Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe biwarstwowe układy białkowe oparte na oddziaływaniach antygen-przeciwciało - charakterystyka fizykochemiczna in situ

2014/13/D/ST4/01846

Słowa kluczowe:

białka biwarstwy oddziaływania antygen-przeciwciało

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Wasilewska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 693 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29

Zakończenie projektu: 2019-01-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Monolayers of Poly(styrene/α-tert-butoxy-ω-vinylbenzyl-polyglycidol) Microparticles Formed by Controlled Self-Assembly with Potential Application as Protein-Repelling Substrates IF: 3,993
  Autorzy:
  Monika Wasilewska, Zbigniew Adamczyk, Teresa Basińska, Monika Gosecka, Dawid Lupa
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2016, tom: 32 (37), strony: 9566-9574), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.6b02069 - link do publikacji
 2. Monolayers of immunoglobulin G on polystyrene microparticles and their interactions with human serum albumin IF: 3,782
  Autorzy:
  Paulina Żeliszewska, Monika Wasilewska, Zbigniew Adamczyk
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2017, tom: 490, strony: 587-597), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2016.11.090 - link do publikacji
 3. Human Serum Albumin Adsorption Kinetics on Silica: Influence of Protein Solution Stability IF: 3,789
  Autorzy:
  Monika Wasilewska, Zbigniew Adamczyk, Agata Pomorska, Małgorzata Nattich-Rak, Marta Sadowska
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2019, tom: 35, strony: 2639-2648), Wydawca: ACS publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.8b03266 - link do publikacji
 4. Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Silica Sensors at Various pHs: Experiments and Theoretical Modeling IF: 3683
  Autorzy:
  Monika Wasilewska, Zbigniew Adamczyk, Marta Sadoweska, Fouzia Boulmedais, Michał Cieśla
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2019, tom: 35, strony: 11275-11284), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.9b01341 - link do publikacji
 1. Monolayers of immunoglobulin G on polystyrene latex and their interactions with human serum albumin
  Autorzy:
  M. Wasilewska, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk
  Konferencja:
  ICCSC 2018 & 50 OKK (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP, PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03
  Status:
  Opublikowana
 2. Mechanisms of fibrinogen adsorption on colloid microparticles
  Autorzy:
  P.zeliszewska, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, M. Cieśla
  Konferencja:
  30th Conference of The European Colloid and Interface Society (rok: 2016, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 4-9. 09
  Status:
  Opublikowana
 3. Mechanisms of fibrinogen/antibody interactions at silica substrates
  Autorzy:
  M. Wasilewska, M. Sadowska, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk
  Konferencja:
  32nd Conference of The European Colloid and Interface Society (rok: 2018, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 2-7.09
  Status:
  Opublikowana