Vibrio fisheri Tests IF: 2,465
  Autorzy:
  Jarosław Lewkowski, Maria Rodriguez Moya, Marta Chmielak, Diana Rogacz, Kamila Lewicka, Piotr Rychter
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2016, tom: 21, strony: 936), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules21070936 - link do publikacji
 10. Synthesis, fluorescence properties and the promising cytotoxicity of pyrene–derived aminophosphonates IF: 2,697
  Autorzy:
  Jarosław Lewkowski, Maria Rodriguez Moya, Anna Wrona-Piotrowicz, Janusz Zakrzewski, Renata Kontek, Gabriela Gajek
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 12, strony: 1229–1235), Wydawca: Beilstein-Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.12.117 - link do publikacji
 11. Novel N-Arylaminophosphonates Bearing a Pyrrole Moiety and Their Ecotoxicological Properties IF: 2,861
  Autorzy:
  J. Lewkowski, M. Morawska, A. Kaczmarek, D. Rogacz, P. Rychter
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: 1132), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22071132 - link do publikacji
 12. The formation of dimethyl amino(pyrene-1-yl)methylphosphonates in the Kabachnik-Fields reaction with dibenzyl phosphite, pyrene-1-carboxaldehyde and a non-aromatic amine in methanol IF: 0,809
  Autorzy:
  J. Lewkowski, M. Rodriguez Moya
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements "Harry Hudson Special Issue" (rok: 2017, tom: 192, strony: 713-718), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2017.1308932 - link do publikacji
 1. Aminophosphonates Bearing the Pyrene Moiety – Their Synthesis, Fluorescent and Cytotoxicological Properties
  Autorzy:
  Maria Rodriguez Moya, Anna Wrona Piotrowicz, Jarosław Lewkowski, Janusz Zakrzewski, Renata Kontek
  Konferencja:
  18th International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2015, ), Wydawca: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 42328
  Status:
  Opublikowana
 2. Badania fitotoksyczności i ekotoksyczności aminofosfonianów pochodnych ferrocenu
  Autorzy:
  R. Karpowicz, J. Lewkowski, P. Rychter, D. Rogacz
  Konferencja:
  59 Zjazd PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. EQUŌ NĒ CRĒDITE, TEUCRĪ! CZYLI LAOKOON, HERBICYDY I MY
  Autorzy:
  Jarosław Lewkowski, Marta Morawska, Rafał Karpowicz, Zbigniew Malinowski, Piotr Rychter, Diana Rogacz, Kamila Lewicka, Dariusz Cal
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-21 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Phyto- and Ecotoxicological Properties of C-Aryl and Heteroaryl Derivatives of Phosphonoglycine
  Autorzy:
  J. Lewkowski, R. Karpowicz, M. Morawska, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka
  Konferencja:
  XIX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 25 listopada 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Phyto- and Ecotoxicological Properties of New Aminophosphonates Bearing Pyrrol-2-yl and 5-Nitrofurfuryl Moiety
  Autorzy:
  M. Morawska, J. Lewkowski, R. Karpowicz, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka
  Konferencja:
  Xth International Mini-Symposium "Current Problems in Organic Chemistry" (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 25 maja 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Pochodne 5-nitrofurfuralu - synteza i właściwości fitotoksyczne
  Autorzy:
  Marta Morawska, Jarosław Lewkowski, Paweł Tokarz, Piotr Rychter, Diana Rogacz
  Konferencja:
  Pomiędzy Naukami Zjazd Fizyków i Chemików IV Ogólnopolska Konferencja dla Studentów i Doktorantów (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Data:
  konferencja 18 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. SYNTEZA NOWYCH AMINOFOSFONIANÓW POCHODNYCH TIOFENU JAKO POTENCJALNYCH HERBICYDÓW
  Autorzy:
  Diana Rogacz, Kamila Lewicka, Piotr Rychter, Jarosław Lewkowski, Marta Morawska, Rafał Karpowicz, Zbigniew Malinowski
