Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504-1534

2014/13/N/HS3/04425

Słowa kluczowe:

konsystorz edycja elektornicza GIS historyczny Kalisz XVI w.

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Arkadiusz Borek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 102 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-26

Zakończenie projektu: 2018-07-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Technical and Methodological Foundations of Digital Indexing of Medieval and Early Modern Books of Entries IF: 0,563
  Autorzy:
  Borek Arkadiusz, Gochna Michał, Myrda Grzgorz, Słomski Michał, Słoń Marek, Związek Tomasz
  Czasopismo:
  Digital Scholarship in the Humanities (rok: 2019, tom: 34, strony: 44947), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/llc/fqz030 - link do publikacji
 2. Liber beneficiorum Łaskiego – przyczynek do krytyki źródłoznawczej gnieźnieńskiej księgi uposażeń
  Autorzy:
  Borek Arkadiusz
  Czasopismo:
  Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (rok: 2019, tom: 112, strony: ), Wydawca: Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych
  Status:
  Przyjęta do publikacji