  Konferencja:
  V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2017, ), Wydawca: WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
  Data:
  konferencja 11-12 maja 2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Synteza pochodnych glifosatu i ich wstępna ocena ekotoksykologiczna
  Autorzy:
  Diana Rogacz, Kamila Lewicka, Piotr Rychter, Marta Morawska, Rafał Karpowicz, Dariusz Cal, Jarosław Lewkowski
  Konferencja:
  VI Ogólnopolska Konferencja Pomiędzy Naukami (rok: 2017, ), Wydawca: Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Data:
  konferencja 15 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Wstępna ocena ekotoksykologiczna nowosyntezowanych pochodnych aminofosfonowych
  Autorzy:
  D. Rogacz, K. Lewicka, P. Rychter, M. Morawska, R. Karpowicz, M. Rodriguez Moya, J. Lewkowski
  Konferencja:
  59 Zjazd PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 10. SYNTEZA, WŁAŚCIWOŚCI EKO- I FITOTOKSYCZNE AMINOFOSFONIANÓW Z UGRUPOWANIEM 2-PIROLOWYM I 5-NITROFURYLOWYM
  Autorzy:
  Marta Morawska, Jarosław Lewkowski, Rafał Karpowicz, Piotr Rychter, Diana Rogacz, Kamila Lewicka
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-21 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 11. Synteza oraz właściwości ekotoksyczne wybranych aminofosfonianów pochodnych 5-nitrofurfuralu
  Autorzy:
  M. Morawska, J. Lewkowski, R. Karpowicz, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BIOOPEN (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 11-12 maja 2017
  Status:
  Opublikowana
 12. Synteza, właściwości fluorescencyjne i obiecująca aktywność cytotoksyczna aminofosfonianów pochodnych pirenu
  Autorzy:
  Jarosław Lewkowski, Maria Rodriguez-Moya, Anna Wrona-Piotrowicz, Janusz Zakrzewski, Renata Kontek
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Właściwości cytotoksyczne aminofosfonowych pochodnych furfuralu
  Autorzy:
  Marta Morawska, Jarosław Lewkowski, Edyta Rzeszotarska, Agnieszka Matusiak, Beata Marciniak, Renata Kontek
  Konferencja:
  V Ogólnopolskiej Konferencji "Pomiędzy Naukami - Zjazd Fizyków i Chemików" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Sląski
  Data:
  konferencja 16 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Phytotoxicological Properties of New Phosphonoglycine Derivatives Substituted with 2-Thienyl Moiety
  Autorzy:
  Marta Morawska, Jarosław Lewkowski, Zbigniew Malinowski, Agnieszka Matusiak, Piotr Rychter, Diana Rogacz
  Konferencja:
  18th International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2015, ), Wydawca: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 42328
  Status:
  Opublikowana
 15. Synthesis of dimethyl n,n-bis-(dimethoxyphosphoryl)aminoarylmethyl-phosphonates
  Autorzy:
  Rafał Karpowicz, Aleksandra Czopor, Jarosław Lewkowski
  Konferencja:
  XX INTERNATIONAL SYMPOSIUM "ADVANCES IN THE CHEMISTRY OF HETEROORGANIC COMPOUNDS" and XVII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SELECTED PROBLEMS OF CHEMISTRY OF ACYCLIC AND CYCLIC HETEROORGANIC COMPOUNDS (rok: 2017, ), Wydawca: CBMiM PAN
  Data:
  konferencja 23-24 listopada, 2017
  Status:
  Opublikowana
 16. Aminophosphonates Bearing Pyrene Moiety Synthesis, Fluorescent and Cytotoxicological Properties
  Autorzy:
  M. Rodriguez Moya, A. Wrona Piotrowicz, J. Lewkowski, J. Zakrzewski, R. Kontek
  Konferencja:
  59th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences, "Open Readings 2016" (rok: 2016, ), Wydawca: Vilnius University
  Data:
  konferencja 15-18 marca 2016
  Status:
  Opublikowana
 17. SYNTEZA I WSTĘPNA OCENA EKOTOKSYKOLOGICZNA POCHODNYCH N-FOSFONOMETYLO-GLICYNY
  Autorzy:
  Diana Rogacz, Kamila Lewicka, Piotr Rychter, Marta Morawska, Rafał Karpowicz, Dariusz Cal, Jarosław Lewkowski
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-21 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 18. Synteza i wlaściwości ekotoksyczne aminofosfonianów z ugrupowaniem 2-pirolowym
  Autorzy:
  M. Morawska, J. Lewkowski, R. Karpowicz, A. Kaczmarek, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka
  Konferencja:
  Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Data:
  konferencja 30 marca-2 kwietnia 2017
  Status:
  Opublikowana
 19. Synteza oraz właściwości fitotoksyczne aminofosfonianów pochodnych pirolu
  Autorzy:
  M. Morawska, J. Lewkowski, E. Rzeszotarska, P. Rychter, D. Rogacz
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 12-13 maja 2016
  Status:
  Opublikowana
 20. Synthesis and Cytotoxic Properties of New Furan-Derived Aminophosphonates
  Autorzy:
  E. Rzeszotarska, J. Lewkowski, A. Matusiak, M. Morawska, R. Kontek, G. Gajek,
  Konferencja:
  59th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences, "Open Readings 2016" (rok: 2016, ), Wydawca: Vilnius University
  Data:
  konferencja 15-18 marca 2016
  Status:
  Opublikowana
 21. Synthesis and preliminary ecotoxicological assessment of new derivatives of glyphosate
  Autorzy:
  Diana Rogacz, Kamila Lewicka, Piotr Rychter, Jarosław Lewkowski, Marta Morawska, Rafał Karpowicz, Dariusz Cal
  Konferencja:
  XX INTERNATIONAL SYMPOSIUM "ADVANCES IN THE CHEMISTRY OF HETEROORGANIC COMPOUNDS" and XVII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SELECTED PROBLEMS OF CHEMISTRY OF ACYCLIC AND CYCLIC HETEROORGANIC COMPOUNDS (rok: 2017, ), Wydawca: CBMiM PAN
  Data:
  konferencja 23-24 listopada, 2017
  Status:
  Opublikowana
 22. Fitotoksyczność, pochodne nitrofurfuralu, nitroreduktazy..., nowe herbicydy?
  Autorzy:
  J. Lewkowski, M. Morawska, P. Rychter, D. Rogacz
  Konferencja:
  59 Zjazd PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 23. Phytotoxicological Properties of Novel Aminophosphonates Bearing 2-Pyrrole Moiety
  Autorzy:
  M. Morawska, J. Lewkowski, E. Rzeszotarska, P. Rychter, D. Rogacz
  Konferencja:
  59th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences, "Open Readings 2016" (rok: 2016, ), Wydawca: Vilnius University
  Data:
  konferencja 15-18 marca 2016
  Status:
  Opublikowana
 24. SYNTEZA N-TOSYLO -KETOIMINOFOSFONIANÓW ORAZ ICH PRZEKSZTAŁCENIE DO N,N-[BIS(DIMETOKSYFOSFORYLO)- AMINO]ARYLOMETYLOFOSFONIANÓW DIMETYLOWYCH
  Autorzy:
  Rafał Karpowicz, Jarosław Lewkowski
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-21 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 25. SYNTEZA, WŁAŚCIWOŚCI EKO- I FITOTOKSYCZNE AMINOFOSFONIANÓW POCHODNYCH PIROLU
  Autorzy:
  Marta Morawska, Jarosław Lewkowski, Anna Kaczmarek, Rafał Karpowicz, Diana Rogacz, Piotr Rychter, Kamila Lewicka
  Konferencja:
  V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2017, ), Wydawca: WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
  Data:
  konferencja 11-12 maja 2017
  Status:
  Opublikowana
 26. Synteza i właściwości fitotoksyczne aminofosfonianó w pochodnych 5-nitrofurfuralu
  Autorzy:
  Marta Morawska, Jarosław Lewkowski, Paweł Tokarz, Piotr Rychter, Diana Rogacz
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 27. Timeo Danaos et dona ferentes or Pesticides as a Trojan Horse... but to Whom?
  Autorzy:
  J. Lewkowski, M. Morawska, R. Karpowicz, Z. Malinowski, D. Cal, P. Rychter, D. Rogacz, K. Lewicka, P. Dobrzyński
  Konferencja:
  Xth International Mini-Symposium "Current Problems in Organic Chemistry" (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 25 maja 2017
  Status:
  Opublikowana
 28. Właściwości fitotoksyczne aminofosfonianów z ugrupowaniem 2-pirolilowym
  Autorzy:
  M. Morawska, J. Lewkowski, E. Rzeszotarska, P. Rychter, D. Rogacz
  Konferencja:
  59 Zjazd PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana